Historia Podcasts

Rudolf Hess

Rudolf Hess

Adolf Hitler ledde Tyskland under andra världskriget. Adolf Hitler dödade sig den 30 april 1945 - bara några dagar innan Tysklands ovillkorliga överlämnande. Berlin var ...