Historia Podcasts

Tyler Vetoes

Tyler Vetoes

Whigs hade stora förhoppningar om Tylers presidentskap, men blev snart besvikna. Henry Clay styrde ett lagstiftningsprogram från senaten, förde presidentens räkningar för att återupprätta USA: s bank och ge finansiering för en rad interna förbättringsprogram; dessa åtgärder blev starkt nedlagda av veto av Tyler. Upprördhet över detta avslag på Whig -initiativ var så stark att mobs marscherade mot Vita huset; stenar kastades och fönster krossades. Mobben skingrades utan att göra ytterligare skada. Taylor var helt orörd. Återigen blev det veto. John Tyler blev den första presidenten som fick sitt veto ångrat av kongressen när ett mindre lagförslag om intäktsminskningar, som han hade nedlagt veto, godkändes igen av kongressen den 3 mars 1845 med erforderlig 2/3 omröstning i varje hus.


Titta på videon: John Tyler: His Accidency 1841 - 1845 (December 2021).