Historia Podcasts

Otis Pike

Otis Pike


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Otis Gray Pike föddes i Riverhead, Suffolk County, den 31 augusti 1921. Efter bombningen av Pearl Harbor anslöt sig Pike till United States Marines och tjänstgjorde som pilot i Stillahavskriget. Han tilldelades fem medaljer under andra världskriget.

Pike tog examen från Princeton University (1946) och Columbia University Law School (1948) och arbetade som advokat i Riverhead. Som medlem i det demokratiska partiet valdes Pike till den 87: e kongressen 1960. Han utsågs till slut till medlem i den utvalda intelligenskommittén.

Den 22 december 1974 publicerade Seymour Hersh en artikel i New York Times där han hävdade att Central Intelligence Agency hade varit inblandad i inhemsk spioneri. President Gerald Ford svarade med att be Nelson Rockefeller att leda en kommission för att undersöka CIA -aktiviteter i USA.

Kongressen reagerade också på denna information och beslutade att undersöka hela underrättelsetjänsten. Den 27 januari 1975 inrättade den amerikanska senaten den senatens utvalda kommitté för att studera regeringens verksamhet med avseende på underrättelseverksamhet under ledning av Frank Church.

Den 19 februari 1975 röstade representanthuset för att inrätta en House Select Intelligence Committee. Dess första ordförande var Lucien Nedzi. Fem månader senare ersattes han av Otis Pike.

House Select Intelligence Committee undersökte CIA: s effektivitet och dess kostnad för skattebetalarna. CIA och Vita huset tog inte vänligt emot denna undersökning och Pike och hans kommitté hade stora svårigheter att få tillgång till dokument. I ett brev till William Colby den 28 juli 1975 påstod Pike att han inte var intresserad av historia, källor och metoder eller namn på agenter. "Jag försöker få information om hur mycket av skattebetalarnas dollar du spenderar varje år och de grundläggande ändamålen för vilka de spenderas".

Officiellt samarbetade Henry Kissinger med kommittén men enligt Gerald K. Haines, CIA: s officiella historiker, "arbetade han hårt för att undergräva dess undersökningar och för att stensäkra utlämnandet av dokument till den". Den 4 augusti 1975 gjorde Pike ett offentligt uttalande om att: "Det vi hittills hittat är en hel del språk för samarbete och en stor del av aktiviteten i icke-samarbete". Det sista utkastet till rapport från gäddkommittén hävdade att samarbetet mellan CIA och Vita huset var "praktiskt taget obefintligt". Rapporten hävdade att de hade praktiserat "fotdragning, stenmurning och bedrägeri" som svar på kommitténs begäran om information.

Högre CIA -tjänstemän var oerhört upprörda när de först läste utkastet till rapport. De började med att radera stora delar av rapporten, inklusive nästan alla budgetreferenser. Otis Pike och hans kommitté vägrade att acceptera dessa förslag. Slutrapporten rekommenderade också att kongressen utarbetar lämplig lagstiftning för att förbjuda någon betydande överföring av medel eller betydande utgifter för reserv- eller beredskapsmedel i samband med underrättelseverksamhet utan särskilt godkännande från kongressens underrättelseutskott.

Den 19 januari 1976 skickade Pike det slutliga utkastet till en rapport på 338 sidor till CIA. Mitchell Rogovin, CIA: s specialrådgivare för juridiska frågor, svarade med en skållande attack mot rapporten. Han klagade över att rapporten var ett "obevekligt åtal anklagat i partiska, pejorativa och sakligt felaktiga termer". Han sa också till Searle Field, personalchef för House Select Committee: "Pike kommer att betala för det här, du väntar och ser .... Det kommer att bli en politisk repressalier .. Vi kommer att förstöra honom för detta."

Trots CIA: s protester röstade utskottet den 23 januari 1976 9–7 längs partilinjer för att släppa sin rapport utan några väsentliga förändringar. Republikanska partimedlemmar i kommittén, starkt stött av president Gerald Ford och William Colby, ledde nu kampen för att undertrycka rapporten. Colby kallade till en presskonferens för att fördöma Pikes rapport och kallade det "helt partiskt och en björntjänst för vår nation". Colby tillade att rapporten gav ett helt felaktigt intryck av amerikansk underrättelse.

Robert McCory, den ledande republikanen i House Select Intelligence Committee, höll ett tal den 26 januari 1976 om att publiceringen av rapporten skulle äventyra USA: s nationella säkerhet. Tre dagar senare röstade representanthuset 246 mot 124 för att be Pike -kommittén att inte släppa sin rapport förrän den "har bekräftats av presidenten för att inte innehålla information som skulle påverka CIA: s underrättelseverksamhet negativt". Pike var rasande och påpekade: "Huset röstade bara för att inte släppa ett dokument som det inte hade läst. Vårt utskott röstade för att släppa ett dokument som det hade läst." Pike var så upprörd att han hotade att inte lämna någon rapport alls för att "en rapport om CIA där CIA skulle göra den sista omskrivningen skulle vara en lögn".

Orolig för att rapporten aldrig skulle publiceras läckte någon från House Select Intelligence Committee ut rapporten till Daniel Schorr. Han gav det till The Village Voice, som publicerade det i sin helhet den 16 februari 1976 under titeln "The Report on the CIA that President Ford Don't Want You to Read." Detta ledde till att han avstängdes av CBS och en utredning av husets etikkommitté där Schorr hotades med fängelse för förakt av kongressen om han inte avslöjade sin källa. Schorr vägrade och så småningom beslutade kommittén 6 till 5 mot ett förakt citat.

Pike avgick från kongressen 1978. Han blev president för South Oaks -sjukhuset i Amityville. Han arbetade också som syndikerad krönikör för Newhouse Newspaper Group tills han gick i pension 1999. Han bor nu i Vero Beach, Florida.

Först och främst är det en glädje att få två brev från dig som inte är stämplade "hemliga" på varje sida .... Jag försöker få information om hur mycket av skattebetalarnas dollar du spenderar varje år och de grundläggande ändamålen för vilka det spenderas ...

Jag antar att en rimlig plats att leta efter den kontoutdraget skulle finnas i USA: s regerings budget och även om det kan finnas där, kan jag inte hitta det. Jag hoppas att Mr. Lynn (James Lynn, chef för Office of Management and Budget) kan hjälpa mig. Budgetindexet för räkenskapsåret 1976 under "C: s" flyttar från Center for Disease Control till Chamizal Settlement och till en liten gammal landsadvokat, det verkar för mig att mellan dessa två kan ha varit en lämplig plats att hitta CIA men det finns inte där. Det är möjligt att det finns där någonstans men jag hävdar att det inte finns där på det sätt som grundfäderna avsåg och konstitutionen kräver.

Vad hade hänt i USA under de två månaderna sedan Welchs död? Det verkade som om den amerikanska allmänheten hade fått nog. Nästan två år hade gått, som började med publicering i maj 1974 efter en lång domstolskamp vid The CIA and the Cult of Intelligence, under vilken den ena skandalen och "övergreppen", efter den andra åtalades för CIA, FBI och andra säkerhetsbyråer. Efter en första överlappning med Watergate -avsnittet och slutet av Nixon -ordförandeskapet hade skandalerna vuxit dramatiskt med avslöjanden av CIA: s nedbrytning av Allende -regeringen i Chile (september 1974) och av CIA: s massiva, olagliga inhemska operationer (december 1974) . Min egen bok om CIA kom först i januari 1975, samma månad utnämnde president Ford Rockefeller -kommissionen för att undersöka CIA: s inhemska verksamhet, och samma månad inrättade senaten sin undersökningskommitté under senator Frank Church. I februari 1976 när Gäddrapporten publicerades verkade en stor del av den amerikanska allmänheten inte vilja höra den - en del utan tvekan utan mage för skandal, desillusion och moraliska konflikter; andra, säkert, för de började inse hur skadligt avslöjandena hade blivit.

När rättsliga förfaranden inte var på gång, var åtkomstupplevelsen ofta en av fotdragning, stenmurning och noggrant bedrägeri.

Några exempel borde räcka.

Presidenten gick på tv den 10 juni 1975 och försäkrade nationen om att Rockefeller -kommissionens ofullbordade arbete skulle fortsätta av kongressens två underrättelsekommittéer. Kommissionens handlingar, meddelade president Ford, skulle överlämnas till båda kommittéerna

omedelbart.

Kommittén började begära dessa handlingar inom veckan. Vi begärde och begärde. 86 Vi förhandlade.

Slutligen, genom att hota att offentliggöra att presidentens ord inte hade hållits, vändes filerna i mitten av oktober, cirka fyra månader för sent.

I ett annat fall, som också omfattar grundläggande forskningsinformation, begärde kommittén i början av augusti en fullständig uppsättning av vad som har blivit känt som "Familjejuvelerna". Detta dokument på 693 sidor var själva grunden för de aktuella undersökningarna. Den hade tillkommit till följd av en order från den tidigare CIA -direktören James Schlesinger, den 9 maj 1973, i kölvattnet av Watergate -avslöjanden. Dr Schlesinger hade beordrat CIA -anställda att rapportera eventuella tidigare misstag, och dessa rapporter sammanställdes i "juvelerna" den 21 maj 1973.

I slutet av augusti hade kommittén endast fått en sanerad version av dokumentet. Brev skickades och förhandlingarna fortsatte under hela september. Den 7 oktober 1975 fick personalen besked om att de inte skulle få se det fullständiga rekordet av felaktigheter som de samlades i maj 1973.

En andra sanerad version skickades i mitten av oktober, men den var knappast mindre sanerad än den första. Som ett intressant sidljus hade den andra versionen en sida som inte fanns i den första. Det var en fotokopia av en bristfällig Anderson -tidningsartikel, inget mer. I den första versionen hade den sidan rensats ut med meddelandet "Denna information har raderats eftersom den avslöjar känsliga driftstekniker och metoder." Den andra versionen raderades inte, men den klassificerades.

Ordföranden krävde en fullständig kopia av rapporten och fick höra att en skulle komma. Ingen var. Som ett resultat av detta planerade han en presskonferens kl. 12.00 den 11 oktober 1975.

Klockan 11:45 den 11 oktober 1975 levererades slutligen rapporten, "efter att kommitténs undersökningstid var mer än hälften över.

Dessa två exempel representerar några av de mest grundläggande forskningsmaterial som finns tillgängliga för kommittén. Deras innehåll var brott, övergrepp och tveksamt beteende, inte sofistikerade eller legitima underrättelsehemligheter.

Annan viktig information hölls undan, till exempel en kommittébegäran om vissa protokoll från presidentens utrikesunderrättelse. Den 25 augusti 1975 skickades ett brev där man bad om en kopia av styrelsens dagordningar sedan 1961. Inget skriftligt svar på det brevet har ens mottagits.

Styrelsen intresserade kommittén ur kommando- och kontrollsynpunkt. Det har varit många rekommendationer, till exempel att en pågående verkställande omorganisation gör denna grupp till nyckelkommando- och kontrollenheten för utländsk underrättelse?

Kommittén väntar fortfarande på att styrelsens handlingar ska levereras, trots att kommitténs rankade minoritetsmedlem har ett personligt intresse av frågan. En månad av hans ansträngningar gav endast en begränsad rätt att se viss information, inte själva dokumenten.

Den första frågan mellan CIA och kommittén var en begäran från byrån att all personal skulle underteckna sex sidor CIA -ed.

Dessa utförliga ed föreskrev i själva verket acceptabelt uppförande för kongressens anställda med avseende på saker som CIA hade bestämt var hemliga. Utan ed skulle inga hemligheter komma fram. Personalen representerar naturligtvis kommittémedlemmar, men medlemmarna ombads inte att underteckna ed. Kanske berodde det på att medlemmar inte skulle göra någonting oavsiktligt med hemligheter. Mer troligt var det för att de skulle protestera högt.

Kommittén påminde CIA om att utsätta våra anställda för exekutiv ed skulle bryta mot konceptet att kongressen är en oberoende och likvärdig regeringsgren.

Det är kongressens konstitutionella ansvar att kontrollera sin egen personal, och det är den kurs kommittén följde. Det krävde att varje anställd undertecknade ett uttalande, utarbetat av kommittén, som återspeglar kongressens behov och överväganden. och verkställs av kongressen.

Detta kan tyckas vara så mycket hållning; men det är viktigt att inte underskatta betydelsen av att fastställa förutsättningen att ett mål för en utredning inte fastställer grundregler. Som byrån noterade har detta inte varit fallet tidigare. och det kan vara en av anledningarna till att denna undersökning blivit nödvändig lm

Nästa steg var att kräva att kommittén ingick avtal.

När detta avvisades gav en ändrad version av dessa avtal förslag till regler och förordningar som kommittén skulle följa om viss sekretessbelagd information skulle göras tillgänglig. Dessa avtal innehöll också ett förslag om att ”fackma” vår personal. Komprimering skulle innebära att dela upp dem och begränsa deras tillgång till varandras arbete.

Kommittén vägrade att skriva under. Det vägrade att ens komma överens om att "förstå" att exekutiva regler skulle vara bindande. Sådana föreslagna förståelser omfattade att underrättelsetjänstemän kunde granska utredarnas anteckningar innan anteckningar kunde återföras till kommitténs kontor. Andra kommittéer har konsekvent utsatts för detta arrangemang.

FBI kom sedan fram med ett sex sidor långt avtal om att de begärde att de skulle undertecknas innan sekretessbelagd information kunde hanteras av kommittén.

FBI -förslaget var ännu mer restriktivt än CIA: s. Hemliga dokument skulle göras tillgängliga i specialrum på FBI, med FBI -monitorer närvarande. Anteckningar skulle granskas av FBI -agenter. Efter att anteckningar hade sanerats på lämpligt sätt skulle de skickas till våra kontor.

Än en gång vägrade kommittén att skriva under. Den godkände muntligen att alla framtida förfrågningar om dokument skulle skrivas. Konsekvenserna av detta muntliga avtal illustrerar ganska bra problemet med avtal. Några dagar senare fick kommittén ett brev från justitiedepartementet om att begäran om material som hade kommit in en månad tidigare av kommittémedlemmar vid offentliga utfrågningar inte hade uppfyllts. Även om FBI -tjänstemän offentligt hade gått med på att skicka dokumenten omgående, hade förfrågningarna inte varit "skriftliga".

Undersökningarna av Gäddkommittén, ledd av den demokratiska representanten Otis Pike i New York, parallellt med undersökningarna från kyrkokommittén, ledd av Idaho -senatorn Frank Church, också en demokrat. Medan kyrkokommittén riktade sin uppmärksamhet på de mer sensationella avgifterna för olaglig verksamhet från CIA och andra komponenter i IC, började gäddkommittén att undersöka CIA: s effektivitet och dess kostnader för skattebetalarna. Tyvärr har representanten Pike, kommittén och dess personal aldrig utvecklat ett samarbete med byrån eller Ford -administrationen.

Kommittén var snart i strid med CIA och Vita huset om frågor om tillgång till dokument och information och avklassificering av material. Förhållandena mellan byrån och gäddkommittén blev konfronterande. CIA -tjänstemän kom för att avsky kommittén och dess ansträngningar att utreda. Många observatörer hävdade dessutom att representanten Pike försökte använda kommittéförhandlingarna för att stärka hans senatoriska ambitioner, och kommittépersonalen, nästan helt ung och anti-etablering, krockade med byrå- och Vita husets tjänstemän ...

Precis som han hade gjort med Rockefeller -kommissionen och kyrkokommittén lovade DCI Colby sitt fulla samarbete till gäddkommittén. Colby, tillsammans med specialrådgivaren Mitchell Rogovin och Enno H. Knoche, biträdande direktören, träffade Pike och kongressledamoten McClory, den ledande republikanen i utskottet, den 24 juli 1975. Vid mötet uttryckte Colby sin fortsatta övertygelse om att kommittén skulle upptäcka att huvuddelen av amerikansk underrättelse var "bra, solid och pålitlig."

Pike svarade att han inte hade för avsikt att förstöra amerikansk underrättelse. Vad han ville, sa han till Colby, var att bygga allmänhetens och kongressens förståelse och stöd för intelligens genom att "avslöja" så mycket som möjligt av dess natur utan att skada korrekt underrättelseverksamhet. Pike berättade för Colby att han visste att utredningen skulle orsaka "enstaka konflikter mellan oss, men att ett konstruktivt tillvägagångssätt från båda sidor borde lösa det." Privat indikerade Pike att han trodde att byrån var en "oseriös elefant" utom kontroll, som Senator Church hade anklagat offentligt. Det behövde hållas tillbaka och stora rapporteringsreformer påbörjas.

Colby, omedveten om Pikes privata åsikter, sökte sedan en överenskommelse med Pike och McClory om procedurfrågor ungefär som byrån hade förhandlat med kyrkokommittén. Colby redogjorde för sitt ansvar för att skydda källor och metoder och komplexiteten i att möta "avlägsna förfrågningar om alla dokument och filer" som rör ett visst ämne.

Pike skulle inte ha något av Colbys resonemang. Han försäkrade DCI att kommittén hade sina egna säkerhetsstandarder. Han vägrade också att tillåta CIA eller den verkställande myndigheten att fastställa villkoren enligt vilka kommittén skulle ta emot eller granska sekretessbelagd information. Pike insisterade dessutom på att kommittén hade befogenhet att ensidigt avklassificera underrättelsedokument. Han verkade vara övertygad om att hävda vad han såg som de konstitutionella befogenheterna för den lagstiftande myndigheten över den verkställande makten, och CIA fastnade i mitten.

Med tanke på Pikes ställning försämrades kommitténs förhållande till byrån och Vita huset snabbt. Det blev snart öppet krigföring.

Konfrontation skulle vara nyckeln till CIA och Vita husets relationer med gäddkommittén och dess personal. Tidigt satte den republikanska representanten James Johnson tonen för förhållandet när han sa till Seymour Bolten, chef för CIA Review Staff, "Du, CIA, är fienden." Colby kom att betrakta Pike som en "jackass" och hans personal "en ragtag, omogen och publicitetssökande grupp." Även Colbys ganska reserverade rådgivare, Mitch Rogovin, såg Pike som "en riktig taggig kille ... att hantera". Rogovin trodde att Pike inte riktigt hade fel i sin position. "Han gjorde det bara så jäkla svårt. Du fick också hantera Pikes politiska ambitioner."

CIA Review Staff, som arbetade nära både kyrkokommitténs och gäddkommitténs personal, utvecklade aldrig samma samarbetsförhållande med gäddkommitténs medarbetare som det gjorde med kyrkokommittén. Granskningspersonalen avbildade gäddmedarbetarna som "blommabarn, mycket unga och ansvarslösa och naiva."

Enligt CIA -tjänstemannen Richard Lehman var Pike -kommitténs personal "helt övertygade om att de hade att göra med djävulen inkarnerad". För Lehman kom Pike -personalen "laddad för björn". Donald Gregg, CIA -ansvarig för att samordna byråns svar till gäddkommittén, mindes: "De månader jag tillbringade med gäddkommittén fick min turné i Vietnam att verka som en picknick. Jag skulle mycket hellre föredra att bekämpa Viet Cong än att hantera en polemisk utredning av en kongresskommitté, vilket är vad gäddkommittén [utredningen] var. " Ett underliggande problem var den stora kulturella klyftan mellan officerare som utbildades under det kalla krigets första år och de unga medarbetarna i anti-Vietnam- och medborgerliga rörelser i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.

När det gäller Vita huset betraktade det Pike som "skrupelfri och otrevlig". Henry Kissinger, medan han tycktes samarbeta med kommittén, arbetade hårt för att undergräva dess undersökningar och för att stänga murar för att utlämna dokument till den. Förhållandena mellan Vita huset och gäddkommittén blev sämre när utredningarna fortskred. William Hyland, assistent till Kissinger, fann Pike "omöjlig".

Pike och kommittémedlemmarna var lika frustrerade. Den 4 augusti 1975 sände Pike sin frustration i ett utskottsförhör. "Vad vi hittat hittills är en stor del av samarbetsspråket och en hel del aktivitet i icke -samarbete", meddelade han. Andra kommittémedlemmar tyckte att att försöka få information från byrån eller Vita huset var som att "dra tänder".


Otis H.Pike (ca 1843 - 1917)

Jothan Pike, Man, Ålder: 71, Yrke: Bonde, Födelseort: Massachusetts Anna Pike, Kvinna, Ålder: 39, Födelseort: Massachusetts John Pike, Man, Ålder: 11, Födelseort: Vermont Cathrian Pike, Kvinna, Ålder: 10, Födelseort : Vermont Otis Pike, Man, Ålder: 7, Födelseort: Vermont Ahas Pike, Man, Ålder: 6, Födelseort: Vermont Ruth Pike, Kvinna, Ålder: 2, Födelseort: Vermont Lucius Pike, Man, Ålder: 1, Födelseort: Vermont Comfort Rand, Kvinna, Ålder: 75, Födelseort: Massachusetts Lucy Smith , Kvinna, Ålder: 20, Födelseort: Vermont

I USA: s folkräkning, 1860, Otis bodde med sin änka mor, Anna, i Somersett, Windham, Vermont, med sina barn: [2]

Anna Pike, Kvinna, Ålder: 49, Födelseort: Massachusetts Otis Pike, Man, Ålder: 18, Yrke: Bonde, Födelseort: Vermont Ahaz Pike, Man, Ålder: 15, Födelseort: Vermont Jennett Pike, Kvinna, Ålder: 12, Födelseort: Vermont Lucius Pike, Man, Ålder: 10, Födelseort: Vermont Rosella Pike, Kvinna, Ålder: 6, Födelseort: Vermont

Otis H Pike (23 år, son till Jonathon och Anna Pike) gifte sig M. E. Corse (19 år, dotter till Henry och Julia Corse) den 1 januari 1866 i Wilmington, Windham, Vermont. [3]

Otis H. Pike (Snickare, 48 år, son till Jotham och Annie H Pike) gifte sig Jennie Barret Curtis (35 år, dotter till Samson och Sarah Barret) den 13 juli 1891 i Greenfield, Vermont. Det var ett andra äktenskap för dem båda. [4]

Otis dog den 4 maj 1917. Vid den tiden hade han gått på en veterans ogiltig pension sedan 1982. [5] Hans änka, Jennie, som hade listats som hans beroende sedan 1982. [6]


Kommer du ihåg 1970 -talet, när kongressen faktiskt stod upp för intelligensgemenskapen?

Det var sorgligt förra veckan att vakna till nyheten om att den tidigare demokratiske kongressledamoten i New York Otis G. Pike gick bort. Under de hårda debatterna 1975, känt som "Intelligensåret" (eftersom dagens kontroverser ledde till de första betydande undersökningarna av de amerikanska underrättelsetjänsternas agerande) höll representanten Pike en stadig kurs inför en samordnad insats av Ford -administrationen – och dagens CIA, NSA och FBI – för att avvärja all offentlig utredning.

Precis som den nuvarande kontroversen, antänd av läckor från NSA -kontraktsanställd Edward Snowden, började intelligensåret med avslöjanden av amerikansk underrättelse som spionerade på amerikanska medborgare avslöjade genom undersökande rapporter från journalisten Seymour Hersh och publicerades i New York Times. Herr Pike ledde undersökningskommittén som representanthuset inrättade för att utforska underrättelseverksamhet. I motsats till de uppskattade cheferna för kongressens underrättelseutskott i dag – senator Diane Feinstein och representanten Mike Rogers – Pike fanns i ingen och fick hålla ut till slutet.

Representanthusets underrättelseutredning började under en annan kongressledamot, Lucien N. Nedzi, som lämnade under beskjutning när det kom fram att han hade samarbetat med CIA – ungefär som nuvarande kommittéordföranden har med NSA – för att dölja register över byråmisshandel. År 1975 registrerades de i ett dokument som CIA -vaggar hade kallat "Familjjuvelerna" (se min bok Familjejuvelerna). Nedzi visade sig ha känt till de inhemska spionageavgifterna i mer än ett år och hade bara krävt privata förklaringar. Hans undersökningskommitté måste rekonstitueras. Huset valde representanten Pike att leda den nya utredningen. Gädda började om från ruta ett.

Det pågick en parallell utredning i senaten som leddes av senator Frank Church. Gäddutredningen är mycket mindre känd än kyrkans undersökning. Det beror delvis på att Pikes rapport undertrycktes och#150 president Gerald R. Ford lobbade kongressen hårt för att undvika att den avslöjades, inklusive att skicka ett brev till kammarens medlemmar och personligen ringa viktiga politiker för att spika ner röster mot att släppa dokumentet. Men Pike mötte också stora hinder. En av dem var åtkomst. Frank Church gjorde boende med Ford White House som satte grundregler för vad hans folk kunde se. Där CIA, men motvilligt, tillät kyrkans utredare att se några av dess material – sådana som Vita huset granskade – president Fords tillvägagångssätt med Pike -kommittén var annorlunda. Representanten Pike vägrade att acceptera de förfaranden som Vita huset och CIA hade utformat för att begränsa tillgång till undersökningar. Byrån motverkade genom att vägra att förse Pike med något material alls, på ursäkt kunde hans kommitté inte skydda sekretessbelagd information. Eftersom en lag från 1921 förbjöd verkställande myndigheten att förneka kongressen allt material som krävs för att genomföra en undersökning, kunde Ford -administrationen faktiskt inte behålla sin ställning och måste slutligen kompromissa. Otis Pike lovade att skydda hemliga dokument men han ville inte röra sig vid åtkomstprincipen. Som ett resultat hade Pike -kommittén nytta av vissa material som kyrkans utredare aldrig såg.

Administrationsobstruktion fortsatte. Statssekreterare Henry Kissinger vägrade att dyka upp när han kallades för att vittna och motsatte sig en stämning när kammaren röstade det. Vissa begärda dokument (National Security Agency -rapporter, skulle du tro det, vars innehåll Mr. Kissinger redan hade läckt ut till journalister) nekades trots lagen. Exekutiv-lagstiftande samarbete när det gäller Gäddutredningen förblev minimal.

Förutom hans andra hinder hade kongressledamot Pike ett tidsfristproblem. På grund av Nedzi-fiaskot började den nya utredningen först i mitten av året. Ford -administrationens tjänstemän lobbade hårt för att hindra huset från att ge Pike mer tid. De lyckades. Och sedan när rapporten hade slutförts ingrep president Ford för att undertrycka den.

Delar av gäddrapporten läckte snabbt ut till CBS -reportern Daniel Schorr. Med undantag för det materialet har allmänheten från den dagen till denna aldrig sett hela Pike -rapporten. Men det framgår av de läckta delarna att Otis Pike, trots att han hade halva tiden som kyrkokommittén åtnjöt (otillräcklig i deras fall förresten), och inför den verkställande grenens hinder, lyckades komma till botten med en antal viktiga intelligensfrågor. Kongressledamot Pikes ledarskap – och hans integritet i att motstå Vita husets och CIA -manövrar för att påverka information – var nycklarna till denna prestation.

Kongressen i dag skulle dra nytta av integritet som Pikes. De nuvarande underrättelsekommittéerna verkar vara avsedda att undvika frågor och inte engagera dem. Detta är inte bara uppenbart i deras olikartade förhållningssätt till NSA -skandalen, det är synligt i senatskommitténs misslyckande med att uppmana CIA om dess ansträngningar att stenmura kommittén för CIA -tortyr. Senatskommitténs majoritetspersonal ägnade flera år åt en djup undersökning av program för överföring och tortyr av myndigheter. Deras rapport gjordes före slutet av 2012, och utskottet röstade om partilinjer för att släppa det. CIA har suttit på dokumentet sedan dess.

Otis Pike skulle inte ha låtit spooksna komma undan med sådana här skit. Diane Feinstein är ingen Otis Pike. Även om senatorer har klagat på de höghandlade CIA-åtgärderna – eller bristen på dem – har Feinstein inte utövat någon effektiv press på byrån. Hon har också kämpat för att skydda National Security Agency från konsekvenserna av sin egen inhemska spionskandal.


PIKE Historia

Allt började i Room 47 West Range, när Frederick Southgate Taylor vände sig till Littleton Waller Tazewell, hans kusin och rumskompis, för att få hjälp med att starta ett nytt brödraskap. Även närvarande var James Benjamin Sclater, Jr., en skolkamrat till Tazewell och Sclater ’s rumskamrat, Robertson Howard. De fyra männen röstade för att lägga till en femtedel i sin grupp och valde Julian Edward Wood. Strax därefter föreslogs William Alexander, som tros vara en vän till Sclater, för medlemskap och erkändes som grundare. Grundarna förbjöd mycket snabbt ‘horseplay ’ eller töja av nya medlemmar - en egenskap som ofta fanns i befintliga broderskap då - eftersom de trodde att sådana metoder stred mot deras uppdrag att främja broderlig kärlek och vänlig känsla.”

Kärnan i Founders ’ -visionen för Pi Kappa Alpha finns i dess ingress. En kommitté föreslogs först av broder William Alexander “ för att utarbeta ett uttalande om broderskapets ursprung och organisation. ” Kommittén bestod av bröderna Robertson Howard och Littleton Waller Tazewell.

Det resulterande uttalandet kallas nu inledningen.

EXPANSION

Före slutet av våren 1868 hade bröderna bestämt att de ville mer än ett Virginia -samhälle som de ville bli ett nationellt broderskap. De följande 21 åren skulle visa sig vara några av de mest besvärliga tiderna och nästan krossa dessa unga mäns drömmar. Eftersom universiteten gjorde det nästan omöjligt för broderskap att existera genom att förbjuda närvaron av hemliga samhällen, kunde brödraskapet fortfarande expandera.

Pi Kappa Alpha expanderade först till Davidson College, där Beta Chapter bildades. Nästan två år senare etablerades det tredje kapitlet, Gamma Chapter at William & amp Mary. Under åren som följde, fram till 1889, skulle det beviljas totalt tio befraktningar, men bara fem förblev aktiva. Detta var året för den viktigaste kongressen.

EN VÄSENTLIG VÄNDNINGSPUNKT

Hampden-Sydney-konventionen från 1889 förde till exempel Theron Hall Rice, en överföring till Virginia från Southwestern, som representerade Alpha Howard Bell Arbuckle, en nyutexaminerad och sedan en lärare vid Hampden-Sydney, som representerade Iota och John Shaw Foster, en delegat från Theta Chapter vid Southwestern (nu Rhodes College). Lambda vid citadellet skulle ha representerats av Robert Adger Smythe, men ett telegram från Charleston förklarade, och ingen semester gav oss. Omöjligt att komma. Handla för oss i allt. ” Denna konvention är av stor vikt, eftersom den anses vara broderskapets återfödelse. Tillsammans omorganiserade Theron Hall Rice, Howard Bell Arbuckle, Robert Adger Smythe och John Shaw Foster brorskapet och blev därmed kända som Junior Founders.

En annan viktig händelse i broderskapets ’s historia är Troutdale Convention 1933. At this meeting, the national organization was restructured. Former national officer titles were replaced with simple ones, the number of national officers was increased, and the Fraternity established the executive secretary (later executive director, now executive vice president) as a paid professional administrator. The year marked the end of direct regular service by two junior founders, Arbuckle and Smythe. The period of the Junior Founders had passed and Pi Kappa Alpha looked forward to a new generation of leaders.


Zebulon Pike

Våra redaktörer kommer att granska vad du har skickat in och avgöra om artikeln ska revideras.

Zebulon Pike, i sin helhet Zebulon Montgomery Pike, (born January 5, 1779, Lamberton, New Jersey, U.S.—died April 27, 1813, York, Upper Canada [now Toronto, Ontario]), U.S. army officer and explorer for whom Pikes Peak in Colorado was named.

In 1805 Pike, then an army lieutenant, led a 20-man exploring party to the headwaters of the Mississippi River with instructions to discover the river’s source, negotiate peace treaties with Indian tribes, and assert the legal claim of the United States to the area. Pike traveled 2,000 miles (3,200 kilometres) by boat and on foot from St. Louis, Missouri, to Leech and Sandy lakes, in northern Minnesota. He erroneously identified Leech Lake as the river’s source.

In July 1806 Pike was dispatched to the Southwest to explore the Arkansas and Red rivers and to obtain information about the adjacent Spanish territory. Pike established an outpost near the site of present-day Pueblo, Colorado, and then led his party northwest, where they encountered the Front Range of the Rocky Mountains. After trying unsuccessfully to scale the mountain peak later named for Pike, the party proceeded southward to northern New Mexico, where they were apprehended by Spanish officials on the charge of illegal entry into New Mexico. They were escorted across Texas to the Spanish–American border at Natchitoches, Louisiana, where on July 1, 1807, they were released.

Pike’s report on Santa Fe, with information noting particularly the military weakness of the capital and the lucrativeness of the overland trade with Mexico, stimulated the expansionist movement into Texas. Pike served in the War of 1812, attaining the rank of brigadier general. He was killed in action during the attack on York.


Otis Pike - History

Otis Pike Preserve
(formerly Navy Cooperative Area)
Manorville/Calverton area

Rt. 495 (L.I.E.) to exit 71 turn left onto Nugent Drive (Route 24)/Edwards Avenue north pass South River Road and turn left onto River Road (second left just past the river) drive for 1.2 miles to a parking area (site #17) on the left (south) side of the road.

There is also parking on South River Road, a road that goes through the middle of the preserve. South River Road is the first left.

From the Long Island Expressway, take exit 69N. Parking areas are located on Manorville-Wading River Road between Schultz Road and Line Road. The canoe launch facility is on Connecticut Avenue, south of River Road.

This WMA is located a few miles east of Randall Pond. Kiosks at Randall Pond have maps showing parking areas. Visitors need permits.

The two principal public landowners in unit 6 are Suffolk County and the Navy, currently. However, the New York State Department of Environmental Conservation ("DEC") manages the largest acreage in this unit through the Fish and Wildlife Management Act in an area known as the Navy Cooperative Area. The United States Navy still owns lands that were crash zones for the Naval Weapons Industrial Reserve Plant operated by Grumman. Here was the old Gruman airport in Calverton

These lands were dedicated as the Otis Pike Preserve and will be deeded to the DEC in the near future. The Otis Pike Preserve in this unit and 901 acres owned by Suffolk County as part of Robert Cushman Murphy County Park make up most of the Navy Cooperative Area. Other lands managed as part of the Navy Co-op are in the two adjacent stewardship units, Brookhaven State Park and Manorville Hills.

Mixed oak, pine barrens, ponds, and open habitat, coastal ponds, and headwaters of the Peconic River. The river goes through the northern part of the park. There is a lake on the river.

Trails provided for hiking, biking, and horseback riding. Excellent seasonal hunting. Many ponds provide ample opportunity for fishing and canoeing. Areas available for dog training.

Permit station for property is located at the Ridge Conservation Area. Access by daily permit Nov. 1-Dec. 31 & January deer season (Reservations are required for weekends, holidays, and January deer season), by seasonal permit Jan. 2-Oct. 31.


History and Prehistory Stories

These days it&rsquos the scandal involving widespread surveillance by the National Security Administration. Four decades ago it was the investigation of U.S. intelligence agency abuses by a committee chaired by Congressman Otis G. Pike. The panel&rsquos report, revealing a pattern similar in matters of arrogance and deception to the disclosures in recent times, was suppressed­scandalously­by the full House of Representatives.

Pike, who died last week at 92, was the greatest member of Congress from Long Island I have known in 52 years as a journalist based on the island. He was simply extraordinary.
He was able to win, over and over again as a Democrat in a district far more Republican than it is now. His communications to constituents were a wonder­a constant flow of personal letters. As a speaker he was magnificent­eloquent and what a sense of humor! Indeed, each campaign he would write and sing a funny song, accompanying himself on a ukulele or banjo, about his opponent. He worked tirelessly and creatively for his eastern Long Island district.

With his top political lieutenants, attorney Aaron Pike and educator Joseph Quinn, and his dynamic wife Doris, and his many supporters­including those in Republicans for Pike­he was a trusted, unique governmental institution on Long Island.

And he was a man of complete integrity. That, indeed, was why, after 18 years, Pike decided to close his career in the House of Representatives.
In 1975, as issues about global U.S. intelligence activities began to surface, Pike became chair of the House Special Select Committee on Intelligence. A U.S. Marine dive bomber and night fighter pilot in the Pacific during World War II, who with the war&rsquos end went to Princeton and became a lawyer, he embarked with his committee, Donner its chief counsel, into an investigation of the assassinations and coups in which the Central Intelligence Agency was involved. His panel found systematic, unchecked and huge financial pay-offs by the CIA to figures around the world. And, yes, it found illegal surveillance.

On the Central Intelligence Agency&rsquos website today is an essay by a CIA historian, Gerald K. Haines, which at its top asserts how &ldquothe Pike Committee set about examining the CIA&rsquos effectiveness and costs to taxpayers. Unfortunately, Pike, the committee, and its staff never developed a cooperative working relationship with the Agency&hellip&rdquo

A &ldquocooperative working relationship&rdquo with the CIA? Pike&rsquos committee was engaged in a hard-hitting investigation, a probe by the legislative branch of government, into wrongdoing by the executive branch. It was not, in examining the activities of the CIA and the rest of what historian Haines terms the &ldquoIntelligence Community,&rdquo interested in allying with and being bamboozled by them.

To make matters worse, leading components of the media turned away from what the Pike Committee was doing. Pike told me how James &ldquoScotty&rdquo Reston, the powerful columnist and former executive editor of The New York Times, telephoned him to complain: &ldquoWhat are you guys doing down there?&rdquo The Times and other major media began focusing on the counterpart and less aggressive Senate committee on intelligence chaired by Senator Frank Church of Idaho.

Then, in 1976, even though a majority of representatives on the Pike Committee voted to release its report, the full House balloted 246-to-124 not to release it.
What an attempted cover-up! Fortunately, the report was leaked to CBS reporter Daniel Schorr who provided it to The Village Voice which ran it in full.
I still vividly recall sitting with Pike and talking, over drinks in a tavern in his hometown of Riverhead, about the situation. He had done what needed to be done­and then came the suppression. He thought, considering what he experienced, that he might be more effective as a journalist rather than a congressman in getting truth out.

I knew Otis as a reporter and columnist for the daily Long Island Press. Dave Starr, the editor of The Press and national editor of the Newhouse newspaper chain, always thought the world of Pike. Starr and Pike made an arrangement under which Pike would write a column distributed by the Newhouse News Service. Pike didn&rsquot run for re-election for the House of Representatives­and starting in 1979, for the next 20 years, he was a nationally syndicated columnist.

His columns were as brilliant as the speeches he gave as a congressman. They were full of honesty, humor and wisdom, ­same as the man.
Starr, still with Newhouse Newspapers, commented last week on Pike&rsquos death: &ldquoThe country has lost a great thinker, a mover and shaker, and a patriot.&rdquo Yes.
Karl Grossman, professor of journalism at the State University of New York/College of New York, is the author of the book, The Wrong Stuff: The Space&rsquos Program&rsquos Nuclear Threat to Our Planet. Grossman is an associate of the media watch group Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR). He is a contributor to Hopeless: Barack Obama and the Politics of Illusion.


The Lost Legacy of Otis Pike

Former Rep. Otis Pike died Monday at the age of 92, stirring recollections of his courageous efforts in the 1970s to expose abuses committed by the CIA, a struggle that ultimately bogged down as defenders of state secrecy proved too strong, as ex-CIA analyst Melvin A. Goodman writes.

The death of Rep. Otis G. Pike, a nine-term New York congressman, is a sharp reminder that once upon a time this country had congressmen who were willing to conduct oversight of the secretive intelligence community, particularly the Central Intelligence Agency, and press for genuine reform.

In the wake of CIA abuses during the Vietnam War, including the pursuit of political assassination and illegal searches and seizures, Rep. Pike and Sen. Frank Church — both Democrats — established the Pike Committee and the Church Committee in order to create bipartisan congressional oversight of the intelligence community and to place the CIA under a tighter rein.

The Pike and Church committees were responsible for the creation of the Senate Select Committee on Intelligence (SSCI) in 1976 and the House Permanent Committee on Intelligence (HPSCI) in 1977. These committees took charge of congressional oversight of the intelligence community, which previously had been the responsibility of the Senate and House Armed Forces Committees, Foreign Relations Committees, and Appropriations Committees. Those committees had, in fact, been advocates for the intelligence community and had shown little interest in actual oversight. In 1980, the Carter administration created the Intelligence Oversight Act that gave exclusive jurisdiction for oversight to the SSCI and the HPSCI.

Pike and Church deserve special praise for exposing the covert role of the CIA in trying to assassinate Third World leaders and pursuing regime change. There were assassination plots against Fidel Castro in Cuba, Patrice Lumumba in Congo, Jacobo Arbenz Guzman in Guatemala, and Ngo Dinh Diem in Vietnam. CIA efforts were particularly clumsy in the case of political assassination, and typically other groups carried out the assassinations before the CIA could get its act together.

Like the efforts to overthrow regimes in Chile and Iran, these covert actions worsened the domestic scene in all of these target countries and created major complications in relations with the United States. Some of these complications (for example, in Cuba and Iran) are still with us.

CIA actions in Congo were directly responsible for the emergence of the worst tyrant in the history of Africa, Sese Seku Mobutu. Guatemalans continue to suffer at the hands of Guatemalan security forces created with the help of the CIA. Strategic covert failures are abundant strategic covert success is extremely rare.

The Pike Committee also recommended the creation of a statutory Inspector General for the intelligence community, but this proposal was considered too radical at the time. In the wake of the Iran-Contra disaster, the idea of a statutory IG was revived, but CIA Director William Webster was opposed because he believed that such an office would interfere with operational activities. Senate intelligence Committee Chairman David Boren, D-Oklahoma, also was opposed because he thought the office of an IG would be a rival to his committee. Fortunately, two key members of the intelligence committee, John Glenn, D-Ohio, and Arlen Specter, R-Pennsylvania, believed that a statutory IG was essential, and Boren had to give in.

The CIA&rsquos Office of the IG operated effectively until recently, when the Obama administration inexplicably moved to weaken the IGs throughout the intelligence community, particularly in the CIA. The current chairman of the congressional intelligence committees, Sen. Dianne Feinstein, D-California, and Rep. Mike Rogers, R-Michigan, apparently do not understand the importance of a fully engaged IG to their own efforts to conduct genuine oversight.

The Pike Committee understood that CIA&rsquos role in the FBI&rsquos counterintelligence programs (COINTELPRO) was particularly intolerable in a democratic society, and that the political operations conducted by the CIA were in violation of its charter, which prohibited the Agency from conducting domestic operations.

The programs that CIA Director Richard Helms had denied not only existed, but they were extensive and illegal. President Gerald Ford&rsquos senior advisers, Dick Cheney and Donald Rumsfeld, encouraged the President to established the Rockefeller Commission to examine the CIA in an attempt to derail both the Church and Pike Commissions and thus obfuscate many of the efforts to disrupt the lawful activities of Americans advocating social change from 1956 to 1971.

Unfortunately, little of the Pike Committee&rsquos work in these areas was known to the public because most of its hearings were closed and its final report was ultimately suppressed. Today, the NSA is conducting domestic surveillance in violation of its charter with no serious response from the chairmen of the intelligence committees.

Rep. Pike made a special effort to give the Government Accountability Office the authority to investigate and audit the intelligence community, particularly the CIA. But the GAO needs authorization from Congress to begin an investigation, and the oversight committees have been particularly quiet about genuine oversight since the intelligence failures that accompanied the 9/11 terrorist attacks. Rep. Pike and Sen. Church were junkyard dogs when it came to conducting oversight the current chairmen are advocates for the intelligence community and lapdogs when it comes to monitoring the CIA.

The sad lesson in all of these matters, particularly the work of the Pike Committee, was that Congress tried to conduct serious reform in the wake of abuses during the Vietnam War as it did in the wake of the Iran-Contra scandal, but its legacy has been lost.

Today there is no real effort to monitor, let alone reform, the CIA and the NSA in the wake of abuses that include torture, secret prisons, extraordinary renditions, and massive surveillance. A senior CIA operative, Jose Rodriquez, destroyed the torture tapes with impunity and has been allowed to write a book that argues there was no torture and abuse. That is exactly the reason why we need whistleblowers as well as courageous congressmen such as Rep. Otis Pike.

Melvin A. Goodman is a senior fellow at the Center for International Policy and adjunct professor of government at Johns Hopkins University. His most recent book is National Insecurity: The Cost of American Militarism (City Lights Publishers, 2013) and he is currently completing a book The Path To Dissent: A Story of a CIA Whistleblower (City Lights Publishers, 2014). [This story originally appeared at Counterpunch and is reprinted with the author&rsquos permission.]


When the CIA’s Empire Struck Back

Exklusiv: In the mid-1970s, Rep. Otis Pike led a brave inquiry to rein in the excesses of the national security state. But the CIA and its defenders accused Pike of recklessness and vowed retaliation, assigning him to a political obscurity that continued to his recent death, as Lisa Pease recounts.

Otis Pike, who headed the House of Representatives&rsquo only wide-ranging and in-depth investigation into intelligence agency abuses in the 1970s, died on Jan. 20. A man who should have received a hero&rsquos farewell passed with barely a mention. To explain the significance of what he did, however, requires a solid bit of back story.

Until 1961, U.S. intelligence agencies operated almost entirely outside the view of the mainstream media and with very limited exposure to members of Congress. But then, the CIA had its first big public failure in the Bay of Pigs invasion of Cuba.

CIA Director Allen Dulles lured an inexperienced President John F. Kennedy into implementing a plan hatched under President Dwight Eisenhower. In Dulles&rsquos scheme, the lightly armed invasion by Cuban exiles at the Bay of Pigs was almost surely doomed to fail, but he thought Kennedy would then have no choice but to send in a larger military force to overthrow Fidel Castro&rsquos government. However, Kennedy refused to commit U.S. troops and later fired Dulles.

Despite that embarrassment, Dulles and other CIA veterans continued to wield extraordinary influence inside Official Washington. For instance, after Kennedy&rsquos assassination on Nov. 22, 1963, Dulles became a key member of the Warren Commission investigating Kennedy&rsquos murder. Though the inquiry was named after U.S. Supreme Court Chief Justice Earl Warren, it should have been called the Dulles Commission because Dulles spent many more hours than anyone else hearing testimony.

One might say the Warren Commission was the first formal investigation of the CIA, but it was really a cursory inquiry more designed to protect the CIA&rsquos reputation, aided by Dulles&rsquos strategic position where he could protect the CIA&rsquos secrets. Dulles never told the other commission members the oh-so-relevant fact that the CIA had been plotting to knock off leftist leaders for a decade, nor did he mention the CIA&rsquos then contemporary assassination plots against Castro. Dulles made sure the commission never took a hard look in the CIA&rsquos direction.

In 1964, another wave of attention came to the CIA from Random House&rsquos publication of The Invisible Government, by David Wise and Thomas B. Ross, who sought to expose, albeit in a friendly way, some of the CIA&rsquos abuses and failures. Despite this mild treatment, the CIA considered buying up the entire printing, but ultimately decided against it. That CIA leaders thought to do that should have rung alarm bells, but no one said anything.

Then, in 1967, an NSA scandal broke, but then the NSA referred to the National Student Association. Ramparts, the cheeky publication of eccentric millionaire Warren Hinckle, found out that the CIA had recruited ranking members of the student group and involved some of them in operations abroad.

By 1967, the CIA also was using these student leaders to spy on other students involved in Vietnam War protests, a violation of the CIA&rsquos charter which bars spying at home. A reluctant Congress had approved the creation of the CIA in 1947 on the condition that it limit its operations to spying abroad for fear it would become an American Gestapo.

However, when these illegal operations were exposed, no one went to jail. No one was punished. Sure, the CIA was embarrassed again, and CIA insiders who consider maintaining the secrets of the agency as nearly a religious endeavor might have felt simply exposing such operations was punishment enough. But it wasn&rsquot.

During the Vietnam War, the CIA ran a wide range of controversial covert operations, including the infamous Phoenix assassination program which targeted suspected Viet Cong sympathizers for death. Meanwhile, Air America operations in Laos implicated the agency in heroin trafficking. The CIA and its operatives also continued to entangle themselves in sensitive activities at home.

President Richard Nixon recruited a team of CIA-connected operatives to undertake a series of politically inspired break-ins, leading to the arrest of five burglars inside the Watergate offices of the Democratic National Committee on June 17, 1972. Nixon then tried to shut down the investigation by citing national security and the CIA&rsquos involvement, but the ploy failed.

After more than two years of investigations and with the nation getting a frightening look into the shadowy world of government secrecy Nixon resigned on Aug. 9, 1974. He was subsequently pardoned by his successor, Gerald Ford, who had served on the Warren Commission and had become America&rsquos first unelected president, having been appointed Vice President after Nixon&rsquos original Vice President, Spiro Agnew, was forced to resign in a corruption scandal.

The intense public interest about this secretive world of intelligence opened a brief window at mainstream news organizations for investigative journalists to look into stories that had long been off limits. Investigative journalist Seymour Hersh published revelations in the New York Times about CIA scandals, known as the &ldquofamily jewels&rdquo including domestic spying operations. The CIA&rsquos Operation Chaos not only spied on and disrupted anti-Vietnam War protests but undermined media organizations, such as Ramparts, that had dared expose CIA abuses.

Ford tried to preempt serious congressional investigations by forming his own &ldquoRockefeller Commission,&rdquo led by Vice President Nelson Rockefeller. It included such blue bloods as former Warren Commission member David Belin, Treasury Secretary C. Douglas Dillon and California Gov. Ronald Reagan, in other words people who were sympathetic to the CIA and who knew how to keep secrets. But the commission was widely seen in the media as an attempt by Ford to whitewash the CIA&rsquos activities.

Congressional Inquiries

So the Senate convened a committee led by Sen. Frank Church, D-Idaho, called the United States Senate Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities but more commonly known as the &ldquoChurch Committee,&rdquo and the House convened a House Select Committee on Intelligence Oversight led originally by Lucien Nedzi, D-Michigan.

Some House Democrats, Rep. Michael Harrington of Massachusetts in particular, complained that Nedzi was too friendly with the CIA and challenged his ability to lead a thorough investigation. Nedzi had been briefed two years earlier on some of the CIA&rsquos illegal activities and had done nothing. Although the House voted overwhelmingly (and disturbingly) to keep this friend of the CIA in charge of the committee examining CIA activities, under pressure, Nedzi finally resigned.

Rep. Otis Pike, D-New York, took over what became known as the &ldquoPike Committee.&rdquo Under Pike, the committee put some real teeth into the investigation, so much so that Ford&rsquos White House and the CIA went on a public-relations counterattack, accusing the panel and its staff of recklessness. The CIA&rsquos own historical review acknowledged as much:

&ldquoConfrontation would be the key to CIA and White House relationships with the Pike Committee and its staff. [CIA Director William] Colby came to consider Pike a &lsquojackass&rsquo and his staff &lsquoa ragtag, immature and publicity-seeking group.&rsquo The CIA Review Staff pictured the Pike staffers as &lsquoflower children, very young and irresponsible and naive.&rsquo

&ldquoDonald Gregg, the CIA officer responsible for coordinating Agency responses to the Pike Committee, remembered, &lsquoThe months I spent with the Pike Committee made my tour in Vietnam seem like a picnic. I would vastly prefer to fight the Viet Cong than deal with a polemical investigation by a Congressional committee, which is what the Pike Committee [investigation] was.&rsquo

&ldquoAs for the White House, it viewed Pike as &lsquounscrupulous and roguish.&rsquo Henry Kissinger, while appearing to cooperate with the committee, worked hard to undermine its investigations and to stonewall the release of documents to it. Relations between the White House and the Pike Committee became worse as the investigations progressed.

&ldquoThe final draft report of the Pike Committee reflected its sense of frustration with the Agency and the executive branch. Devoting an entire section of the report to describing its experience, the committee characterized Agency and White House cooperation as &lsquovirtually nonexistent.&rsquo The report asserted that the executive branch practiced &lsquofootdragging, stonewalling, and deception&rsquo in response to committee requests for information. It told the committee only what it wanted the committee to know. It restricted the dissemination of the information and ducked penetrating questions.&rdquo

Essentially, the CIA and the White House forbade the Pike report&rsquos release by leaning on friendly members of Congress to suppress the report, which a majority agreed to do. But someone leaked a copy to CBS News reporter Daniel Schorr, who took it to the Village Voice, which published it on Feb. 16, 1976.

Mitchell Rogovin, the CIA&rsquos Special Counsel for Legal Affairs, threatened Pike&rsquos staff director, saying, &ldquoPike will pay for this, you wait and see We [the CIA] will destroy him for this. There will be political retaliation. Any political ambitions in New York that Pike had are through. We will destroy him for this.&rdquo

And, indeed, Pike&rsquos political career never recovered. Embittered and disillusioned by the failure of Congress to stand up to the White House and the CIA, Pike did not seek reelection in 1978 and retired into relative obscurity.

But what did Pike&rsquos report say that was so important to generate such hostility? The answer can be summed up with the opening line from the report: &ldquoIf this Committee’s recent experience is any test, intelligence agencies that are to be controlled by Congressional lawmaking are, today, beyond the lawmaker’s scrutiny.&rdquo

In other words, Otis Pike was our canary in the coal mine, warning us that the national security state was literally out of control, and that lawmakers were powerless against it.

Pike&rsquos prophetic statement was soon ratified by the fact that although former CIA Director Richard Helms was charged with perjury for lying to Congress about the CIA&rsquos cooperation with ITT in the overthrow of Chilean President Salvador Allende, Helms managed to escape with a suspended sentence and a $2,000 fine.

As Pike&rsquos committee report stated: &ldquoThese secret agencies have interests that inherently conflict with the open accountability of a political body, and there are many tools and tactics to block and deceive conventional Congressional checks. Added to this are the unique attributes of intelligence — notably, &lsquonational security,&rsquo in its cloak of secrecy and mystery — to intimidate Congress and erode fragile support for sensitive inquiries.

&ldquoWise and effective legislation cannot proceed in the absence of information respecting conditions to be affected or changed. Nevertheless, under present circumstances, inquiry into intelligence activities faces serious and fundamental shortcomings.

&ldquoEven limited success in exercising future oversight requires a rethinking of the powers, procedures, and duties of the overseers. This Committee’s path and policies, its plus and minuses, may at least indicate where to begin.&rdquo

The Pike report revealed the tactics that the intelligence agencies had used to prevent oversight, noting the language was &ldquoalways the language of cooperation&rdquo but the result was too often &ldquonon-production.&rdquo In other words, the agencies assured Congress of cooperation, while stalling, moving slowly, and literally letting the clock run out on the investigation.

The Pike Committee, alone among the other investigations, refused to sign secrecy agreements with the CIA, charging that as the representatives of the people they had authority over the CIA, not the other way around.

Pike&rsquos Recommendations

The Pike Committee issued dozens of recommendations for reforming and revamping the U.S. intelligence community. They included:

— A House Select Committee on Intelligence be formed to conduct ongoing oversight of intelligence agencies. This now exists, although it has often fallen prey to the same bureaucratic obfuscations and political pressures that the Pike Committee faced.

— &ldquoAll activities involving direct or indirect attempts to assassinate any individual and all paramilitary activities shall be prohibited except in time of war.&rdquo We are now in a perpetual state of war against the (so we are told) omnipresent threat of terrorism, meaning that assassinations (or &ldquotargeted killings&rdquo) have become a regular part of American statecraft.

— &ldquoThe existence of the National Security Agency (which to that time had been a state secret) should be recognized by specific legislation and that such legislation provide for civilian control of NSA. Further, it is recommended that such legislation specifically define the role of NSA with reference to the monitoring of communications of Americans.& rdquo As NSA contractor Edward Snowden exposed last year, the NSA is collecting metadata on the communications of virtually every American and many others across the globe.

— A true Director of Central Intelligence be established to coordinate information sharing among the numerous intelligence agencies and reduce redundant collection of data. After the 9/11 attacks, Congress created a new office, the Director of National Intelligence, to oversee and coordinate the various intelligence agencies, but the DNI has struggled to assert the office&rsquos authority over CIA and other U.S. intelligence fiefdoms.

Not all of the Pike Committee&rsquos recommendations appeared sound. For example, the committee recommended abolishing the Defense Intelligence Agency and transferring all control of covert operations to the CIA. President Kennedy had expressly created the DIA as a way to take unregulated CIA activities out of the hands of the cowboys who ran unaccountable operations with untraceable funds and put them under the control of the (then) more orderly and hierarchically controlled Pentagon.

Possibly, the most important recommendation, because it could have such a far-reaching impact, was this: &ldquoThe select committee recommends that U.S. intelligence agencies not covertly provide money or other valuable considerations to persons associated with religious or educational institutions, or to employees or representatives of any journal or electronic media with general circulation in the United States or use such institutions or individuals for purposes of cover. The foregoing prohibitions are intended to apply to American citizens and institutions.&rdquo

In other words, the Pike Committee wanted the CIA to stop paying journalists and academics to cover for U.S. intelligence and to stop providing cover for U.S. spying and propaganda operations. The committee also recommended that intelligence agencies &ldquonot covertly publish books or plant or suppress stories in any journals or electronic media with general circulation in the United States.&rdquo

Otis Pike&rsquos final and lasting legacy may be that he tried to warn the country that the American Republic and its democratic institutions were threatened by an out-of-control national security state. He thought there might be a solution if Congress asserted itself as the primary branch of the government (as the Framers had intended) and if Congress demanded real answers and instituted serious reforms.

But the Ford administration&rsquos successful pushback against Pike&rsquos investigation in 1975-76 a strategy of delay and deflection that became a model for discrediting and frustrating subsequent congressional inquiries into intelligence abuses represented a lost opportunity for the United States to protect and revive its democracy.

Though Otis Pike failed to achieve all that he had hoped and his contribution to the Republic faded into obscurity the reality that he uncovered has become part of America&rsquos cultural understanding of how this secretive element of the U.S. government functions. You see it in the “Bourne” movies, where an abusive national security elite turns on its own agents, and in ABC&rsquos hit series &ldquoScandal,&rdquo where a fictional branch of the CIA, called B613, is accountable to no one and battles even the President for dominance.

At one point in the TV show, the head of B613 refuses to give information to the President, saying: &ldquoThat&rsquos above your pay grade, Mr. President.&rdquo It&rsquos a storyline that Otis Pike would have understood all too well.


Profile: Otis G. Pike

Representative Otis Pike. [Source: Spartacus Educational] A House of Representatives committee, popularly known as the Pike Committee after its chairman, Otis Pike (D-NY), investigates questionable US intelligence activities. The committee operates in tandem with the Senate’s investigation of US intelligence activities, the Church Committee (see April, 1976). Pike, a decorated World War II veteran, runs a more aggressive—some say partisan—investigation than the more deliberate and politically balanced Church Committee, and receives even less cooperation from the White House than does the Church investigation. After a contentious year-long investigation marred by inflammatory accusations and charges from both sides, Pike refuses demands from the CIA to redact huge portions of the report, resulting in an accusation from CIA legal counsel Mitchell Rogovin that the report is an “unrelenting indictment couched in biased, pejorative and factually erroneous terms.” Rogovin also tells the committee’s staff director, Searle Field, “Pike will pay for this, you wait and see…. There will be a political retaliation…. We will destroy him for this.” (It is hard to know exactly what retaliation will be carried out against Pike, who will resign from Congress in 1978.)
Battle to Release Report - On January 23, 1976, the investigative committee voted along party lines to release the report unredacted, sparking a tremendous outcry among Republicans, who are joined by the White House and CIA Director William Colby in an effort to suppress the report altogether. On January 26, the committee’s ranking Republican, Robert McCory, makes a speech saying that the report, if released, would endanger national security. On January 29, the House votes 246 to 124 not to release the report until it “has been certified by the President as not containing information which would adversely affect the intelligence activities of the CIA.” A furious Pike retorts, “The House just voted not to release a document it had not read. Our committee voted to release a document it had read.” Pike threatens not to release the report at all because “a report on the CIA in which the CIA would do the final rewrite would be a lie.” The report will never be released, though large sections of it will be leaked within days to reporter Daniel Schorr of the Village Voice, and printed in that newspaper. Schorr himself will be suspended from his position with CBS News and investigated by the House Ethics Committee (Schorr will refuse to disclose his source, and the committee will eventually decide, on a 6-5 vote, not to bring contempt of Congress charges against him). [Spartacus Educational, 2/16/2006] The New York Times will follow suit and print large portions of the report as well. The committee was led by liberal Democrats such as Pike and Ron Dellums (D-CA), who said even before the committee first met, “I think this committee ought to come down hard and clear on the side of stopping any intelligence agency in this country from utilizing, corrupting, and prostituting the media, the church, and our educational system.” The entire investigation is marred by a lack of cooperation from the White House and the CIA. [Gerald K. Haines, 1/20/2003]
Final Draft Accuses White House, CIA of 'Stonewalling,' Deception - The final draft of the report says that the cooperation from both entities was “virtually nonexistent,” and accuses both of practicing “foot dragging, stonewalling, and deception” in their responses to committee requests for information. CIA archivist and historian Gerald Haines will later write that the committee was thoroughly deceived by Secretary of State Henry Kissinger, who officially cooperated with the committee but, according to Haines, actually “worked hard to undermine its investigations and to stonewall the release of documents to it.” [Spartacus Educational, 2/16/2006] The final report accuses White House officials of only releasing the information it wanted to provide and ignoring other requests entirely. One committee member says that trying to get information out of Colby and other CIA officials was like “pulling teeth.” For his part, Colby considers Pike a “jackass” and calls his staff “a ragtag, immature, and publicity-seeking group.” The committee is particularly unsuccessful in obtaining information about the CIA’s budget and expenditures, and in its final report, observes that oversight of the CIA budget is virtually nonexistent. Its report is harsh in its judgments of the CIA’s effectiveness in a number of foreign conflicts, including the 1973 Mideast war, the 1968 Tet offensive in Vietnam, the 1974 coups in Cyprus and Portugal, the 1974 testing of a nuclear device by India, and the 1968 invasion of Czechoslovakia by the Soviet Union, all of which the CIA either got wrong or failed to predict. The CIA absolutely refused to provide any real information to either committee about its involvement in, among other foreign escapades, its attempt to influence the 1972 elections in Italy, covert actions in Angola, and covert aid to Iraqi Kurds from 1972 through 1975. The committee found that covert actions “were irregularly approved, sloppily implemented, and, at times, had been forced on a reluctant CIA by the President and his national security advisers.” Indeed, the Pike Committee’s final report lays more blame on the White House than the CIA for its illegal actions, with Pike noting that “the CIA does not go galloping off conducting operations by itself…. The major things which are done are not done unilaterally by the CIA without approval from higher up the line.… We did find evidence, upon evidence, upon evidence where the CIA said: ‘No, don’t do it.’ The State Department or the White House said, ‘We’re going to do it.’ The CIA was much more professional and had a far deeper reading on the down-the-road implications of some immediately popular act than the executive branch or administration officials.… The CIA never did anything the White House didn’t want. Sometimes they didn’t want to do what they did.” [Gerald K. Haines, 1/20/2003]

Email Updates

Receive weekly email updates summarizing what contributors have added to the History Commons database

Donera

Developing and maintaining this site is very labor intensive. If you find it useful, please give us a hand and donate what you can.
Donate Now

Volontär

If you would like to help us with this effort, please contact us. We need help with programming (Java, JDO, mysql, and xml), design, networking, and publicity. If you want to contribute information to this site, click the register link at the top of the page, and start contributing.
Kontakta oss

Except where otherwise noted, the textual content of varje timeline is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike


Titta på videon: Otis G. Pike Preserve (Maj 2022).


Kommentarer:

 1. Thaddeus

  Det är misstaget.

 2. Mundhir

  har svarat snabbt :)

 3. Traigh

  jag håller med henne

 4. Rickie

  Jag tror att du står rak

 5. Atu

  Ganska underhållande bitSkriv ett meddelande