Historia Podcasts

Charles Evans Hughes

Charles Evans Hughes


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

USA: s överdomare Förutom att fungera som överdomare 1930-1941 var han guvernör i New York (1907-1910), högsta domstolen (1910-1916), republikansk presidentkandidat (1916), statssekreterare (1921- 1925) och domare vid världsdomstolen (1928-1930). Hans uppgång i det offentliga livet berodde till stor del på hans intelligens, pliktkänsla, kapacitet för hårt arbete och självförsörjning.

Hughes var ett för tidigt barn och lärde sig läsa vid tre och ett halvt års ålder. Innan han var sex läste han och reciterade verser från Nya testamentet, gjorde huvudräkning och studerade franska och tyska. Efter bara tre och ett halvt års formell skolgång tog han examen från gymnasiet vid tretton års ålder. Efter examen Phi Beta Kappa från Brown University gick Hughes till Columbia Law School, där han rankade först i sin klass. När han tog New York -examen 1884 fick han det högsta betyget som getts fram till den tiden, 99 1/2 procent. Han hade ett fotografiskt minne och kunde läsa ett stycke med en blick, en avhandling på en kväll. Dessa förmågor gjorde Hughes till en formidabel motståndare i baren-han praktiserade juridik i nästan trettio år-och bidrog till hans framgång som politiker, domare och förhandlare.

För Hughes innebar plikt att göra värdiga saker och göra dem bra. Han körde sig skoningslöst. Hans pliktkänsla ledde honom till public service och gjorde det möjligt för honom att utmärka sig i nästan allt han åtog sig. Hughes hade inga personliga eller politiska rådgivare, inga favoriter, inga förtrogna. Herbert Hoover sa en gång att han var den mest fristående mannen han någonsin hade känt. Han gjorde sina egna bedömningar utifrån sina egna analyser. På jobbet var han organiserad, intensiv och seriös och hade lite tid för trevliga saker. Den sidan av honom gav upphov till en avskild, cool och humorlös allmänbild. Hemma visade han dock värme och humor; han var en känslig make och en omtänksam pappa till tre barn.

Hughes var nära att bli vald till president 1916. Ett skift på mindre än fyra tusen röster i Kalifornien skulle ha gett honom den statens valröster och presidentskapet. Om Hughes inte hade projicerat en så stram allmänbild (eller om han hade säkrat stöd från guvernör Hiram W. Johnson) hade han förmodligen blivit vald.

Som statssekreterare i Harding- och Coolidge -förvaltningarna förhandlade Hughes om ett separat fredsavtal med Tyskland när senaten misslyckades med att ratificera Versaillesfördraget. Han var också ordförande för Washington nedrustningskonferens 1921-1922, stödde USA: s deltagande i världsdomstolen och avstod från amerikanskt erkännande av Sovjetunionen. Även om han tjänade två presidenter som gjorde politiskt kapital till att avvisa Woodrow Wilsons vision om internationalism, förde han en utrikespolitik som erkände USA: s internationella ansvar. I Latinamerika sökte han ett sätt att minska USA: s intervention samtidigt som han försvarade en traditionell uppfattning om det nationella intresset. I Europa hävdade han en konstruktiv roll för USA samtidigt som han undvek formella åtaganden som skulle ha involverat kongressen eller upphetsad opinion.

Som överdomare ledde Hughes Högsta domstolen under en av de svåraste perioderna. Han ledde domstolens omvandling av dess grundläggande roll från försvarare av äganderätt till beskyddare av medborgerliga friheter, och skrev periodens viktiga åsikter om yttrandefrihet och press-nära v. Minnesota, Stromberg mot Kalifornien och DeJonge mot Oregon. Han motsatte sig också framgångsrikt president Franklin D. Roosevelts plan att ”packa” högsta domstolen 1937.

The Reader's Companion to American History. Eric Foner och John A. Garraty, redaktörer. Copyright © 1991 av Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Alla rättigheter förbehållna.


Charles Evans Hughes

Våra redaktörer kommer att granska vad du har skickat in och avgöra om artikeln ska revideras.

Charles Evans Hughes, (född 11 april 1862, Glens Falls, New York, USA - död 27 augusti 1948, Osterville, Massachusetts), jurist och statsman som tjänstgjorde som associerad domare vid Högsta domstolen i USA (1910–16), USA: s utrikesminister (1921–25) och 11: e överdomaren i USA (1930–41). Som chefsjurist ledde han Högsta domstolen genom den stora kontrovers som uppstod kring New Deal -lagstiftningen för president Franklin D. Roosevelt.


Dan Ernst: Charles Evans Hughes livslånga respekt för domstolarna

När debatten om Franklin D. Roosevelts plan för packning av domstolar rasade för sjuttiofem år sedan, gjorde presidentens talespersoner politiskt hö genom att citera från ett tal chefsjurist Charles Evans Hughes hade hållit år tidigare som guvernör i New York. "Vi är under en konstitution", sade Hughes till en publik på 2 000 som var packade i en teater i Elmira, "men konstitutionen är vad domarna säger att det är."

Ignorera det ursprungliga sammanhanget, som FDR: s talesmän gjorde, och citatet passade lätt in i deras argument till förmån för planen. Domarna fann eller förklarade inte att de redan hade en författningsrätt. När de gjorde sina, drog de övertygade domarna i Hughes Court till sig värdena från en svunnen tid. Amerika skulle bli bättre betjänt av domare vars värderingar har sitt ursprung i modern tid.

Hade talesmännen velat vidta åtgärderna för presidentens främsta rättsliga motståndare, snarare än att få poäng, hade de gjort det bättre att överväga citatets sammanhang. Hughes försökte samla stöd för lagen om allmänna tjänster från 1907, ett landmärke i regleringens historia. Företagen motsatte sig lagen om den inte gav dem rätten att pröva kommissionens beslut igen i ett överklagande till rättsväsendet. Hughes insisterade på mindre påträngande rättslig prövning:

Hughes förespråkade rättslig återhållsamhet vid granskningen av förelägganden från administrativa myndigheter, inte lagstiftning fortfarande, jag tänkte på hans subtila förståelse av rättslig makt och rättslig legitimitet förra helgen när jag läste James F. Simons färdiga FDR och överdomare Hughes (Simon & amp; Schuster, 2012). Simons bok, som kommer att bli föremål för ett symposium vid New York Law School i eftermiddag, växlar mellan FDR och Hughes. För mig är åtminstone Simons behandling av Hughes mer övertygande, eftersom han visar att juristen aldrig förutsåg den trohet mot rättsväsendet som han bekräftade vid Elmira. När en skarpt splittrad högsta domstol och Roosevelts plan för packning av domstolar äventyrade "rättsväsendets oberoende och uppskattning" såg Hughes till att hans ideal om rättsväsendet som ett förråd av förnuft skulle överleva. Han bevarade det idealet - och, som vi kan säga i dag, "vann" - genom att följa sina egna råd: han extraherade sin domstol från "frågor som ligger nära allmän otålighet" genom att fatta beslut som upprätthöll kontroversiell lagstiftning från konstitutionell utmaning.

Senatens hantering av Hughes -nomineringen som överdomare 1930 var oväntat blåmärken, ingenting som acklamationen Hughes åtnjöt när han först utnämndes till Högsta domstolen 1910. Progressiva republikaner och demokrater sprängde honom för att han lämnade domstolen för att kandidera till president 1916. George Norris i Nebraska beklagade Hughes kundkrets, "företag med nästan otydlig rikedom." Men domaren Louis D. Brandeis, en progressiv tribun, var glad över att ha honom som sin chef. Under en tid hade Hughes föregångare William Howard Taft "verkligen tappat greppet" om domstolen, sa Brandeis till Felix Frankfurter. De associerade domarna Willis “V [an] D [evanter] och Pierce Butler drev honom.” Hughes däremot utövade direkt det ledarskap som domstolen krävde. Även om Hughes "starka känsla för domstolens rykte" tvingade honom att särskilja prejudikat som Brandeis ville åsidosätta, ledde det också överdomaren till att "mjukpedalera" domstolens högerkant. "I själva verket," rapporterade Brandeis till Frankfurter, "har fjädrarna på Butler och några av dem blivit helt plockade."

De växte snart tillbaka. När en försämrad ekonomi fick statliga och federala regeringar att anta ny lagstiftning, kämpade Hughes för att hindra skillnaden mellan domstolens konservativa och liberala vingar från att äventyra hans domstols myndighet. Simon tror att Hughes i stort sett lyckades fram till 1936. Visst, hans åsikter som höll en kongressresolution som hindrade borgenärer från att samla in sina skulder i guld, fick rättvisa James McReynolds att utropa från bänken: ”Detta är Nero när han är som värst. Konstitutionen är borta. ” Ändå förenade Hughes sin domstol bakom ett yttrande som slog ner ett lagstiftande landmärke för de hundra dagarna, National Industrial Recovery Act. Först 1936, hävdar Simons, förlorade Hughes kontrollen över sin domstol. I beslutet om ödet för New Deal: s främsta jordbruksprogram och New Yorks minimilönelag för kvinnor, avvisade rättvisa Owen Roberts de kompromisser som Hughes gick fram och gick med i de konservativa Butler, McReynolds, Sutherland och Van Devanter.

I föreläsningar som hölls som privatläkare på 1920-talet straffade Hughes 1800-talets högsta domstol för tre ”självförvållade sår”. Dred Scott, Legal Tender Cases och Pollock v. Farmer’s Loan & amp Trust (som slog ner en federal inkomstskatt). När termen slutade i juni 1936 tror Simon att Hughes var förtvivlad över hans misslyckande med att hålla den konservativa majoriteten från att tillfoga ”nya sår på hovets prestige”. Under hela sin karriär hade Hughes strävat efter att befria lagar och regering från "politikens intetsägelser och intriger" nu avskedades han av en av FDR: s korrespondenter som "inget annat än en" församlingspolitiker ".

Simon tror att Hughes under ett övernattningsbesök på Roberts Pennsylvania gård sommaren 1936 uppmanade sin värd att överge de konservativa. Om så är fallet agerade han för att skydda domstolen i god tid före FDR: s omval av jordskred i november 1936 eller FDR: s avslöjande av sin plan för packning av domstolen i februari 1937. Före explosionen av den bombbollen hade Roberts redan godkänt sig genom att rösta med Hughes och liberalerna för att stödja Washington State: s minimilönelag för kvinnor fortsatte han att rösta med dem i utmaningar mot National Labor Relations Act och Social Security Act. När förvaltningstjänstemän förklarade domarnas oundvikliga politiska karaktär och Roosevelt refsade Högsta domstolen som en häftig häst som inte skulle dra ihop med de andra regeringarna, höll Hughes ett rättsligt lugn. Om samhället ville styras av "förnuftets processer", förklarade han inför American Law Institute, "måste det upprätthålla de institutioner som förkroppsligar dessa processer."

När terminen slutade tyckte Felix Frankfurter att Hughes borde kastas för sina "politiska kullerbyttor" istället, han fick det encomium efter det andra. Skådespelet av ”en syntetisk gloria. . . sitter på huvudet på den mest politiskt beräknade av män, ”skrev han Stone,” gör mig. . . ”Puke.” ”Men efter hans utnämning till domstolen i januari 1939 hyllade även Frankfurter Hughes ledarskap för bröderna.

Simon avslutar sin behandling av Hughes med följande uppskattning:

Igår rapporterade journalisterna Robert Barnes och Scott Clemens om fyndet av en Washington Post ABC News undersökte att hälften av den amerikanska allmänheten förväntar sig att högsta domstolens domare ska avgöra utmaningarna för patientskyddet och prisvärd vård i första hand på grundval av deras "partipolitiska åsikter". Charles Evans Hughes avslutade ett jämförbart hot mot rättsväsendets legitimitet med avgörande och skarp ledning av hans domstol. Kommer en överdomare som också har tillbringat ett yrkesliv ”betingat av respekt för domstolarna” att göra det idag?


Charles Evans Hughes och konstitutionella krigsmakter

Matthew Waxman, Liviu Librescu -professor i juridik och ordförande i Hertog -programmet för lag och nationell säkerhet, hade länge vetat att frasen myntades av Charles Evans Hughes, Sr., ett lysande juridiskt sinne som hade tjänat två separata tjänstgöringsresor på USA: s högsta domstol. Men för ungefär fyra år sedan började Waxman undra över det exakta sammanhanget i vilket det hade uppstått.

Hughes hade varit en associerad rättvisa från 1910 till 1916 när han avgick för att kandidera till president, och hade sedan tjänstgjort igen som överdomare, från 1930 till 1941, och avgick sex månader före Pearl Harbor. Det som fascinerade Waxman var varför Hughes (klass 1884) hade tagit upp krigsmakter när Hughes aldrig satt på domstolen medan landet var i krig.

Denna fråga ledde i slutändan till Waxmans fascinerande forskning, publicerad på 79 sidor Columbia Law Review artikel med titeln "The Power to Wage War Successfully."

Det visar sig att Hughes inte skrev orden under någon av sina mandatperioder i Högsta domstolen. Inte heller för den delen skrev han dem under sin tid som domare vid Permanent Court of International Justice i Haag (1928 till 1930). Inte heller medan han tjänstgjorde som guvernör i New York (1907 till 1910) eller som USA: s utrikesminister (1921 till 1925).

Snarare författade han frasen som privat medborgare. Dessa ord - tillsammans med flera andra talismaniska fraser som nu i allmänhet beviljades myndighet i Högsta domstolens uttalanden - var faktiskt en del av ett tal Hughes höll vid en American Bar Association -konferens på kvällen den 5 september 1917 i Saratoga Springs, New York.

Talet föranleddes av konstitutionella debatter om ett nationellt utkast och andra frågor som nu är något "anakronistiska", konstaterar Waxman. Som Waxmans forskning avslöjar, förblir Hughes förhållningssätt till att ta itu med frågor om konstitutionella krigsmakter upplysande och relevant, även i en tid då USA kämpar med krig mot statslös terrorism.

En upptäckt i arkiven

När Waxman grävde in sig i Hughes tal skickade han så småningom sin studentforskningsassistent, Ian MacDougall ’14, till Columbia Rare Book and Manuscript Library, som Hughes hade donerat sina arkiv till. Där hittade MacDougall en tjock fil märkt "Krig", fylld med den forskning Hughes hade utfört för talet, klottrat med sina handskrivna anteckningar.

"Dessa filer var ett bra arkeologiskt verktyg för att gräva ut vad som verkligen hände i Hughes sinne", säger Waxman. ”Han ville att detta skulle vara ett effektivt tal. Han ville att den skulle ha uthållighet. Vilket den har. ”

Bakgrunden för detta tal var ovanlig. I november föregående hade Hughes, den republikanska kandidaten, förlorat ett nära presidentval mot den sittande Woodrow Wilson. "På valnatten", säger Waxman, "gick Hughes i sömn och fick veta av sina rådgivare att han hade vunnit."

Men då tog det flera dagar för röster att räknas, fortsätter han. "Hughes slutade med att förlora Kalifornien med färre än 4000 röster, och det svängde Electoral College till Wilsons fördel."

Efter att kongressen förklarade krig i april 1917 undertecknade president Wilson lagen om selektiv tjänst, vilket skapade ett obligatoriskt utkast, liksom viss lagstiftning som utformats för att reglera krigets ekonomi. Även om konstitutionen för sådana åtgärder skulle tas för givet i dag, förklarar Waxman, då de ansågs vara radikala, och deras giltighet bestrittes hårt. (Detta var innan New Deal, när Högsta domstolen vidgade sin tolkning av handelsklausulen, vilket gav kongressen en mycket friare hand gentemot ekonomisk reglering.)

Ett betydelsefullt tal

I sitt ABA -tal höll Hughes alltså upp ett kraftfullt konstitutionellt försvar av kontroversiella handlingar som motpartens president utförde. Dessutom säger Waxman, ”jag har verkligen svårt att tänka på vem som helst idag som kan tala med samma slags politisk, juridisk och intellektuell auktoritet som han hade 1917. ”

Dagen efter talet trumpeterades Hughes åsikter på förstasidan av The New York Times i en artikel som också tog ut långa delar av själva adressen. Strax därefter publicerade ABA hela talet, med fotnoter, som en artikel på 18 sidor i sin årsrapport. Hughes tal infördes också i kongressrekordet.

I adressen argumenterade Hughes för att delar av konstitutionen kunde, och måste vara, läsare under krigstid. Å andra sidan skulle regeringens expansiva befogenheter återgå till normal omfattning så snart kriget tog slut.

”Vårt är en stridande Konstitution ", hävdade han, i en annan ofta nämnd passage, och den" marscherar ", vilket innebär att den måste utvecklas för att möta förändrade behov. Hughes menade att kongressens expansiva krigsmakter var underförstådda i konstitutionens "Nödvändiga och rätta klausul", som gav kongressen makt "att göra alla lagar som är nödvändiga och lämpliga för att genomföra ... alla andra befogenheter som tillkommer denna konstitution."

På den tiden, förklarar Waxman, styrde Hughes en mellanväg, mellan dem som insisterade på att konstitutionen införde en oflexibel tvångströja på regeringsmakterna, och de som hävdade att den helt enkelt upphörde att gälla inför krigstid.

Varför orden lever vidare

Senare, när Hughes blev överdomare, införlivade han vissa rader från talet, däribland den om "makten att utföra krig framgångsrikt" i texten i en dom från 1934 som han publicerade om en fredstid - en där han analogade nödsituationer som presenterades av den stora depressionen för dem som presenterades av krig.

Slutligen, 1948 - två månader efter Hughes död - dömde domare Harold Burton i ett krigsfördragsärende Lichter mot USA, citerade långa avsnitt av Hughes ABA -tal i sin dom.

"Jag har aldrig sett ett annat källdokument, än mindre ett stycke skrivet av en privat medborgare, citerat så långt i ett uttalande från Högsta domstolen", konstaterar Waxman. "Det är nästan som om [Burton] försöker läsa Hughes tal officiellt i Högsta domstolsregistret, vilket ger det imprimatur av prejudikat."

Dessutom noterar han att Hughes hade föreställt sig att krigsmakternas expansiva konturer skulle återgå till sina normala dimensioner så snart freden återupprättades. I praktiken har det dock sällan skett. Nationella säkerhetshot har funnits dröja kvar efter att vapenstillestånd tecknades och hängde upp innan fienderna utbröt. Idag, inför det ständigt närvarande hotet om terrorism, har gränsen mellan "fredstid" och "krigstid" blivit mer suddig än någonsin.

Men adressens centrala påståenden, enligt Waxman - att vi har en "stridande konstitution" som ger flexibiliteten som krävs för att "föra krig framgångsrikt" - förblir giltiga och tidlösa. "Vår konstitution växte fram från revolutionen i kriget", säger han. "Den inramades av stora amerikanska teoretiker som visste att den demokratiska republikens långsiktighet skulle bero på dess effektivitet i krig."

Läs Matthew Waxmans Columbia Law Review artikeln, "Makten att köra krig framgångsrikt."


Welsh History Month: Mannen som nästan blev president. och ett extra år för Welsh America

Hyllningar till Denis Healey efter hans senaste död har ibland kallat honom för den bästa premiärminister vi aldrig haft.

Charles Evans Hughes, en andra generationens walisisk amerikan med rötter i södra Wales -dalarna och viss kunskap om det walisiska språket, kan med rätta listas bland de bästa presidenterna Amerika aldrig haft.

Många av dem som kände till och arbetade med honom trodde att han skulle ha varit åtminstone en utmärkt invånare i Vita husets västra del.

En kraftfull kroppsbyggnad och stor mental och fysisk energi

Faktum är att Hughes nästan blev president 1916. I juni samma år, vid 54 års ålder, antogs han som republikansk kandidat för att bekämpa den demokratiske presidenten Woodrow Wilson, som sökte en andra mandatperiod. Hughes nominering visar att han vid den tiden redan hade haft en betydande inverkan på sitt land.

Från det att han började uppnå nationell framträdande i Amerika under det första decenniet av 1900 -talet och framåt var Hughes i fokus för mycket intresse och respekt.

Journalister och allmänhet fascinerades av, med ord från den walisiska-amerikanska tidningen Cambrian, hans "kraftfulla kroppsbyggnad och stora mentala och fysiska energi" och, inte minst, hans ikoniska skägg. Inte överraskande kanske han var populärt känd som "Whiskers".

Hughes skägg var mycket älskat av pressen och tecknare, som gjorde det till ett "nationellt landmärke". Denna mer kvixotiska förekomst av walisisk inverkan lever vidare.

Förenta staternas högsta domstol visar för närvarande en utställning med titeln 'The Power of Image: Charles Evans Hughes in Prints, Photographs and Drawings'.

Hughes hade också enorma gåvor som gjorde att han kunde vara en lysande advokat och jurist. Skärpan i hans intellektuella krafter var legendarisk, liksom hans fotografiska minne, suveräna detaljbehärskning, bedömningens oberoende, ärlighet och oförstörbarhet.

År 1916 trodde hans parti att hans förmåga och integritet skulle tilltala mycket starkt amerikanska väljare. "I intellektuell och moralisk kraft stod Hughes huvud och axlar över de tidstjänande politikerna som kan ha strävat efter nomineringen", skrev Dexter Perkins i sin bok 1956 Charles Evans Hughes och amerikansk demokratisk statsmakt.

Hughes hade nått en sådan framträdande genom en stark kombination av naturlig förmåga och massiv arbetsförmåga. Han föddes den 11 april 1862 i Glens Falls, New York, där hans far, David Charles Evans, var baptistpastor och hans mor lärare.

Den unge Charles Evans Hughes inledde en karriär inom lagen

David var ursprungligen från Tredegar och hade varit religionsminister där och på andra håll längs Heads of the Valley, liksom en skrivare i Merthyr Tydfil, innan han emigrerade till Amerika på 1850 -talet.

Den unge Charles Evans Hughes inledde en karriär inom juridiken och blev intagen i baren 1884.

Mellan 1884 och 1906 åtnjöt han en framstående karriär som jurist och grundade 1888 advokatbyrån Hughes Hubbard, som fortfarande frodas idag som en av Amerikas främsta advokatbyråer. Han var också professor i juridik vid Cornell University under en kort period i mitten av 1890 -talet.

Hughes växande framträdande och profil inom det republikanska partiet förstärktes avsevärt 1905 och 1906, då han mycket framgångsrikt fungerade som advokat för staten New York i sina ansträngningar att eliminera övergrepp i statens gas- och försäkringsverksamhet.

Året därpå valdes han med stor majoritet till guvernör i New York och besegrade den demokratiske kandidaten, pressmagnat William Randolph Hearst (ägare till St Donats slott på 1920- och 1930 -talen). Hughes tjänstgjorde två mandatperioder som guvernör.

I politiken var Hughes en liberal republikan, eller progressiv, för att använda termen för den tiden.

Han var en av ett antal statsguvernörer som valdes på reformplattformar i början av 1900 -talet som försökte kontrollera kapitalismens överskott, i form av oreglerade stora affärer, och för att stryka korruption inom industri och politik.

Hans val till guvernör är alltså ett viktigt inslag i progressivismens historia och förmögenheter.

Hughes var en ganska framgångsrik guvernör. År 1910 tackade han ja till en inbjudan att bli associerad domare vid Högsta domstolen.

Här började en lång och framstående karriär som jurist, under två separata perioder, som säkerställde hans ställning som en av de största och viktigaste personerna i USA: s högsta domstols historia.

Sex år senare var han tvungen att avgå från rätten eftersom han stod som president.

Slagen av en morrhår

Valet 1916 väckte stort intresse världen över eftersom USA vid den tiden inte hade gått in i första världskriget. Det kommande valet ökade spekulationerna om USA så småningom skulle gå med i de allierade, även om båda de två huvudkandidaterna hade antagit antikrigsplattformar.

Att Hughes var son till en walisisk baptistprestator orsakade förståeligt spänning i Wales och bland walisiska amerikaner. Även Western Mails berömda tecknare
J M Staniforth engagerade sig. I en karaktäristiskt kvick och spetsig tecknad film som dök upp på valdagen den 7 november, rekommenderades amerikanerna starkt att gå för ett "nytt varumärke" (Hughes) eftersom "det kommer från Wales".

Hade Hughes vunnit hade han fullbordat en anmärkningsvärd walisisk trio av världsledare som samtidigt hade uppnått det högsta ämbetet i sina respektive länder. Det var den tiden då Billy Hughes och David Lloyd George var premiärministern i Australien respektive Storbritannien.

På valnatten 1916 gick många amerikaner till sängs och trodde att Hughes hade vunnit. Morgonen därpå rapporterade minst två New York -tidningar, Herald and Tribune och (London) Times att han hade segrat. Men när de slutliga resultaten kom om ett par dagar senare var det klart att den amerikanska röstberättelsen hade gått med det "gamla varumärket" och valt Wilson med en mycket smal marginal. Hughes besegrades med 277 rösträtter mot 254. Han hade missat, "med en hårsbredd", som flera kommentatorer vid den tiden uttryckte det. (Kanske hade "av en morrhår" varit mer lämpligt med tanke på hans berömda hyresvärdhet.)

Western Mail beskrev hans som mannen som nästan blev president

Från och med då var Hughes avsedd att komma ihåg främst som mannen som nästan blev president i USA. Det var precis så som Western Mail beskrev honom när han rapporterade hans död i augusti 1948.

Men Hughes påverkade Amerika mer under sitt 86 år långa liv än bara det. En hyllning till honom i New York Times hävdade att efter hans nederlag trettiotvå år tidigare "kunde han mycket väl ha gått i pension från det offentliga livet, säker på en respekterad nisch i amerikansk historia". Istället fortsatte det, "under de nästa oroliga 25 åren svarade han på uppmaning efter uppmaning för ytterligare framstående tjänst som etablerade honom som en av de stora amerikanerna i sin tid".

Hughes förblev i framkant av det amerikanska livet. Han var en mycket respekterad statssekreterare, en av de fyra viktigaste positionerna i presidentskåp, under två mandatperioder mellan 1921 och 1925. År 1930 återvände han till Högsta domstolen som överdomare. I detta ämbete säkrade han, med Mark Drakefords ord, "ett rykte som den mest framstående juristen i sin generation med en mästerskap utan motstycke i hovets historia".

Ett extraordinärt år för Welsh America

Hughes långa och exceptionella karriär är värd en artikel för sig själv i den här serien om vad Wales har gjort för världen. Men för att betona och symbolisera vad walisiska emigranter och deras ättlingar har gjort för Amerika är det värt att komma ihåg att Hughes var en av flera walisiska amerikaner som uppnådde betydande framträdande i det amerikanska livet på 1930 -talet. Deras inverkan fokuserades mycket skarpt på ett år, särskilt 1937.

Det året var på många sätt toppmålet för en livstid med höga prestationstoppar för Hughes. (Kanske skulle han ha uppskattat metaforen för att han i sina yngre dagar var en ivrig vandrare och bergsklättrare som ofta besökte de schweiziska alperna.)

Under den första halvan av 1937, i den så kallade Högsta domstolskontroversen eller ”konstitutionella krisen”, såg han bort det som de flesta historiker nu betraktar som president Franklin D Roosevelts vilseledda plan att ”packa” domstolen med domare som skulle vara gynnsammare för hans reformerande New Deal -program.

Högsta domstolen dominerades av två walesier på 1930 -talet

Domstolen hade förklarat som en konstitutionell del av den lagstiftning Roosevelt hade infört för att lindra massarbetslösheten och utbredd fattigdom och nöd som orsakades av den ekonomiska depressionen på 1930 -talet. Det var Roosevelts största nederlag under hans 12 år som president.

I en ny artikel i Click on Wales berättar Mark Drakeford historien om ”den största kämpan någonsin mellan en president och Högsta domstolen” och har påmint oss om att Hughes inte var den enda walisaren som var inblandad. Hans närmaste allierade i denna oerhört betydande konstitutionella kris var en annan högsta domstol, Owen J. Roberts.

Medan han rapporterade Roberts död i maj 1955 såg Western Mail tillbaka på 1930 -talet som den tid då Högsta domstolen dominerades av två waliser.

"Under hela 1937", skriver Drakeford, "var Förenta staternas konstitution vad dessa två walisare sa att det var."

Den kämpande walisaren

Justitieombudsmannen Owen Josephus Roberts var ofta känd som den ”kämpande walisaren”. Liksom Hughes hade han utsetts till högsta domstolen 1930. Han föddes i Germantown, Philadelphia, den 2 maj 1875. Hans farfar, William Owen Roberts, emigrerade från Llanbedrog -området till Pennsylvania 1808.

En tredje generationens walisisk amerikan, Roberts var alltid stolt över sina walisiska anor och starkt intresserad av Wales och walisiska orsaker i Amerika. Han kallade sin gård i Phoenixville, Pennsylvania, för "Bryn Coed".

Han noterades för att han öppnade sitt hem för besökande walisiska människor och för att vara en alltid villig och generös värd.

Roberts tjänstgjorde som rättvisa för Högsta domstolen fram till 1945 och var president för American Philosophical Society 1952. Stilig och värdig utseende, under 1935 och 1936 talades det om honom som republikansk kandidat för att bekämpa Roosevelt i presidentvalet 1936 men han ansågs vara mer användbar i Högsta domstolen.

Den mest hatade mannen i Amerika

En annan son till walisiska emigranter som också var massivt i nyheterna i Amerika - och mycket längre bort - 1937, men av olika skäl, var John Llewellyn Lewis. Han är en av de viktigaste arbetsledarna i amerikansk historia och det mest uppenbara exemplet på det betydande walisiska bidraget till den amerikanska arbetarrörelsen. Hans liv är också en amerikansk rags-to-riches-historia.

Från ringa ursprung steg han för att uppnå inte bara beundran, berömmelse och ökändhet utan också rikedom, makt och inflytande. Många av hans samtidiga och historiker har betraktat honom som en av de mäktigaste människorna i USA under de tjugonde århundradets mellersta decennier.

Mycket har skrivits om Lewis och hans karriär, prestationer och arv, både positiva och negativa. Han var en komplex, karismatisk, till och med motsägelsefull figur. Liksom Charles Evans Hughes var Lewis fysiska närvaro källan till oändliga kommentarer. En observatör beskrev honom 1936 som "kanske den mest färgstarka personligheten i amerikanska angelägenheter idag" och som "en enorm man, med en chock av svart hår, buskiga ögonbryn, nävar som skinkor- som han ofta har använt på hecklers och" no- varor".

Lewis växte upp i en walisisktalande kulturmiljö

Lewis föddes i Lucas County, Iowa, 1880. Hans föräldrar var walisiska emigranter, hans far en gruvarbetare och lantarbetare. Lewis grew up in a Welsh-speaking cultural milieu seeped in the mining and union traditions his family brought over from Wales but it’s not clear to what extent these remained an influence on him. He seems not to have made much of his Welshness but he was certainly aware of his roots, as his frequent visits to Wales show. Occasionally he expressed pride in his Welsh heritage. Some contemporaries even associated his fighting spirit and championing of labour as proof that he was “a chip off the old Cymric block.”

In the late 1890s and early 1900s Lewis worked in local coal mines in Lucas and in mining and construction in the Western states. In 1908 he and his family moved to the new mining town of Panama, in south-central Illinois. Lewis had already gained minor office with the United Mine Workers of America in 1901, and at Panama he began a career in unionism.

From 1911 onwards, Lewis’ rise was rapid, culminating in his becoming President of the UMWA in 1920. He held that office for the next 40 years, eventually retiring from the UMWA in 1960. He died nine years later having spent the last years of his life in relative obscurity.

Moving labour from the fringe of the economy to its core

The UMWA struggled in the 1920s and early 1930s. During the savage depression years of the 1930s and after Franklin D. Roosevelt became President, the political climate became far more favourable to labour. A great orator, negotiator and strike tactician, Lewis built the UMWA into a powerful, financially secure union that succeeded in winning increased wages for miners and improving their conditions.

He also devoted his considerable energies to successfully establishing permanent unions among workers in the hitherto unorganised mass production industries, notably steel and automobiles, who were being ignored by the craft union dominated American Federation of Labor.

Between 1935 and 1940 Lewis served as President of the newly formed Committee of Industrial Organization (as it was initially known) which was expelled by the AFL in March 1937. Lewis was the architect of the CIO’s dramatic growth in the late 1930s. Lewis, according to his biographers Melvyn Dubovsky and Warren Van Tyne, succeeded in moving labour “from the fringe of the economy to its core”.

In an article in Wales and Monmouthshire in August 1936, Glyn Roberts predicted that Lewis “will be heard of more and more in the next few years”. Roberts didn’t have to wait long before being proven right for it was in 1937 that Lewis truly acquired national prominence for the first time and, in some circles became “the most hated man in America”. In that year the New York Times alone devoted 99,816 column inches to his activities.

There was a vital link between Hughes, Roberts and Lewis in the historic events of 1937

He played a crucial role in many strike victories, both for his own union and the CIO, during the explosion of militant action, unofficial industrial unrest and often violent confrontations with employers that occurred in the USA from the mid 1930s onwards.

Non-unionised workers adopted a new and dramatic weapon, the sit-down (later called sit-in) strike, as they sought to force big corporations in steel and manufacturing to recognise unions. The most tumultuous of these was the General Motors sit-down strike at Flint, Michigan in February 1937. By the end of that year, the sit-down strike had enabled the United Automobile Workers to win union recognition from every car manufacturing company except Ford.

There was a vital link between Hughes, Roberts and Lewis in the historic events of 1937, even though they occupied markedly different positions on the left-right political spectrum. In 1937 the Supreme Court ruled that the National Labor Relations, or Wagner, Act, originally passed in 1935, was constitutional.

Most historians agree that the Act made a tangible contribution to labour gains in the USA in the 1930s. It gave unions much greater protection against recession and a counter attack by employers while more than ever before in America, the government was brought into industrial conflicts between workers and their employers, with the federal power being generally on the side of the unions.

In his 1936 article on Welsh people in contemporary America, Glyn Roberts declared that there had never been a time in the history of the USA when people of Welsh birth, or born of immigrant parents, had held so many prominent and key positions in the political and economic life of the USA.

‘You cannot blind yourself to the fact that Welsh blood, Welsh ingenuity, energy and drive are making themselves felt in the currents of American life to-day as never before’, he wrote.

In their own ways Charles Evans Hughes, Owen J Roberts and John L Lewis significantly channelled and steered some of the most important of the those American currents.

Throughout their careers “Whiskers Hughes”, the “Fighting Welshman” and the “most hated man in America” made a profound and lasting impact on American history.

In 1937 they were at the forefront of perhaps the most momentous episodes and struggles their country witnessed that year and they often dominated that year’s headlines. It was a truly extraordinary year for Welsh America.

SO, WHO ARE YOU, BILL JONES?

I am Professor of Welsh History at Cardiff University and Co-director of the Cardiff Centre for Welsh American Studies.

I teach and research the cultural, economic, political and social history of Wales in the nineteenth and early twentieth centuries.

My research specialism is the history of Welsh migration and of the Welsh overseas.

If you could go back to one period of history, when would that be?

I’m fascinated by how Wales changed during the late 19th and early 20th centuries, a period of great hardships and tragedies yet also of immense dynamism and possibilities.

Being in the crowd at the 1905 Wales v All Blacks game and during the Tonypandy riots in 1910 (in a safe spot!), being present at an Evan Roberts revival meeting in 1904-05, and singing with the South Wales Welsh Choral Union at the Crystal Palace in 1872 are all very tempting.

On balance, though, I think I’d rather stay in early 21st century Wales!

What do you think is the best thing Wales has given the world?

More specifically, it has increased global stocks of passion, humour, imagination, faith, music and determination.

Welsh History Month is in association with The National Trust, Cadw, the National Museum of Wales and the National Library of Wales


De tidiga åren

1905
Hughes leads successful investigations, particularly the Armstrong investigation of the insurance industry and gains a political reputation. President Theodore Roosevelt encourages Hughes to run for Governor of New York.

1906
Hughes is elected Governor of New York.

1910
After two terms as Governor, Hughes is appointed to the Supreme Court of the United States by President William Howard Taft.

1916
Hughes resigns from the Court to run for President against Woodrow Wilson. After a narrow defeat for the Presidency, Hughes rejoins his old partners.

1917
Allen Hubbard, a law school classmate of Hughes’ son, Charles Evan Hughes Jr., joins the firm and apprentices under the elder Hughes. He would lead the firm as senior partner three decades later.

1921-1925
Charles Evans Hughes Sr. serves as Secretary of State under Presidents Warren G. Harding and Calvin Coolidge.

1925
Hughes rejoins the firm as a partner.

1928
Francis Reed, a renowned corporate lawyer who also took his early paces under the elder Hughes, joins the firm. He would lead the firm from 1959 to 1974 and have an enduring influence on the firm’s culture, encouraging lawyers to keep their doors open and use each other’s first names.

1929
Charles Evans Hughes Jr., who is also a partner in the firm, resigns to become Solicitor General of the United States.

1930
The elder Hughes is appointed as Chief Justice of the United States, and his son resigns from his position of Solicitor General to rejoin the firm as a partner. Learned Hand, one of the great judges of the 20th century, is said to have once observed that the greatest lawyer he had ever known was Charles Evans Hughes, except that Hughes’ son was even greater.

1930’s
During the Great Depression, business failures and financial difficulties gave rise to major litigation and corporate reorganization. While most Wall Street firms suffered along with the economy, Hughes’ consistent emphasis on litigation paid off, and the firm grew. During that same period, the Fox Film Corporation and its nationwide chain of theaters retained the firm to handle its corporate reorganization.


The Autobiographical Notes of Charles Evans Hughes

Harvard University Press has partnered with De Gruyter to make available for sale worldwide virtually all in-copyright HUP books that had become unavailable since their original publication. The 2,800 titles in the &ldquoe-ditions&rdquo program can be purchased individually as PDF eBooks or as hardcover reprint (&ldquoprint-on-demand&rdquo) editions via the &ldquoAvailable from De Gruyter&rdquo link above. They are also available to institutions in ten separate subject-area packages that reflect the entire spectrum of the Press&rsquos catalog. More about the E-ditions Program »

Charles Evans Hughes (1862&ndash1948) was lawyer, governor of New York, Supreme Court Justice, presidential candidate in 1916, Secretary of State in the Harding and Coolidge administrations, a member of the World Court, and Chief Justice of the United States from 1930 until his retirement in 1941. To some, Hughes appeared larger than life. Robert H. Jackson once said of him, &ldquo[He] looks like God and talks like God.&rdquo But to those who knew him well, he was quite human, extraordinarily gifted, but human nonetheless. His Autobiographical Notes portray him as no biography could and provide comment on almost a century of American history as seen by one who played a part in shaping its course.

Hughes&rsquos notes reveal two sides of his personality&mdasha serious side when he was at work, and a genial, sometimes humorous, side when he was relaxing or with friends and family. When he writes of unofficial lifeespecially his boyhood, college years, and early years at the bar&mdashhe is raconteur telling his story with a certain amount of humor when he writes of his official life he tends to be matter-of-fact. The early chapters describe the formative influence which shaped his character: his loving but intellectually demanding parents and deeply religious training his unusual early education, which took place mostly at home and gave full scope to his precocity. Hughes&rsquos accounts of college life in the 1870s at Madison (now Colgate) and Brown University and of his career as a young lawyer in the New York City of the 1880s and 1890s are valuable portraits of an era.

Brought up to a high sense of duty, Hughes, from the start of his career, felt bound to take worthy legal cases and it was his reputation for integrity and thoroughness that led to his selection as counsel in the gas and insurance investigations of 1905&ndash1906. This was the turn of events that precipitated him into the public eye and, subsequently, into politics. The culmination of his career came in 1937 when he led the Supreme Court through a constitutional crisis and confronted Franklin Roosevelt in the Court packing battle. In the intervening thirty years, Hughes was a major figure in American political and legal circles. His Anteckningar record his impressions of presidents, statesmen, and justices. His reflections on the diplomacy of the 1920s and on the causes leading up to the Second World War are of immense historical importance.

The editors have supplied an introduction to the Anteckningar, commenting on Hughes&rsquos personality and public image, his political style and rise to fame. They have remained unobtrusive throughout, intervening only to clarify references and provide necessary details. For the rest, they let Hughes speak for himself in the crisp and clear style that reveals his unusual intelligence and the retentive and analytical mind that distinguished his conduct of affairs.


Roosevelt, Hughes, and the Battle over the New Deal: Interview with James Simon

/>This spring may see the issuance of one of the most significant U.S. Supreme Court decisions in decades as the Court weighs in on the constitutionality of the Affordable Care Act of 2010, President Obama’s major legislative achievement. A politically polarized Supreme Court, controlled by conservatives led by Chief Justice John Roberts, will determine the fate of the controversial new law by June. The decision may well go beyond the health care act itself and alter the course of the modern federal administrative state.

Seventy-five years ago, the nation witnessed another conflict that pitted the Court against the chief executive. Then Chief Justice Charles Evans Hughes, a Republican, faced off against a popular Democratic president, Franklin D. Roosevelt, who derided the Court for striking down several key New Deal laws including the National Industrial Recovery Act and the Agricultural Adjustment Act.

Arguing that the elderly justices of the Court were overworked, Roosevelt proposed expanding the Court from nine to fifteen members by adding a new member for every justice over age 70. Hughes responded that the Court was efficient and up to date with its work while critics blasted FDR’s thinly veiled effort to pack the Court with his political allies. The Court-packing plan fizzled in 1937. After that, however, the Court upheld every New Deal law that came before it as appropriate exercises of congressional authority on social and economic issues.

In his timely new dual biography, FDR and Chief Justice Hughes: The President, the Supreme Court and the Battle Over the New Deal (Simon & Schuster), law professor and historian James F. Simon tells the story of these two dynamic, visionary American leaders from opposing political parties.

Prof. Simon places each man in the context of the time and sets the scene for their collision on the Court’s role. Before he became president, the deft politician FDR honed his skills as a lawyer, state legislator, assistant secretary of the Navy, and governor of New York. Hughes, a Republican progressive and brilliant legal thinker, had also served as governor of New York, as well as U.S. secretary of state and associate justice of the Supreme Court before his appointment as chief justice. He also was nearly elected president in 1916. As Prof. Simon writes, both FDR and Hughes continued to respect one another even at the height of the Court-packing controversy.

Prof. Simon is Martin Professor of Law Emeritus at New York Law School. He is the author of seven previous books on American history, law and politics, including two other books on American presidents and chief justices: Lincoln and Chief Justice Taney: Slavery, Secession, and the President’s War Powers och What Kind of Nation: Thomas Jefferson, John Marshall, and the Epic Struggle to Create a United States. He lives with his wife in West Nyack, New York.

Dean Simon recently talked by telephone from New York about his new book and its resonance for issues now faced by the president and the Court.

What inspired you to write a dual biography of Franklin Roosevelt and Charles Evans Hughes? Did it grow out of your past work?

It did. About fifteen years ago, I had decided to do books on American presidents and chief justices at critical times in American history. I did the research, and I limited my studies to Jefferson and Chief Justice Marshall, Lincoln and Chief Justice Taney, and FDR and Chief Justice Hughes. I wrote about Jefferson and Marshall in What Kind of Nation, which came out in 2002 and was very well received. That encouraged me to do the second book on Lincoln and Taney. And finally, I got around to FDR and Hughes, which is the most dramatic of the three.

How did you decide to cast the book as a dual biography?

I did a previous dual biography, The Antagonists, about Justices Hugo Black and Felix Frankfurter, before my three books on the presidents and the chief justices. First, I think it’s dramatic to juxtapose the lives and conflicts of two American leaders. Second, with a dual biography, you’re more prone to be objective. You don’t tend to attach yourself to one life, to become enamored of your subject as biographers of a single subject tend to do. It is more difficult to do that with a dual biography.

You point out many similarities between FDR and Hughes. Hughes, a Republican, shared many of FDR’s progressive views.

They were both progressive politicians even though they were in different parties. And both were reform governors of New York. Hughes had a progressive agenda as governor. First, he was a very strong civil libertarian. Second, he did believe in government regulation of private utilities. He also was willing to challenge the entrenched bosses in the state legislature by promoting his reforms. And FDR essentially followed in Hughes footsteps when he was governor of New York.

They also had in common their personal background in the sense that they were both only children of doting parents and both were Ivy League-educated.

But the differences were also quite interesting. Roosevelt grew up in a gilded existence in Hyde Park on a beautiful estate, and he had tutors and servants. He went to Groton, a rich boy’s prep school. He and his family vacationed in Europe most summers. So it was a luxurious childhood, whereas Hughes was the son of an itinerant Baptist preacher in upstate New York and [his family] was of modest means. He was a prodigy and had a photographic memory. He was tutored by his parents and self-educated. He was elected to Phi Beta Kappa at Brown in his junior year, graduated at the top of his class at Columbia Law School, and recorded the highest grade on the New York bar exam. He then became a brilliant lawyer and investigator of corruption and mismanagement in the utilities and insurance industries.

In contrast, Roosevelt was an indifferent student at Harvard and Columbia Law School. After passing the New York bar, he was an uninspired young lawyer. He had not yet found his true calling, which was politics. He ran for the state legislature at the age of 28 and showed even then the talent of one of the greatest politicians in our history. Even though he came from a very wealthy background, he demonstrated an extraordinary ability to communicate with ordinary people.

Roosevelt was sworn in as president in 1933, and immediately took bold steps to lift the country out of the Great Depression. That’s where the clash came. Hughes was by then chief justice, and he had to deal with a polarized Court, not unlike the Court today, and that Court struck down a number of New Deal statutes, which infuriated Roosevelt.

Some readers will be surprised by Hughes’ political accomplishments. He not only ran for president as a Republican in 1916, but he was almost elected over Woodrow Wilson.

Ja. With four thousand more votes in California, he would have been president. In that campaign, he showed that he was not a natural politician. He was very stiff on the stump, in contrast to Roosevelt who excelled in public speaking and was a natural campaigner.

And Hughes served as an effective secretary of state under President Harding with many accomplishments, including the Disarmament Conference of 1921.

Hughes convened the Disarmament Conference in 1921 with the great naval powers -- the United States, Great Britain and Japan -- and he was able to negotiate a treaty in which all three nations dramatically reduced the tonnage of their warships. That had never been done, and it was a great triumph for him. He was a excellent secretary of state.

Even in the most tense periods of their relationship—when the Court struck down New Deal laws and FDR was openly angry—it seems FDR and Hughes always respected one another.

It’s very clear that Roosevelt respected Hughes. When Roosevelt first ran for the New York legislature, he declared that Hughes’s progressive record as governor was outstanding. Before Hughes administered the presidential oath to Roosevelt in 1933, the two men exchanged letters expressing their respect for each other. Roosevelt told Hughes that he had long admired his public service. Hughes responded graciously and said he looked forward to their association “in the great American enterprise.”

Why did the Court strike down various New Deal statutes and what was Chief Justice Hughes role?

The first major anti-New Deal decision was in 1935 when the Hughes’ Court struck down the National Industrial Recovery Act, basically the foundational legislation to spur the industrial economy. Hughes wrote the opinion for a unanimous Court, which is often forgotten. He brought together the four ideological conservatives known as “The Four Horsemen,” as well as the liberal justices: Brandeis, Cardozo and Stone. He wrote that the Congress had delegated too much authority to the president, and that in promulgating this law, they had exceeded their power to regulate interstate commerce.

In a second major decision, the Court struck down the Agricultural Adjustment Act which, like the National Industrial Recovery Act, was a pillar of the New Deal. The AAA was passed to spur the agricultural economy. This time the Court was divided. In a 6-3 decision, The Court struck down the AAA, and [the majority] included Hughes and Justice Owen Roberts, who were considered non-ideological centrists. The majority ruled that the Congress had exceeded its power to spend for the general welfare, declaring that the regulation of agricultural production resided with the states. The liberal dissenters were very critical of this decision.

Can you talk about Roosevelt’s reaction to the anti-New Deal decisions and his thoughts on reforming the Supreme Court?

Roosevelt had been eyeing the Court warily since these anti-New Deal decisions in 1935 and 1936. He had been privately brooding and trying to find a way to persuade the Court not to thwart the popular will. He thought the American people were clearly in favor of this legislation.

When he was re-elected by a landslide in 1936, he decided to act. He proposed what he called a “Judicial Reform Bill” that he said would give new energy to the Court. It would have allowed him to appoint a new justice for each sitting justice over seventy years old. It turned out that six justices, including Chief Justice Hughes, were over seventy. Had the bill passed, Roosevelt would have been able to add six justices, making a total of 15.

Hughes wrote a letter to the Senate Judiciary Committee and said that the Court was abreast of its calendar. The justices knew how to do their work, Hughes said, and were doing it very well. After that letter was made public before the Committee, the air came out of Roosevelt’s plan, and it was defeated. Most people gave the Hughes’ letter great credit for the rejection of what was then termed Roosevelt’s Court-packing plan.

It seems that Hughes’ letter was a watershed moment in American legal history.

Roosevelt said he lost the battle but won the war. Hughes, I think, not only won the battle over the Court-packing plan, but he also won the war by protecting the integrity of the Court from a powerful and popular president. It was true that within three years, Roosevelt was able to appoint five new members to the Court, which then rejected every challenge to New Deal legislation. But that would have been true even had he not proposed his Court-packing scheme.

After the Court-packing plan failed, the Court sustained the New Deal measures that came before it -- yet it didn’t overrule the earlier anti-New Deal decisions. How were the later acts found constitutional in the face of the earlier cases?

Beginning in 1937, the Court gave broader authority to Congress than the conservative majority was willing to do in the anti-New Deal decisions. Hughes wrote an extremely important decision in 1937 which gave broad authority to regulate interstate commerce as long as there was a close and substantial relation of the activity within a state to interstate commerce. Hughes led the Court into the modern constitutional era in which the Court was deferential to Congress on economic and social legislation but was much more careful in protecting individual civil rights and liberties. Those are the hallmarks of the modern Supreme Court since 1937.

Although not overruled, isn’t the precedential value of the anti-New Deal decisions very limited now?

Yes, and it’s particularly relevant today as the Court deliberates over the Affordable Care Act and is looking at Congress’s authority to regulate interstate commerce.

Even though the Court did not overrule those earlier decisions, they nonetheless from 1937 to 1995 were deferential to Congress in finding economic and social legislation constitutional. In a couple of cases, one in 1995 and one in 2000, the Court found that the Congress had exceeded its authority under the commerce clause. But both of those cases, as pointed out in Justice Kennedy’s concurring opinion, involved noneconomic activities and were within the prerogative of the locality or the state. One had to do with the possession of guns around a public school and the other dealt with the effect of the Violence Against Women Act. Both congressional actions were struck down.

But the Affordable Care Act is more in line with the precedents going back to 1937 with an activity which is clearly economic and clearly dealing with a national economic problem. I think the precedents are very much in favor of the Roberts Court sustaining this statute. That doesn’t mean the Court will do so. You could tell that the questioning [during oral argument] by the most conservative members of the Court was very hostile to the Solicitor General’s argument they aggressively challenged him. Certainly, if they strike down the health care law and it’s five to four with the five Republican appointees voting to strike it down and the four Democratic appointees voting to uphold it, we won’t have seen anything like that since the New Deal days.

We haven’t seen such a partisan division of the Court since 1937. There were truly four ideological conservatives on the Court in the early 1930s, as there are today, [but] the difference is that the chief justices are different. Chief Justice Hughes was a centrist who came from a progressive background, and, although a Republican, he came out of the progressive wing of the Republican Party, whereas Chief Justice Roberts is an ideological conservative fully embedded in the conservative wing of the Republican Party. And whereas Hughes tried to bring the two sides together and sometimes successfully, Roberts has consistently aligned himself with the most conservative members of the Court on the most polarizing issues of the day, such as campaign finance reform in Citizens United. He has not been shy about voting with the ideological conservatives.

Hughes looked to the Court to be above partisan politics, and he went out of his way to make it so. He discouraged decisions that would appear to be politically partisan. We’ll have to see what happens with the Roberts Court and the health care law.

President Obama recently said that, if the Court finds the Affordable Care Act unconstitutional, that would be the result of judicial activism. And then a federal judge in Texas has asked the Department of Justice to submit a memo to the president that states that the federal courts have the authority to declare congressional acts unconstitutional.

I suspect that judge was doing a bit of grandstanding. It’s not a major judicial development. He cannot demand a response from the Justice Department to the president of the United States. He might get one, but the president doesn’t have to respond to him. He’s just playing to the gallery.

It’s a very polarizing issue and the president invited it to some extent by calling out the Court before its decision by saying, if the justices strike down this law or even a part of it, they’re going to be categorized as an activist Court, and I think he’s right. Usually presidents, even FDR, wait for the decision to come down before they attack the Court, but President Obama anticipated a decision, and that’s very unusual. That’s probably what got that judge in Texas riled up.

The president has made statements publicly when he thinks the Court has been out of line. You will recall his State of the Union address in 2010 with the justices in front of him when he criticized the Medborgare United decision for opening the floodgates to special interests, and it turns out he’s right. That doesn’t necessarily mean the decision was wrong, but it’s changed the political environment.

This may not be a fair question, but if you can speculate, where do you think Charles Evans Hughes would come down on Medborgare United and the Affordable Care Act cases?

I can’t answer on Citizens United, because the Hughes Court did not deal with any issue like campaign finance reform.

On the health care law, I think Hughes would find the law constitutional based on his opinions and votes in challenges to Congress’s authority to regulate interstate commerce from 1937 until his retirement in 1941. Beginning with his opinion in the 1937 decision, NLRB v. Jones & Laughlin, he took a very broad of Congress’s authority to regulate interstate commerce and he consistently voted in favor of upholding congressional economic and social legislation from 1937 and until his retirement in 1941. I would say, to be consistent with his opinion and his votes, he would uphold the Affordable Care Act.

And Hughes cared about projecting an image of the Court as being impartial and above politics. I think he would have hesitated before voting with the four most conservative members of the Court, which would project political partisanship. So I think Hughes would be in favor of upholding the Act.

What did you learn about the last meeting between Hughes and FDR in June 1941 upon Hughes’s retirement?

They were primarily talking about Hughes’s successor. Hughes told FDR that he should nominate Associate Justice Harlan Fiske Stone, a Republican, to be chief justice. Roosevelt agreed with him. This was just before [the American entry into] World War II, and the idea of bipartisanship was certainly on Roosevelt’s mind.

When Hughes retired, Roosevelt wrote him a heartfelt letter truly regretting that Hughes was retiring. He respected Hughes greatly, and their friendship endured after Hughes’ challenge to the Court-packing plan. I don’t think they saw each other again after Hughes retired.

Hughes was at Roosevelt’s funeral as shown in the last photograph in my book. It shows Hughes very distraught over the death of Roosevelt, which suggests both respect and affection for the man he had challenged in 1937.

Hughes should rank among the greatest chief justices in history, after John Marshall and Earl Warren. He was not only a great judicial craftsman and a great lawyer, but also an effective leader of a polarized Court. He survived the Court-packing battle and remained leader of the Court even after Roosevelt appointed five new justices to the Court who were loyal New Dealers. That’s quite a tribute to Hughes’ leadership.

You’re a renowned law professor and you’ve written narrative histories that have been praised for their storytelling and readability. How did you decide to write history in addition to your work as a law professor?

I was a writer before I became a law professor. I was a journalist and wrote the law section for Time Magazine. And I worked for the St. Louis Post-Dispatch before that. That may have helped me in writing about law for a general reader, all before I became a law professor.

And I’ve always been interested in history. I majored in history in college and I teach constitutional law and history. It was natural for me, after I became a constitutional law professor, to look to subjects for books that involved constitutional history and politics. I’m also interested in the human dynamics in how justices decide cases. This book on FDR and Chief Justice Hughes gave me a wonderful opportunity to delve into all three: law, politics and the human dynamic in making our constitutional law.

Do you have any other thoughts on what you hope readers will take away from this story of FDR and Charles Evans Hughes?

There are clearly lessons to be learned for today as we await the decision on the health care law, but I think the FDR-Hughes story is important in itself as a great story about two remarkable American leaders.


Collection inventory

Charles Evans Hughes (1862-1948) was an American lawyer and politician who served as Governor of New York, U.S. Secretary of State, and Chief Justice of the Supreme Court.

Charles Evans Hughes was born in Glen Falls, New York on April 11, 1862. His parents David Charles Hughes, a Methodist preacher, and Mary Connelly, a Baptist minister's daughter, were deeply religious. An intelligent child, Hughes began attending Madison College (presently Colgate University) at the age of fourteen before transferring to Brown University. He graduated first in his class from Columbia Law School and began practicing law in 1884. While working at the firm Chamberlin, Carter, and Hornblower, Hughes met his future wife, Antoinette Carter, the daughter of Walter S. Carter, a senior partner in the firm.

Hughes established himself politically by leading investigations into corporate corruption and the insurance industry. In 1906 he was elected Governor of New York. Four years later, President William Howard Taft appointed Hughes to the United States Supreme Court. Hughes left his Associate Justice position to run on the Republican nomination for President of the United States in 1916, but lost to Woodrow Wilson. After a few years in private practice, Hughes served as Secretary of State from 1921 to 1925 under Presidents Warren G. Harding and Calvin Coolidge. During his tenure, Hughes focused on various international efforts to avert another great war.

In 1930, President Herbert Hoover named Hughes the eleventh Chief Justice of the Supreme Court. The Hughes court faced the Great Depression and President Franklin D. Roosevelt's court-packing plan. While in this position Hughes also oversaw the opening of the Supreme Court building in 1935. He resigned his post in 1941. Hughes died in Cape Cod, Massachusetts on August 27, 1948.

Works Written by Hughes

Scope and Contents of the Collection

De Charles Evans Hughes Letters are a collection of 65 outgoing and two incoming items written between 1894 and 1934. As a lawyer, New York State Governor, Secretary of State under Warren G. Harding, and Chief Justice of the U.S. Supreme Court, Hughes answered letters from constituents, politicians (Martin H. Glynn, George B. McClellan), editors (Hamilton Holt, Louis Wiley), and clergymen (S. Parkes Cadman, Samuel Cavert, Smith T. Ford, Paul Hickok, Charles MacFarland, Robert E. Speer). Most of the letters are responses to recommendations for various appointments (Joseph Buffington, Joseph Carlino, Edward H. Fallows, McClellan, Wiley) as well as social and speaking invitations (G. Lennox Curtis, Ford, D. W. Hakes, Roy F. Fitzgerald, Winfield Jones, Mrs. J. E. Norcross, Clarence J. Owens, Amasa Parker, D. H. Pierson, Palmer C. Ricketts). In addition to a number of letters of introduction (Princess Bibesco, Diplomatic and Consular Office), there are also several responses to congratulatory messages received upon Lodge's assumption of various appointments (John Barrett, Ford, Lilla Day Monroe, William R. Rose).

Arrangement of the Collection

The collection contains one series, Correspondence, which is arranged chronologically. There is also an alphabetical Index to the Correspondence located at the end of the finding aid.

Restrictions

Access Restrictions

The majority of our archival and manuscript collections are housed offsite and require advanced notice for retrieval. Researchers are encouraged to contact us in advance concerning the collection material they wish to access for their research.

Användningsbegränsningar

Written permission must be obtained from SCRC and all relevant rights holders before publishing quotations, excerpts or images from any materials in this collection.


Using the Collection

Rare Book and Manuscript Library

Restrictions on Access

The following boxes are located off-site: Boxes 6-57. You will need to request this material from the Rare Book and Manuscript Library at least three business days in advance to use the collection in the Rare Book and Manuscript Library reading room.

This collection has no restrictions.

Terms Governing Use and Reproduction

Single photocopies may be made for research purposes. The RBML maintains ownership of the physical material only. Copyright remains with the creator and his/her heirs. The responsibility to secure copyright permission rests with the patron.

Preferred Citation

Identification of specific item Date (if known) Charles Evans Hughes papers Box and Folder Rare Book and Manuscript Library, Columbia University Library.Kommentarer:

 1. Mura

  Du begår ett fel. Låt oss diskutera det. Skriv till mig i PM.

 2. Mazuzil

  Ja verkligen. Alla ovan berättade sanningen. Låt oss diskutera denna fråga. Här eller i PM.

 3. Shiye

  Är det allt?

 4. Ralf

  I can suggest visiting a site with a huge number of articles on a topic of interest to you.Skriv ett meddelande