Historia Podcasts

Den tjugoen kräver

Den tjugoen kräver

I en klassisk opportunistisk handling använde den japanska regeringen distraktionen från första världskriget i Europa för att pressa Kina i hemlighet för en rad eftergifter. Det klargjordes att om Kina skulle tacka nej till dessa krav skulle krig med Japan bli resultatet. Kraven, ursprungligen 21 till antalet, inkluderade följande saker:

  1. Japanerna skulle hädanefter få kol- och järnbrytningsrättigheter i centrala Kina och Shantunghalvön
  2. Japanerna skulle få omfattande rättigheter i ett antal kinesiska hamnstäder
  3. Kina skulle behöva sluta med uthyrningen av mark och anläggningar till andra nationer
  4. Kontrollen över vissa kinesiska inre angelägenheter, såsom ekonomi- och polisfrågor, skulle tilldelas japanska agenter.

Kineserna drog skickligt fram förhandlingarna men tvingades så småningom gå med på en reviderad uppsättning krav i maj 1915. Press från USA och Storbritannien var ansvarig för att ta bort den mest otäcka bestämmelsen - att installera japanska rådgivare. Kina klarade också att komma in i det sista ordet genom att uppmana sin lagstiftare att vägra att ratificera avtalen som formellt innehåller kraven; Japan valde att ignorera denna passivitet. De reviderade tjugoen kraven gjorde det möjligt för Japan att etablera en position i Kina som liknar de andra stormakterna. Men genom att hota Kina med krig framkallade japanerna det kinesiska folkets fortsatta hat och de andra allierades växande misstankar.


Se tidtabellen från första världskriget.


Titta på videon: Двадцать одно-Собеседование (December 2021).