Historia Podcasts

När förklarade Australien krig mot Tyskland under andra världskriget

När förklarade Australien krig mot Tyskland under andra världskriget


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

År 1939 hade Australien inte ratificerat Westminster -stadgan från 1931 och saknade därför en oberoende utrikespolitik. Menzies kände igen detta genom att säga 1939, att som Storbritannien var i krig med Tyskland, så Australien var i krig med Tyskland.

År 1942, efter ett regeringsskifte, ratificerade Australien stadgan, daterad till 1939.

Medan Australien uppenbarligen var i krig med Tyskland från 1939, innebär "krigsförklaring" en formalitet och laglighet: när ska vi anse att denna formella och juridiska process har hänt? 1939? 1942?


från Australiens krig 1939 - 1945:

Den 3 september 1939 meddelade premiärminister Robert Gordon Menzies att Australien var i krig med Tyskland:

"Australiensiska medborgare, det är min vemodiga plikt att informera er officiellt, att som en följd av Tysklands uthållighet i hennes invasion av Polen har Storbritannien förklarat krig mot henne och att Australien också är i krig. Inte svårare uppgiften kan falla på en demokratisk ledares uppgift än att göra ett sådant tillkännagivande. "

Från tal av premiärminister Robert Gordon Menzies den 3 september 1939

Ett offentligt tillkännagivande av ens vederbörligen valda premiärminister verkar definitivt för mig.

Uppdatering:
Australiens stadga för Westminster Adoption Act 1942 säger uttryckligen att fem bestämmelser i Westminster Act (avsnitt två, tre, fyra, fem och sex)

antas och antagandet ska gälla från och med den tredje dagen i september, tusen nio hundra trettio nio.

Avsnitt tre och fyra i Westminster Act berör frågan (min betoning):

3. Det förklaras och antas härmed att parlamentet för ett herravälde har full makt att utarbeta lagar som har extraterritoriell verksamhet.
4. Ingen lag i Storbritanniens parlament passerade efter denna lag börjar ska utvidga, eller anses anses förlänga, till ett dominion som en del av lagstiftningen i det dominionet, såvida det inte uttryckligen förklaras i den akten att denna dominion har begärt, och samtyckt till, dess antagande.

Given:

 • att den brittiska krigsförklaringen mot Tyskland passerade underhuset den 3 september 1939; och
 • nämnda passeringsdatum är inte efter att denna lag har börjat [ikraftträdandedatum för stadgan för Westminster 1931, den 3 september 1939, vad gäller Australiens samväld],

det verkar klart att datumet för verkan avsiktligt valdes för att säkerställa att Australien lagligt befann sig i ett formellt tillstånd av förklarat krig mot Tyskland innan Westminster Adoption Act trädde i kraft.
Uppdatering #2 Denna tolkning förstärks av den undertecknade förklaringen enligt lagen från representanten för representanthuset (min betoning igen):

Jag intygar härmed att ovanstående är ett rättvist tryck på propositionen som antogs "En lag till ... genom att anta vissa avsnitt i Westminster -stadgan 1931, från och med början av kriget mellan Hans Majestät Kungen och Tyskland", som har godkänts ...

Detta kombinerar för att säkerställa att Menzies sändningsförklaring ovan (om Australien som är i krig med Nazityskland) inte åtalades genom den retroaktiva tillämpningen av Westminster Adoption Act 1942.


Både.

Deklarationen 1939 förde Australien, i kraft av dess dåvarande status som brittiskt herravälde, i krig med Tyskland.

Antagandet av Westminsters stadga avslutade Australiens status som herravälde och skulle i sig ha resulterat i att det då nyligen oberoende Australien inte längre var i krig med Tyskland.

Den föråldrade förklaringen från 1942 förde den då oberoende nationen Australien i krig med Tyskland.


Andra världskriget

När kriget kom igen var dock nationens svar fast - cirka 30 000 australier dog i andra världskriget (1938–45) och 65 000 skadades. Från tidigt i kriget var Royal Australian Air Force aktivt i försvaret av Storbritannien. Den australiensiska marinen opererade i Medelhavet (1940–41) och hjälpte till att vinna slaget vid Cape Matapan (mars 1941). Australiska trupper kämpade i vippstriderna i Nordafrika.

I mitten av 1941 led australierna stora förluster både i de allierades nederlag i Grekland och Kreta och i segrarna i Levanten. Under tiden gjorde den tyska generalen Erwin Rommel sina största triumfer i Nordafrika. Av dessa framkom det framgångsrika allierade försvaret av Tobruk, som utfördes väsentligt av australierna (april – december 1941), och den avgörande segern vid striderna vid El-Alamein, där en australiensisk division spelade en nyckelroll.

Efter att japanerna attackerade den amerikanska marinbasen i Pearl Harbor, Hawaii (7 december 1941), flyttade fokus dock hemåt. De japanska segrarna under de följande månaderna uppfyllde mer än de fantasier som rädsla och hat länge hade föranlett i Australien. Den 15 februari 1942 blev 15 000 australier krigsfångar när Singapore föll till japanska styrkor, och fyra dagar senare kom kriget till landets stränder när Darwin bombades. Sedan kom en japansk gunga söderut som i augusti hotade med att överskrida Port Moresby, Nya Guinea.

När Australien gick in i kriget återinfördes obligatorisk militär utbildning av Menzies -regeringen och påbörjades i januari 1940. Alla ogifta män i 21 -årsåldern var tvungna att genomföra tre månaders obligatorisk militär utbildning i medborgarmilitären (även känd som milisen). Eftersom försvarslagen från 1903 begränsade värnplikten till soldater som slåss på australiensiskt land, inrättades en separat volontärstyrka, den andra australiensiska imperialstyrkan, för att skicka trupper för att slåss utomlands medan medborgarnas militära styrka försvarade hemlandet och dess territorier.

1942 förvärrade situationen i Stilla havet och i Sydostasien, tillsammans med det påföljande hotet av en japansk markinvasion i norra Australien, utbredd panik i Australien och ledde regeringen att vidta drastiska åtgärder för att skydda landet och dess territorier. John Curtin, ledare för Australian Labor Party, som hade efterträtt Menzies som premiärminister, vände sitt starka personliga motstånd mot obligatorisk utlandstjänst för att låta regeringen värnpliktiga soldater bekämpa japanerna i "sydvästra Stillahavsområdet." Antagen den 19 februari 1943 utökade försvarslagen (medborgarmilitära styrkor) från 1943 försvaret i Australien till att omfatta Nya Guineas territorium och angränsande öar, vilket möjliggjorde värnplikt för australiensiska trupper att tjänstgöra i "Sydvästra Stilla havet Zon."

USA blev Australiens största allierade. I ett berömt uttalande (december 1941) förklarade premiärminister Curtin: ”Jag gör det helt klart att Australien ser till Amerika, fritt från alla smärtor om våra traditionella vänskapsförbindelser till Storbritannien.” En tydligare självständighet från Storbritannien kom när Curtin (februari 1942) insisterade på att australiensiska trupper som återkallades från Mellanöstern skulle återvända till Australien själv och inte hjälpa till med att försvara Burma (Myanmar) som den brittiske premiärministern Winston Churchill önskade. Omvänt gav amerikanska behov total respons på Curtins samtal. USA: s general Douglas MacArthur, överbefälhavare för det sydvästra Stillahavsområdet, etablerade sitt huvudkontor först i Melbourne och sedan i Brisbane.

Den stora amerikanska militära närvaron i Brisbane var inte utan problem. När amerikanska trupper började anlända till Australien i december 1941, välkomnades deras närvaro varmt. Emellertid började australiensiska attityder till dem förändras, särskilt attityden hos australiensiska soldater som kände sig hotade av den uppmärksamhet som australiska kvinnor visade mot de bättre betalda, snyggare uniformerade amerikanska soldaterna. Den ökande spänningen utbröt i ”Slaget vid Brisbane”, två nätter av storskaliga upplopp som ägde rum mellan australierna och amerikanska soldater i Brisbanes centrala affärsdistrikt den 26–27 november 1942. En australier dog och hundratals skadades på båda sidor till följd av den våldsamma sammanstötningen.

Brisbane var också stort i en påstådd försvarsstrategi som i slutändan visade sig vara en canard, enligt vilken de norra delarna av kontinenten bortom "Brisbane Line" mellan Brisbane och Perth vid en japansk invasion skulle ha blivit medgivna till fienden utan motstånd. Förmodligen var målet med denna plan att koncentrera australiensiska väpnade styrkor mellan Brisbane och Melbourne, där de flesta av de viktiga industriregionerna var belägna. Tanken var att det stora avståndet som skulle behöva färdas av japanska styrkor för att nå Brisbane Line skulle vara försvagande för dem.

Under en valkampanj i oktober 1942 anklagade arbetsmarknadsminister Edward Ward de tidigare Menzies- och Fadden -regeringarna för att ha planerat denna strategi, även om han inte hade några bevis för hans påståenden. MacArthurs omnämnande av "Brisbane Line" till journalister i mars 1943 väckte ytterligare oro för allmänheten och kontroverser. En kunglig kommission som fungerade från juni till september 1943 fastställde dock att ingen sådan plan någonsin hade existerat som en officiell politik. MacArthur bestämde sig faktiskt för att det bästa sättet att stoppa japanska styrkor från att avancera till Australien var att göra ställning i Nya Guinea.

Under tiden vände krigsförmögenheterna på land mot japanerna i augusti – september 1942, som började med en allierad (främst australisk) seger vid Milne Bay, Nya Guinea. Mer långvarig - och av mer heroisk dimension i australiensiska ögon - var att japanerna tvingade tillbaka från södra Nya Guinea över Kokoda Track (eller Trail), längs vilket australiensiska soldater stod starkt emot mot till synes överväldigande odds. Japanerna, som misslyckats med att fånga Port Moresby till sjöss i slaget vid korallhavet (4–8 maj 1942), landade i norra Nya Guinea vid strandhuvudena i Gona och Buna den 21 juli 1942 med avsikt att ta Nya Guineas huvudstad genom att skjuta söderut över det robusta Owen Stanley Range längs Kokoda Track. I en rad förlovningar under det som visade sig vara en fyra månaders kampanj tvingade australiensiska trupper så småningom sin starkare motståndare att dra sig tillbaka och återtog Kokoda-regionen den 2 november 1942. Deras handlingar räddade utan tvekan Australien från japansk invasion och som sådan, bildade ett avgörande ögonblick i Australiens historia. Den uthållighet, mod, "kamratskap" och att aldrig ge upp attityden som de australiensiska soldaterna visade under kampanjen främjade den så kallade ANZAC-legenden, traditionen med den oföränderliga andan hos australiensiska trupper som började med de ursprungliga ANZAC: erna i Gallipoli-kampanjen 1915 och fortsätter idag som en viktig del av nationell identitet.

En lång utmattning av japanska styrkor någon annanstans i Nya Guinea och öarna följde Kokoda Track -kampanjen, där Australien initialt spelade en stor roll och därefter spelade en sekundär roll för amerikanska styrkor. Både australiensiska volontärer och värnpliktiga kämpade i dessa kampanjer, regeringen och människorna har accepterat legitimiteten att skicka värnpliktiga så långt norrut som ekvatorn och så långt västerut och österut som 110: e och 159: e meridianerna.

Eftersom nederlaget i Battles of the Coral Sea och Midway hindrade Japan från att fortsätta försörja sina styrkor i Burma (Myanmar) till sjöss, tog det japanska överkommandot på sig att bygga en järnvägslinje mellan Thailand och Burma. Förutom asiatiska arbetare tvingades mer än 60 000 allierade krigsfångar, inklusive cirka 13 000 australier, att bygga järnvägslinjen Burma (Thai-Burma) på 260 mil. Med förbehåll för grymt straff och tortyr drabbades krigsfångarna också av sjukdomar och undernäring. Som ett resultat dog mer än en femtedel av dem, inklusive mer än 2800 australier, under den årliga konstruktionen av järnvägen (oktober 1942-oktober 1943). Viljan att överleva uppvisas av de australiensiska krigsfångarna - inklusive Lieut. Överste Ernest Edward (”trött”) Dunlop, en armékirurg som riskerade sitt liv genom att stå upp mot sina japanska fångar för att skydda männen i hans vård - bidrog ytterligare till ANZAC -legenden.

Det fanns mer än två dussin krigsfångläger i Australien. Den 5 augusti 1944 inträffade en av historiens största krigsutbrott vid anläggningen i Cowra i östra centrala New South Wales. På morgonen på morgonen genomförde mer än 1 100 japanska krigsfångar ett massutbrott och stormade taggtrådsstängslet som omger lägret. Mer än 300 fångar lyckades fly, men inom nio dagar återfångades alla flyktingar som inte hade valt att döda sig själva. Sammantaget dog 231 japanska krigsfångar till följd av utbrottet.

Kriget väckte en viss passion i inrikesfrågor, om än mindre än under första världskriget. Curtins regering utövade betydande kontroll över civilbefolkningen, "industriplikt" är knappast en överdriven beskrivning. Sammantaget accepterades detta - dels på grund av krisen, dels för att regeringen visade målmedvetenhet och kapacitet. Curtin vann lätt valet 1943. Därefter ägnade hans ministerium och byråkratin stor eftertanke åt återuppbyggnaden efter krigen, i hopp om att använda krigsutvecklade tekniker för att uppnå större social rättvisa i fred.

Kriget tog industrialiseringen till en ny nivå. Tillverkningen av ammunition och annan materiel (inklusive flygplan), verktygsmaskiner och kemikalier blomstrade allt. Samtidigt förlorade primärproduktionen prestige, bistånd och färdigheter, så att produktionen från 1944 bara var två tredjedelar av 1939–40. Stadsanställningen var riklig och koncentrationen i de statliga huvudstäderna blev mer markant än någonsin. Många familjer hade två eller fler inkomsttagare. Således ökade välståndet. Den federala barnbidraget från 1940 och ransoneringen av knappa produkter hjälpte till att fördela denna rikedom. Bruttonationalprodukten ökade med mer än hälften mellan 1938–39 och 1942–43 och var vid slutet av den tiden nästan tredubblad vad den hade varit i slutet av första världskriget.

Andra världskriget visade sig också vara en betydande vändpunkt i kvinnors roll, och krigsinsatser från olika kvinnogrupper och deras volontärtjänst till samhället erkändes och hyllades. Fler kvinnor anslöt sig också till arbetskraften för att ersätta män som lämnat kriget, vilket medförde en betydande förändring av den traditionella rollen för kvinnor, som tidigare hade stannat kvar i hemmet för att hantera hushållsansvar och uppfostra barn. När de blev mer aktiva i samhället fick kvinnor respekt för det viktiga bistånd de gav för att förbättra sektorer i det australiska livet.


Mini Quiz

1. Brittiska premiärministern Neville Chamberlain förklarade krig eftersom tyskarna
a) hade misslyckats med att träffa de allierade
b) inte hade dragit sig tillbaka från Polen
c) inte hade satt en tidsfrist

2. De allierade fastställde en tidsfrist strax efter att tyskarna hade
a) invaderade Polen
b) vald Hitler
c) startade andra världskriget

3. Om en lärare fastställer en tidsfrist för inlämning av en uppsats, förväntar hon sig att hennes elever ska skicka in sina uppsatser
a) före deadline
b) runt deadline
c) efter tidsfristen


Hayworth: ‘In My History ’ U.S. Didn ’t Declarly Formally War On Nazi Germany (VIDEO)

Tidigare represten JD Hayworth (R-AZ), som utmanar senaren John McCain i den republikanska primären, sa att USA inte formellt förklarade krig mot Tyskland i andra världskriget åtminstone, att det är hur det fungerar gick i hans historia.

När Hayworth förra veckan talade till en lokal GOP -organisation i Phoenix, frågades Hayworth av en deltagare om att USA inte formellt förklarade krig i våra moderna konflikter. Hayworth försvarade dagens tillstånd för användning av militär våld. Men jag vill också påpeka att om vi vill vara sticklers var det krig som Dwight Eisenhower ledde i Europa mot det tredje riket aldrig deklarerat av USA: s kongress, ” sa Hayworth. Kom ihåg att kongressen antog en krigsresolution mot Japan. Tyskland förklarade krig mot oss två dagar senare. Vi förklarade aldrig formellt krig mot Hitler ’s Tyskland, och ändå kämpade vi kriget. ”

Frågeställaren svarade sedan att han trodde att USA förklarade Tyskland, och han skulle kontrollera det. Hayworth svarade: “Jag ​​tycker att vi borde kolla upp det. Kanske gjorde vi rationaliseringen — eftersom det fanns Axisalliansen — att Japans attack var lika med attacken från det tredje riket. Men som jag minns i min historia, Förklarade Tyskland krig mot USA, inte tvärtom. ”

Faktum är att USA gjorde förklara krig mot Tyskland. Tidslinjen går enligt följande: Japan attackerade den amerikanska marinbasen vid Pearl Harbor den 7 december 1941. USA förklarade krig mot Japan nästa dag, 8 december 1941. Sedan den 11 december 1941 förklarade Tyskland krig mot USA States — som USA omedelbart svarade på genom att förklara krig mot Tyskland samma dag.

Videon av Hayworth livestreamades av den lokala GOP-organisationen. Det fångades sedan och publicerades online av en anti-Hayworth-spårare. Vi kunde inte direkt nå Hayworth ’s kampanj för kommentar.

Sen uppdatering: Hayworths kommunikationsdirektör Mark Sanders ger oss denna kommentar:

I en ge och ta -session med en publik fick kongressledamot Hayworth frågan om de aktuella konflikterna USA är engagerade i. Han sa att USA inte förklarade krig mot Tyskland under andra världskriget och höll med herren. ställer frågan om att ytterligare forskning kan behövas. Hayworth instruerade sin forskare att undersöka det och vi fann att den 11 december 1941 förklarade Tyskland krig mot USA och president Roosevelt skrev ‘Jag begär därför kongressen att ERKÄNNA ett krigstillstånd mellan USA och Tyskland och mellan USA och Italien. '”

Kongressen enades om att lösa att krigstillståndet mellan USA och Tysklands regering som har lagts på USA förklaras härmed formellt. ”


1939 – 1945Minibåt, möjligen HA14, hämtad från hamnen nära Bradleys Head. Med tillstånd av Australian War Memorial

När första världskriget slutade 1918 ansågs det vara kriget att avsluta alla krig. Folk trodde att efter den tidens blodbad och elände var krig igen otänkbart och de såg till en framtid av fred. Men 20 år senare startade ett mer destruktivt krig som dödade fler människor, orsakade mer skada och kostade mer pengar än något annat krig i historien.

Under 1920 -talet kände sig många tyskar arga och bittra över det som hade hänt dem under första världskriget och den behandling de fick av de allierade länderna efteråt. Adolf Hitler var soldat i den tyska armén under första världskriget. Efter kriget gick han med i en liten politisk grupp som kallades Nationalsocialistiska arbetarpartiet. Under Hitlers kontroll växte gruppen till ett välorganiserat politiskt parti som kallades nazistpartiet. 1923 försökte Hitler ta över den tyska regeringen. Han misslyckades och tillbringade nio månader i fängelse där han skrev en bok, min kamp (Min kamp). I denna bok redogjorde Hitler för sina idéer om hur Tyskland skulle kunna bli en stark och mäktig nation igen och hans tankar om etnicitet i synnerhet judarna.

I början av 1930 -talet drabbade den stora depressionen Tyskland mycket hårt. Över sex miljoner människor var arbetslösa och livet var tufft. Hitler lovade att göra saker bättre. År 1933 röstades det nazistiska partiet till makten och Hitler blev den tyska ledaren. Inom ett år hade Hitler blivit av med den demokratiska regeringen och installerat sig som en diktator. Han byggde upp Tysklands armé och flotta och började planera att utvidga Tysklands gränser. Även Italien styrdes av fascister under ledning av Benito Mussolini som ville stärka Italiens makt och ta över fler territorier. I Japan var kejsaren Hirohito chef för en militär regering. Precis som Tyskland och Italien ville Japan utöka sina territorier. År 1937 undertecknade Tyskland, Italien och Japan ett fördrag för att stödja varandra. Än en gång, som hände före första världskriget, grupperade länder tillsammans arméer och flottor för att föra krig.

Hitler försökte utvidga Tysklands gränser till att omfatta tysktalande samhällen i Österrike, Tjeckoslovakien och Östpreussen (Polen). Storbritannien och Frankrike var oroliga för detta, men eftersom de inte ville inleda ett krig antog de en strategi för "lugn". I början av 1939 hade Tyskland invaderat Österrike och en del av Tjeckoslovakien. Storbritannien och Frankrike hade tillåtit Hitler att göra det om han stannade där. Hitler gjorde inte det och invaderade resten av Tjeckoslovakien.

Inse att krig var nära förestående, varnade Storbritannien och Frankrike Tyskland att om Polen invaderades skulle ett krigstillstånd existera. I september 1939 attackerade Tyskland Polen. Storbritannien och Frankrike var nu i krig med Tyskland. Även om Australien var en oberoende samväldsnation och inte behövde förklara krig mot Tyskland, rådde en stark pliktkänsla gentemot Storbritannien och dess folk och Australien förklarade krig omedelbart. Under hela 1940 fanns det ett slags "falsk krig". Medan Australien började med att värna och utbilda trupper, hade de flesta tappat intresset för kriget.


En allmän bild av tillfartsvägen som skiljer de fyra föreningarna i Cowra Camp. B- och C -föreningar finns till vänster medan A- och D -föreningar är till höger. Med tillstånd av Australian War Memorial

Allt detta förändrades den 7 december 1941 när Japan attackerade USA: s Pacific Fleet i Pearl Harbor, Hawaii. Dagen efter attacken var USA och Storbritannien i krig med Japan. Även Australien förklarade krig med Japan. Detta var ett mycket allvarligt steg för Australien. För första gången i sin historia var det i fara för invasion av ett land i Asien och Stillahavsområdet.

Precis som i första världskriget antog den australiensiska regeringen under andra världskriget lagar som gav den mycket större kontroll över människors liv:

Tyskar och italienare internerades i koncentrationsläger
Kommunistiska och fascistiska organisationer förbjöds
Alla medier censurerades
Vinster från fabriks- och butiksägare förbjöds
Regeringen tog kontroll över all transport, bank och hamnar
Värnplikt infördes

Ett interneringsläger för tyska och italienska invånare inrättades i Holsworthy och ett krigsfångeläger för japaner inrättades i Cowra. Krigsfångeläger inrättades också i Hay, Tatura och Leeton.

Australiska intressen och traditionella lojaliteter börjar flytta från Storbritannien till USA - särskilt efter att den brittiska garnisonen överlämnats till japanerna i Singapore 1942 när 13 000 australiska trupper togs till fånga. Australien såg också tillströmningen av över 120 000 amerikanska trupper under kriget. Både före och efter kriget introducerade Hollywood -filmer amerikansk kultur för australiensisk publik. Under kriget introducerade amerikanska trupper australierna för Coca Cola, korv och amerikansk populärkultur. Detta var en kulturell vändpunkt för Australien, vilket resulterade i ungdomskulturrevolutionen på 1950- och 1960 -talen.

Efter sex års världskrig besegrades Tyskland och Japan 1945. Efter kriget återvände många italienare och amerikaner till Australien för att återuppta relationer och söka ett bättre liv som många migranter innan de hade gjort.


Från arkiven, 1939: Storbritannien och Australien förklarar krig mot Tyskland

Det dramatiska tillkännagivandet om att Storbritannien var i krig gjordes av Mr Chamberlain i en sändning från Daventry station i går kväll. Detta följdes av en sändningsdeklaration av Menzies, att Australien också var i krig.

Herr Chamberlain sa att inget svar hade mottagits från Herr Hitler på ultimatumet att om inte de tyska trupperna dras tillbaka från Polen skulle ett krigstillstånd förklaras.

Senare besökte premiärministern underhuset och informerade parlamentet om att det fanns ett krigstillstånd mellan Storbritannien och Tyskland, eftersom Tyskland hade vägrat att upphöra med fientligheterna i Polen.

"Jag hoppas kunna leva för att se dagen", tillade premiärministern, "när Hitlerismen förstörs och friheten återställs till Europa."

RAAF -piloter och besättning under utbildning på Richmond Aerodrome 1940. Kredit: Åldersarkivet

Lång kamp för fred misslyckades

LONDON. 3. september Den brittiske premiärministern, vars röst förrådde hans djupa känslor, sa i sin sändning till nationen: -

& quotJag talar till dig i skåprummet på Downing Street 10. I morse överlämnade den brittiska ambassadören till Berlin den tyska regeringen den sista noten, som uppgav att om vi inte hörde från dem klockan 11 på morgonen att Tyskland omedelbart var berett att dra tillbaka sina trupper från Polen skulle det finnas ett krigstillstånd mellan oss.

& quotJag måste berätta att inget sådant åtagande har mottagits, och följaktligen är detta land i krig med Tyskland. Ni kan föreställa er vilket hårt slag det här är för mig, att trots allt har min långa kamp för att vinna fred misslyckats.

& quot Men jag kan inte tro att det kunde ha gjorts något mer eller något annat som hade varit mer framgångsrikt.

Soldater från 9: e divisionen återvände till Australien från Mellanöstern 1943. Kredit: Åldersarkivet

"Upp till det sista kunde det ha varit möjligt att ordna en fredlig och hedervärd uppgörelse mellan Polen och Tyskland," fortsatte premiärministern, men Hitler skulle inte ha det. Han hade uppenbarligen bestämt sig för att attackera Polen vad som än hände. Han hävdar att han har lagt fram rimliga förslag som avvisats av polarna. Det var osant. De överlämnades aldrig till polarna eller till oss. & Quot

Premiärministern tillade att på torsdagskvällen väntade Herr Hitler inte på kommentarer om de påstådda förslagen, utan marscherade över den polska gränsen. Användningen av våld kunde bara stoppas med våld. Storbritannien hade gott samvete - England hade gjort allt som något land kunde göra för att upprätta fred. Situationen där ett lands ord inte kunde lita på var oacceptabelt.

& quotJag vet att ni alla kommer att spela er roll med lugn och mod, & quot; fortsatte Mr Chamberlain. & quot I ett ögonblick som detta är försäkringar om stöd som vi har fått från kejsardömet källor till djupgående uppmuntran för oss. & quot

När han hade talat klart sa statsministern att vissa tillkännagivanden skulle göras på regeringens vägnar, som han uppmanade folket att uppmärksamma. Regeringen hade tagit planer enligt vilka det skulle vara möjligt att fortsätta nationens arbete under stressens dagar. Folket skulle ta sin del i stridstjänsterna eller som volontärer i någon av civilförsvarets grenar. Om så är fallet uppmanade han dem att fortsätta i enlighet med instruktionerna som de hade fått i fabriker, transporter, allmännyttiga tjänster eller i livets allmänna behov. Det var av yttersta vikt att människorna skulle fortsätta med sina jobb.

Utdrag ur The Age publicerat den 3 september 1939. Credit: The Age Archives

"Må Gud välsigna er alla och må han försvara rätten", avslutade premiärministern. Det är dessa saker som vi kämpar mot - brutal kraft, ond tro, orättvisa, förtryck och förföljelse. Mot dem är jag säker på att rätten kommer att råda. & Quot

Kungen och drottningen lyssnade från Buckingham Palace till premiärministerns sändning. Massor av människor väntade utanför palatset, medan miljontals andra lyssnade på sändningen från sina hem.

AUSTRALIEN I KRIG

DRAMATISKTAL AV MR. MENZIES

Utdrag ur The Age, publicerat den 4 september 1923 Kredit: The Age Archives

& quotDet är min vemodiga plikt att officiellt informera dig om att, som en följd av en uthållighet från Tyskland i hennes invasion av Polen, har Storbritannien förklarat krig mot henne, och att Australien också är i krig. & quot Det dramatiska uttalandet gjordes i går kväll av premiärministern (Herr Menzies) i en nationell sändning.

Ingen svårare uppgift kan falla på en demokratisk ledares uppgift än att göra ett sådant tillkännagivande. & Quot sade Menzies. ”Storbritannien och Frankrike med samarbetet mellan de brittiska dominionerna har kämpat för att undvika denna tragedi. De har, som jag är övertygad om, varit tålmodiga: de har hållit förhandlingsdörren öppen: de har inte gett anledning till aggression.

"Men i resultatet har deras ansträngningar misslyckats och vi är därför som en stor familj av nationer involverade i en kamp som vi till varje pris måste vinna, och jag som vi tror i våra hjärtan kommer vi att vinna."

NÖDLAGSTIFTNING

För parlamentet

Nödlagstiftning, som ger regeringen vida befogenheter att hantera alla situationer som uppstår i Australien, kommer att presenteras för federala parlamentet på torsdag. Federal Cabinet har kallats till sammanträde klockan 10 idag, då de senaste rapporterna från Europa kommer att behandlas. Ministrar lämnar i kväll till Canberra.

Parlamentet, vid invigningen på onsdag, kommer att ges en möjlighet att diskutera krigsutbrottet. Premiärministern (Herr Menzies) kommer att presentera en vitbok för representanthuset, och en allmän debatt kommer att inledas.

Budgeten presenteras på fredag. Det kommer att vara i den form som ursprungligen var tänkt, även om en tilläggsbudget måste införas inom några veckor. Rösterna för stridstjänsterna måste ökas till en ny siffra och förmodligen måste en omarbetning göras för vissa andra avdelningar.

INGEN RECRUITING ÄN

Mobilerande styrkor

Inga samtal kommer att ringas direkt i Australien för rekryteringar. För tillfället kommer endast vissa enheter från milisstyrkorna att mobiliseras. Försvarsministern (Mr. Street) meddelade att marinen och flygvapnet hade mobiliserats fullt ut. Det var ingen fråga omedelbart att kräva rekryter för armén. Det var dock omöjligt i detta skede att ange vilka steg som kan vara nödvändiga.

Skyddsåtgärder

Åtgärder för att skydda civilbefolkningen av polis, ambulans, brandkår och sjukhus vidtas enligt planer från Statens beredskapsråd. Viktiga punkter vaktas av polisen, och i händelse av krig kommer det att tas över av miliser för att släppa polisen för andra uppgifter.

Ett stort antal män som kompletterar den nuvarande styrkan kommer att svuras in som speciella konstabler. De har valts ut och kommer att kallas upp när lagstiftande myndighet har erhållits. Utlänningar måste polisanmäla.


Finlands fantastiska historia under andra världskriget, 1939-1945

En soldat med en packren, på hal is, nära den lilla byn Nautsi, i norra Lappland, Finland, den 26 oktober 1941.

Under större delen av Finlands historia hade landet levt i periferin av världshändelser, men under några veckor under vintern 1939-40 stod Finland i centrum av världsscenen. Finlands motstånd mot sovjetisk aggression väckte världens beundran. Vinterkriget visade sig dock bara vara en gardinhöjare för Finlands växande sammanfiltring under andra världskriget.

Den bakomliggande orsaken till vinterkriget var sovjetisk oro för Nazitysklands expansionism. With a population of only 3.5 million, Finland itself was not a threat to the Soviet Union, but its territory, located strategically near Leningrad, could be used as a base by the Germans. The Soviets initiated negotiations with Finland that ran intermittently from the spring of 1938 to the summer of 1939, but nothing was achieved.

Flamethrower in action in the woods near the village of Niinisalo, on July 1, 1942.

Finnish assurances that the country would never allow German violations of its neutrality were not accepted by the Soviets, who asked for more concrete guarantees. In particular, the Soviets sought a base on the northern shore of the Gulf of Finland, from which they could block the Gulf of Finland from hostile naval forces. The Finnish government, however, felt that accepting these terms would only lead to further, increasingly unreasonable, demands.

The Nazi-Soviet Non-Aggression Pact of August 1939, by bringing together these former archenemies, revolutionized European politics. The secret protocol of the pact gave the Soviet Union a sphere of influence that included Finland, the Baltic states, and parts of Eastern Europe.

When the Germans won a stunningly quick victory over Poland in September 1939, the Soviets hastened to take control in their sphere of influence. In addition to the land taken from Poland in September, the Soviets quickly turned the three Baltic states into quasi-protectorates.

Finland followed these events closely thus, when, on October 5, the Soviets invited Finland to discuss “concrete political questions”, the Finns felt that they were next on the Soviets’ agenda. Finland’s first reaction was to mobilize its field army on October 6, and on October 10 Finland’s reservists were called up in what amounted to a general mobilization. The following day the two countries began negotiations that were to last until November 8.

Pilots in flight above Jämijärvi, on July 17, 1942.

In the negotiations, the main Soviet demand was that the Finns cede small parcels of territory, including a naval base on the Gulf of Finland that the Soviets wanted to help them protect Leningrad. In exchange, the Soviets offered to cede to Finland about 8,800 square kilometers of Karelia along the Finnish border, or about twice the amount of land to be ceded by Finland.

Unlike the previous negotiations, these talks were conducted in the public eye, and the Finnish people, like the government, were almost unanimous in rejecting the Soviet proposals.

The ostensible reasons for Finland’s refusal were to protect its neutral status and to preserve its territorial integrity. In addition, moving the Finnish border on the Karelian Isthmus away from Leningrad would have given the Soviets possession of much of the line of Finnish fortifications, the loss of which would have weakened Finland’s defenses.

Underlying the hardline Finnish negotiating position was a basic mistrust of the Soviets and a feeling that the Soviet offer was merely a first step in subjugating Finland. In this suspicion of an ulterior motive, the Finns were matched by the Soviets, who believed that Finland would willingly assist Germany in a future war.

Propeller-driven snowmobile near Haapasaari, Finland. The swastika was used as the official national marking of the Finnish Air Force and Tank Corps between 1918 and 1945.

The Finnish government appears to have underestimated the Soviet determination to achieve these national security goals. The two main Finnish negotiators, Vainö Tanner and Juho Paasikivi, vainly urged the Finnish government to make more concessions, because they realized that Finland was completely isolated diplomatically and could expect no support from any quarter if events led to war. General Mannerheim also urged conciliating the Soviets, because Finland by itself could not fight the Soviet Union.

When he was ignored, he resigned from the Defense Council and as commander-in-chief, saying that he could no longer be responsible for events. Mannerheim withdrew his resignation when war broke out, however, and served ably as the Finnish military leader.

Some historians suggest that the war could have been prevented by timely Finnish concessions. It appears that both sides proceeded from a basic mistrust of the other that was compounded by mutual miscalculations and by the willingness to risk war.

Looking out toward approaching aircraft with binoculars and listening with a huge acoustic locator.

The Soviets attacked on November 30, 1939, without a declaration of war. The Soviet preparations for the offensive were not especially thorough, in part because they underestimated the Finnish capabilities for resistance, and in part because they believed that the Finnish workers would welcome the Soviets as liberators.

However, almost no Finns supported the Soviet puppet government under the veteran communist Otto Kuusinen. In addition, in one of its last significant acts, the League of Nations expelled the Soviet Union because of its unprovoked aggression against Finland.

Muzzle flashes greet enemy bombers. Picture taken during bomb attacks in April-May 1943.

The task facing the Finnish armed forces, to obstruct a vastly larger enemy along a boundary of about 1,300 kilometers, appeared impossible. Geography aided the Finns, however, because much of the northern area was a virtually impassable wilderness containing a few, easily-blocked roads, and Finland generally presented difficult terrain on which to conduct offensive operations.

Thus the Finns were able to use only light covering forces in the north and to concentrate most troops in the crucial southeastern sector, comprising the Karelian Isthmus and the area north of Lake Ladoga, that protected the isthmus from rear assault.

The position on the isthmus was strengthened considerably by the Mannerheim Line. An additional Finnish advantage lay in the Finns’ unorthodox military doctrine. They were trained in the use of small, mobile forces to strike at the flanks and the rear of road-bound enemies.

By means of the so- call motti tactic (the name is taken from the Finnish word for a cord of firewood), they sought to break invading columns into small segments, which were then destroyed piecemeal. The final advantage of the Finns was their phenomenally high morale they knew they were fighting for their national survival.

Finland’s main disadvantage lay in the glaring, fifty-to-one disparity between its population and that of the Soviet Union. The Finnish hope was to hold out until help could arrive from the West, a forlorn hope as events turned out.

62-year-old Finnish-American volunteer soldier Hyvönen going to the front, in Mikkeli, Finland, on September 4, 1941.

Most observers expected an easy Soviet victory. The Soviets simply advanced all along the front with overwhelming forces, apparently intending to occupy all of Finland. Thanks to the foresight the Soviets had shown in previous years by constructing bases and railroads near the Finnish border, they were able to commit much larger forces than the Finns had anticipated. The main Soviet assault on the Mannerheim Line was stopped, though, in December 1939.

Farther north along the line, the Finns were able to employ their motti tactics with surprising effectiveness. At the most famous of these engagements, the Battle of Suomussalmi, two Soviet divisions were virtually annihilated. By the end of December 1939, the Finns had dealt the Soviets a series of humiliating defeats.

For a few weeks, the popular imagination of the outside world was captured by the exploits of the white-clad Finnish ski troops gliding ghostlike through the dark winter forests, and in general by the brave resistance of the “land of heroes”.

Finnish tank crew, July 8, 1941.

The Soviet invasion brought the Finns together as never before. In an act that only a few years before would have been unthinkable, on Christmas Eve in December 1939, middle-class Finns placed lighted candles on the graves of Finnish Red Guards who had died in the civil war.

The magnificent courage displayed by Finnish soldiers of all political persuasions during the Winter War of 1939-40 led Mannerheim to declare afterward that May 16 would no longer be celebrated, but that another day would be chosen to commemorate “those on both sides who gave their lives on behalf of their political convictions during the period of crisis in 1918”.

The defeats and the humiliations suffered by the Soviet Union made it even more determined to win the struggle. The military command was reorganized, and it was placed under General S. K. Timoshenko. The Soviets made intensive preparations for a new offensive, assembling masses of tanks, artillery, and first-class troops.

On February 1, 1940, the Soviet offensive began, and this time it was confined to the Karelian Isthmus. Soviet tactics were simple: powerful artillery bombardments were followed by repeated frontal assaults, using masses of tanks and infantry.

The Finnish defenders were worn down by the continual attacks, the artillery, and the aerial bombardments, the cold, and the lack of relief and of replacements. On February 11, 1940, the Soviets achieved a breakthrough in the Mannerheim Line that led to a series of Finnish retreats.

By early March, the Finnish army was on the verge of total collapse. Finland was saved only by agreeing quickly to Soviet terms, which were encompassed in the Peace of Moscow, signed on March 13, 1940.

Evacuation of civilians, on July 1, 1941.

By the terms of the Peace of Moscow, Finland ceded substantial territories: land along the southeastern border approximately to the line drawn by the Peace of Uusikaupunki in 1721, including Finland’s second-largest city, Viipuri the islands in the Gulf of Finland that were the object of the negotiations in 1938-39 land in the Salla sector in northeastern Finland (near the Murmansk Railroad) Finland’s share of the Rybachiy Peninsula in the Petsamo area and the naval base at Hanko on the Gulf of Finland, which was leased for thirty years.

The ceded territories contained about one-eighth of Finland’s population virtually all of the inhabitants moved over to Finnish territory, thereby losing their homes and livelihoods.

Finland’s losses in the war were about 25,000 dead, 10,000 permanently disabled, and another 35,000 wounded, out of a population of only 3.5 million. Estimates of Soviet losses vary greatly. A subsequent Soviet leader, Nikita Khrushchev, estimated in his memoirs that the Soviet losses were about one million men. In addition, the Soviets lost much of their military credibility.

Foreigners had observed keenly the performance of the Red Army in Finland, with the result that the military capabilities of the Soviet Union were widely discounted. Four months after the conclusion of the Winter War, Adolf Hitler decided to invade the Soviet Union, an event that historians generally consider a turning point of World War II.

Hitler’s visit to Finland. Adolf Hitler, leader of Nazi Germany, made a brief visit to Finland in June of 1942.

It is true that the Red Army had performed badly in Finland, but there had been some extenuating circumstances. The winter of 1939 to 1940 was one of the coldest winters of the century, and the Soviet troops were not trained for action under Arctic conditions.

The Soviet officer corps had been decimated by the purges of the 1930s, and the officers were intimidated by the presence of political commissars within their units.

There was, especially in the first phase of the fighting, poor coordination of the various arms (infantry, artillery, armor, aircraft), and there were deficiencies in preparation and in intelligence. In the year following the Winter War, the Soviets worked hard at correcting their weaknesses, with the result that in 1941 the Red Army was a much more effective military machine.

Anti-aircraft fire over Suomenlinna, Helsinki.

The sudden admission of defeat by the Finnish government shocked the Finnish people, who had been misled by overly optimistic government reports on the military situation however, the resilience of democratic society helped the people to absorb defeat without undergoing radical change. Instead, the Finns threw themselves into two major tasks: absorbing the 400,000 refugees from the ceded territories and rearming.

In the succeeding months, Soviet meddling in Finnish affairs and other overbearing actions indicated to the Finns a continuing Soviet desire to subjugate Finland. Among other actions, the Soviets demanded the demilitarization of the Aland Islands (not called for by the Peace of Moscow), control of the Petsamo nickel mines, and the expulsion of Vainö Tanner from the Finnish government.

More ominously, the Soviets demanded to send an unlimited number of troop trains through Finnish territory to the Soviet base at Hanko. Occurring at about the same time that the Soviets annexed the Baltic states in June and July 1940, the Finns began to fear that they would be next.

When Soviet foreign minister Viacheslav Molotov visited Berlin later that year, he admitted privately to his German hosts that the Soviets intended to crush Finland. The Finnish-Soviet Peace and Friendship Society (Suomen-Neuvostoliiton rauhan ja ystavyyden seura–SNS), a communist-front organization that quickly gained 35,000 Finnish members, conducted subversive activities in open defiance of the Finnish government.

The SNS was banned in August, thus preserving public order, but on other matters of concern to the Soviets the Finnish government was forced to make concessions. Unknown to the Soviets, however, the Finns had made an agreement with Germany in August 1940 that had stiffened their resolve.

The Soviet bombing of Helsinki, on November 30, 1939. On this day, the Soviet Union invaded Finland with 21 divisions, totaling some 450,000 troops.

Hitler soon saw the value of Finland as a staging base for his forthcoming invasion of the Soviet Union. The informal German-Finnish agreement of August 1940 was formalized in September, and it allowed Germany the right to send its troops by railroad through Finland, ostensibly to facilitate Germany’s reinforcement of its forces in northern Norway.

A further German-Finnish agreement in December 1940 led to the stationing of German troops in Finland, and in the coming months, they arrived in increasing numbers.

Although the Finnish people knew only the barest details of the agreements with Germany, they approved generally of the pro-German policy, and they were virtually unanimous in wanting to recover the ceded territories.

A wounded man is carried away after bombardment of a civilian area.

By the spring of 1941, the Finnish military had joined the German military in planning for the invasion of Russia. In mid-June the Finnish armed forces were mobilized. It was not politically expedient for the Finnish government to appear as the aggressor, however, so Finland at first took no part in the Nazi invasion of the Soviet Union on June 22.

Three days later, Soviet aerial attacks against Finland gave the Finnish government the pretext needed to open hostilities, and the war was declared on June 26. Finland thus appeared to be defending itself against any act of Soviet aggression, a posture that helped unite the Finnish people for the war effort.

The Finns called this conflict the Continuation War because it was seen as a continuation of events that began with the Winter War. What began as a defensive strategy, designed to provide a German counterweight to Soviet pressure, ended as an offensive strategy, aimed at invading the Soviet Union. The Finns had been lured by the prospects of regaining their lost territories and ridding themselves of the Soviet threat.

In July 1941, the Finnish army began a major offensive on the Karelian Isthmus and north of Lake Ladoga, and by the end of August 1941, Finnish troops had reached the prewar boundaries.

By December 1941, the Finnish advance had reached the outskirts of Leningrad and the Svir River (which connects the southern ends of Lake Ladoga and Lake Onega). By the end of 1941, the front became stabilized, and the Finns did not conduct major offensive operations for the following two and one-half years.

The bombing of Helsinki. The main building of Helsinki University, on Senate Square, burns during the night.

Finland’s participation in the war brought major benefits to Germany. First, the Soviet fleet was blockaded in the Gulf of Finland, so that the Baltic was freed for training German submarine crews as well as for German shipping activities, especially the shipping of vital iron ore from northern Sweden and nickel from the Petsamo area. Second, the sixteen Finnish divisions tied down Soviet troops, put pressure on Leningrad, and cut one branch of the Murmansk Railroad. Third, Sweden was further isolated and was forced to comply with German wishes.

Despite Finland’s contributions to the German cause, the Western Allies had ambivalent feelings, torn between their residual goodwill for Finland and the need to support their vital ally, the Soviet Union. As a result, Britain declared war against Finland, but the United States did not there were no hostilities between these countries and Finland.

In the United States, Finland was highly regarded, because it had continued to make payments on its World War I debt faithfully throughout the interwar period. Finland also earned respect in the West for its refusal to allow the extension of Nazi anti-Semitic practices in Finland. Jews were not only tolerated in Finland, but Jewish refugees also were allowed asylum there. In a strange paradox, Finnish Jews fought in the Finnish army on the side of Hitler.

A street scene after enemy bomb attacks.

Finland began to seek a way out of the war after the disastrous German defeat at Stalingrad in January-February 1943. Negotiations were conducted intermittently between Finland on the one side and the Western Allies and the Soviet Union on the other, from 1943 to 1944, but no agreement was reached. As a result, in June 1944 the Soviets opened a powerful offensive against Finnish positions on the Karelian Isthmus and in the Lake Ladoga area.

On the second day of the offensive, the Soviet forces broke through Finnish lines, and in the succeeding days, they made advances that appeared to threaten the survival of Finland. The Finns were equal to the crisis, however, and with some German assistance, halted the Russians in early July, after a retreat of about one hundred kilometers that brought them to approximately the 1940 boundary. Finland had been a sideshow for the Soviets, however, and they then turned their attention to Poland and to the Balkans.

Although the Finnish front was once again stabilized, the Finns were exhausted, and they needed desperately to get out of the war. Finland’s military leader and national hero, Gustaf Mannerheim, became president, and he accepted responsibility for ending the war.

Finnish anti-aircraft crew in action in Helsinki.

In September 1944, a preliminary peace agreement was signed in Moscow between the Soviet Union and Finland. Its major terms severely limited Finish sovereignty. The borders of 1940 were reestablished, except for the Petsamo area, which was ceded to the Soviet Union. Finland was forced to expel all German troops from its territory.

The Porkkala Peninsula (southwest of Helsinki) was leased to the Soviets for fifty years, and the Soviets were given transit rights to it. Various rightist organizations were abolished, including the Civil Guard, Lotta Svard, the Patriotic People’s Movement, and the Academic Karelia Society. The Communist Party of Finland (Suomen Kommunistinen Puolue–SKP) was allowed legal status.

The size of the Finnish armed forces was restricted. Finland agreed to pay reparations to the Soviet Union. Finland agreed to hold war crimes trials. Finally, an Allied Control Commission, which was dominated by the Soviets, was established to check Finland’s adherence to the terms of the preliminary peace.

This preliminary peace treaty remained in effect until 1947 when the final Soviet-Finnish peace treaty was signed. Although Finland had been defeated for a second time, it had managed to avoid occupation by the Soviets.

Icicles hang inside a bombed-out building in Viipuri, Finland (now Vyborg, Russia).

As early as the summer of 1943, the German high command began making plans for the eventuality that Finland might conclude a separate peace with the Soviet Union. The Germans planned to withdraw forces northward in order to shield the nickel mines near Petsamo.

During the winter of 1943 to 1944, the Germans improved the roads from northern Norway to northern Finland, and they accumulated stores in that region. Thus the Germans were ready in September 1944, when Finland made peace with the Soviet Union. While German ground troops withdrew northward, the German navy mined the seaward approaches to Finland and attempted to seize Suursaari Island in the Gulf of Finland.

Fighting broke out between German and Finnish forces even before the Soviet-Finnish preliminary peace treaty was signed, and the fighting intensified thereafter, as the Finns sought to comply with the Soviet demand that all German troops be expelled from Finland.

The Finns were thus placed in a situation similar to that of the Italians and of the Romanians, who, after surrendering to the Allies, had to fight to free their lands of German forces. The Finns’ task was complicated by the Soviet stipulation that the Finnish armed forces be reduced drastically, even during the campaign against the Germans.

The capable Finnish general, Hjalmar Siilasvuo, the victor of Suomussalmi, led operations against the Germans in October and November 1944, he drove them out of most of northern Finland.

The German forces under General Lothar Rendulic took their revenge, however, by devastating large stretches of northern Finland. More than one-third of the dwellings in that area were destroyed, and the provincial capital of Rovaniemi was burned down.

In addition to the property losses, estimated as equivalent to about US$300 million (in 1945 dollars), suffered in northern Finland, about 100,000 inhabitants became refugees, a situation that added to the problems of postwar reconstruction. (After the war the Allies convicted Rendulic of war crimes, and they sentenced him to twenty years in prison.)

The last German troops were expelled in April 1945. As a final, lingering effect of the Lapland War, the Germans planted numerous mines during their retreat some of the mines were so cleverly placed that they continued to kill and maim civilians who triggered them as late as 1948.

Firing toward a Russian watchtower near Koitsanlahti.

World War II had a profound impact on Finland. Approximately 86,000 Finns died in the war–about three times the losses suffered during the civil war. In addition, about 57,000 Finns were permanently disabled, and the vast majority of the dead and the disabled were young men in their most productive years.

The war had also left 24,000 war widows 50,000 orphans and 15,000 elderly, who had lost, in the deaths of their sons, their means of support. In addition, about one-eighth of the prewar area of Finland was lost, including the Petsamo area with its valuable nickel mines.

One-half million Finns were refugees–more than 400,000 from the ceded or leased territories and about 100,000 from Lapland, where their homes had been destroyed.

Another effect of the war was the financial burden imposed by the cost of maintaining one-half million troops in the field for several years and by the requirement to pay the Soviets reparations in kind worth US$300 million (in 1938 dollars).

The Soviet lease of the Porkkala Peninsula less than twenty kilometers west of Helsinki, as a military base, was a blot on the nation’s sovereignty. Finally, an intangible, but the real, restriction was placed on Finland’s freedom of action in international affairs. Finland’s relationship with the Soviet Union was permanently altered by the war.

Despite the great losses inflicted by the war, Finland fought for and preserved its independence nevertheless, had the Soviets been vitally concerned about Finland, there is no doubt that Finnish independence would have been extinguished. Finland emerged from the war conscious of these realities and determined to establish a new and constructive relationship with the Soviet Union.

An experiment in troop transportation in cold weather.

At the Hämeenlinna war dog school.

A small rocket launched in the woods.

Street fighting in Medvezhyegorsk, Russia. The town was occupied by Finland for three years.

A dead soldier, his body frozen.

Some of an estimated 400 Russian soldiers killed in a battle, on February 1, 1940.

A dead horse lies frozen in the snow near Ruhtinaanmäki, on January 21, 1940.

A soldier shows off gas attack equipment. After 1940, Finnish forces were able to buy arms and equipment from Germany, eventually cooperating to battle the Soviets together.

Destroyed by bombing, tram lines are repaired in February of 1944.

Two girls, in ruins near Martin’s Church in Turku, Finland.

German ammunition depot explosion, February 9, 1942.

A barge lifts a wrecked locomotive.

The hospital’s bomb shelter in Mikkeli.

An explosion at a military port facility in Helsinki, on September 14, 1941.

The HNLMS Gelderland, built for the Royal Netherlands Navy, seized by the Germans in 1940 and re-named the “Niobe”, sunk by Soviet bombers in Kotka harbor, on July 16, 1944.

Aftermath of a bombing attack.

Soldiers carry a wounded man on a path.

Vyborg Cathedral, after the bombing.

Doctors perform abdominal surgery on a wounded captain.

Thirteen-year-old Veikko Rantala lies wounded in Lieksanjoki Military hospital.

Stuka dive-bombers fly over, Immola, July 2, 1944.

Nurmoila village, shortly after Russian bombers attacked.

Lunkula island, Jumitsa bay on the south side of village of Varpahainen. Helmets of dead Russians, on July 28, 1941.


4. The Russian Winter

Hitler was certain of a quick victory over the USSR, saying to his Generals “We have only to kick in the door, and the whole rotten structure will come crashing down.” Since victory would be achieved before winter set in, there was no need to prepare for the Russian winter.

However, being unable to capture Moscow in the autumn of 1941 and force a Soviet surrender his troops had to face the full onslaught of arctic cold in their summer uniforms.


The Charlie Ration Cookbook: How Tabasco hot sauce became a US Military staple

Posted On January 15, 2021 02:35:00

Brigg. Gen. Walter McIlhenny is one of the greatest US Marine Corps war heroes that you’ve never heard of. The World War II officer of the 1st Marine Division received the Navy Cross, the Silver Star, and two Purple Hearts during the Guadalcanal campaign. After an intense battle, he even captured the same Japanese sword he’d been struck in the helmet with. But “Tabasco Mac” is most remembered as the driving force behind bringing tiny bottles of Tabasco hot sauce to every American GI’s C rations during the Vietnam War.

In 1949, the Marine took the reins of his family’s McIlhenny Co., producer of the world-famous Tabasco red pepper hot sauce, and remained in charge until his death in 1985. The spicy empire was the brainchild of his great-grandfather, Edmund A. McIlhenny, an amateur gardener and banker. When Edmund McIlhenny returned to his home on Avery Island in the Louisiana bayou country following the American Civil War, he discovered his crops of capsicum peppers had survived. He took three basic ingredients — peppers, salt from the island’s salt mines, and vinegar — and aged them together for 30 days to create the special potion that has been admired for generations.

A Japanese soldier attacked a GI with his sword but in the heat of the moment forgot to remove the scabbard. The dented helmet and sword were donated to the National World War II Museum in New Orleans by the GI — who was Walter McIlhenny. Photo courtesy of Forgotten Weapons.

McIlhenny’s red hot pepper sauce was first bottled into discarded cologne containers and referenced informally in conversation as “That Famous Sauce Mr. McIlhenny Makes.” His first commercial pepper crop emerged in 1868, and he sent 658 bottles at $1 apiece to grocery stores around the Gulf Coast, mainly in New Orleans. Two years later, McIlhenny secured a patent for Tabasco red pepper sauce — named in honor of the Mexican state where the peppers were sourced — and added a sprinkler fitment to ensure the concentrated sauce was sprinkled and not poured.

Walter McIlhenny, the World War II Marine general, received several handwritten letters mailed from American GIs in Vietnam requesting tasty recipes. His great-grandfather’s original resolve to add flavor to the boring and monotonous diets of those in the Reconstruction South inspired him to do the same with ground troops’ C rations. The obligation to produce a fun and easy-to-follow guide led to the 1966 publication of The Charlie Ration Cookbook, or No Food Is Too Good for the Man Up Front.

The Charlie Ration Cookbook, or No Food Is Too Good for the Man Up Front was published in 1966 by the maker of Tabasco hot sauce to give Vietnam soldiers an easy-to-follow guide to spicing up their C rations. Screenshot from the book.

The camouflaged cookbook with cartoon illustrations and clever recipes inside was wrapped around a 2-ounce bottle of Tabasco and placed in a waterproof container to be shipped overseas to Vietnam. Some of the more popular and humorous recipes included Fox Hole Dinner for Two (Turkey and Chicken Poulette), Cease Fire Casserole, and Fish with Frontline Stuffing.

The recipes spoke to the grunts and were a reminder of home. “The casserole can be elegant, but as most men know, women often use it as a camouflage for a hasty meal after a long bridge game,” reads the recipe for Tin Can Casserole. “Here’s a recipe to put the Old Lady’s Bridge Casserole to shame.” The Breast of Chicken Under Bullets recipe suggests “breast of chicken under glass was never intended for areas where glass and shrapnel fly.”

A waterproof container with a Charlie Ration Kokbok and bottle of Tabasco inside. The container, sent upon request to a soldier in Vietnam, came back to the McIlhenny Co. marked “KIA” for killed in action. Screenshot via YouTube.

George Creighton, a veteran of two tours in Vietnam, put Tabasco on everything. “The rations get boring and you just need something to liven them up and Tabasco does that,” Creighton told the Baltimore Sun in 2003. He added Tabasco to his beef, to his peas, and to his spaghetti. A favorite, according to Creighton, was a mixture of water buffalo meat with C rations — “like a mulligan stew with rice and put in Tabasco sauce and add flavor to the whole mix.”

Tabasco continued the tradition into the 1980s and through Operation Desert Storm and published The Unofficial MRE Recipe Booklet providing creative alternatives for soldiers looking to please their palates. The innovative American family also collaborated with comic strip writer Mort Walker to illustrate it with the famous Beetle Bailey characters. Inside McIlhenny’s second cookbook he promised “Meals, Ready-to-Excite” with recipes of Paratrooper Pork and Beans, 40 MM Beanwiches, Chopper Chipped Beef in Cream Gravy, Ham Grenades, and Victory Pot Pie. The cookbook kept with tradition from Vietnam and came in a Tabasco quick-draw camouflaged holster with a 2-ounce bottle of Tabasco sauce.

The most famous hot sauce brand in the world is synonymous with flavorful and fun experiences for American service members from Vietnam to present day. “It’s a little touch of home in far-flung places,” said Paul McIlhenny, who was president of Tabasco from 1998 to 2012. “We want to defend the world against bland food, wherever it may be.” Thanks to Tabasco, and with help from the Charlie Ration Cookbook, GI Joe has gone gourmet.

This article originally appeared on Coffee or Die. Follow @CoffeeOrDieMag on Twitter.


When did Australia declare war on Germany in WWII - History

In a strict sense, Austria was not a participant in World War II because it did not formally exist when the war began with the invasion of Poland in September 1939. On an individual level, however, some 800,000 Austrians were drafted into the army (the German Wehrmacht), and another 150,000 served in the Waffen SS, an elite Nazi military unit. Austrians were integrated into German units, and no specifically Austrian military brigades were formed.

Austrians loyally supported Germany through the early years of World War II. The early German military victories and Austria's geographic location beyond the reach of Allied bombers shielded the Austrian population from the full impact of the war. Only after the German defeat at the Battle of Stalingrad in early 1943, when the course of the war increasingly turned against Germany, did popular support for the war and for the Anschluss begin to erode.

More important for Austria's future, however, was the evolution in the Allies' position on Austria. In November 1943, the foreign ministers of the Soviet Union, Britain, and the United States met and issued the Moscow Declaration. In contrast to the earlier Allied acceptance of the Anschluss, the declaration described Austria as "the first victim of Hitlerite aggression" and called for the reestablishment of an independent Austria. At the same time, however, the declaration also held Austria liable for its participation in the war, effectively giving it the status of an enemy state.

Allied advances in Italy in 1943 enabled bombers regularly to attack Austrian industrial and transportation centers. The winter of 1944-45 saw an intensification of the air campaign and steady advances toward Austria by the Soviet Union's Red Army. On March 30, 1945, the Red Army entered Austrian territory and captured Vienna on April 13. Although the Germans resisted the Soviet advances into eastern Austria, the Western Allies--the United States, Britain, and France--met minimal resistance as they advanced into the country. United States forces began entering Austria on April 30, and French and British troops soon followed. On May 8, 1945, Germany surrendered unconditionally.


Titta på videon: Gränsen Sverige-Norge under andra världskriget (Juli 2022).


Kommentarer:

 1. Raynell

  Tala till saken

 2. Grozuru

  Grattis, utmärkt kommunikation

 3. Polydamas

  Jag är ledsen, men jag tror att du har fel. Jag är säker. Låt oss diskutera detta. Maila mig på PM, vi kommer att prata.

 4. Afework

  Hallå! Tack för de goda känslorna...

 5. Jinny

  Jag tror att du inte har rätt. Jag är säker. Jag kan försvara positionen. Skriv till mig i PM, vi kommer att prata.Skriv ett meddelande