Hadrian


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Hadrian - Historia

Hadrian (76-138 e.Kr.) regerade som romersk kejsare mellan åren 117 och hans död 21 år senare. Han anses vara en av de så kallade Five Good Emperors, och hans regeringstid präglades av intern stabilitet och militär framgång. Ändå övergav han några av hans föregångare Trajans mer avlägsna erövringar för att befästa romerske grepp över resten av imperiet. Hadrian förknippade sig starkt med sin militär och gick så långt att han tillbringade måltider med sina trupper.

Tidigt liv

Hadrians födelseplats är inte säker, med vissa källor som ger sin hemstad som Rom medan andra inklusive hans personliga historia tyder på att han föddes i Italica, en stad nära staden som nu är känd som Sevilla, Spanien. Oavsett fall var hans familj en del av det romerska etablissemanget. Hans far var en framstående senator, Publius Aelius Hadrianus Afer. Det anses av vissa myndigheter att hans senare officiella biografi medvetet skrevs för att få det att se ut som om han var infödd i Rom, vilket gav sitt födelsedatum den 24 januari 76 e.Kr.

Hadrians namn kommer från staden Hadria, nu känd som Atri, en förromersk italiensk bosättning. Hans mamma var från Gades (nu Cadiz) och var dotter till en annan framstående senatorisk familj. När Hadrian var tio, dog båda hans föräldrar, och han blev sedan till Trajans avdelning. Den unga pojkens utbildning följde den vanliga vägen för unga adelsmän, och han var särskilt intresserad av grekisk litteratur. Han återkallades till Rom av Trajanus när han var 14, och besökte aldrig mer Italica.

Inträde i militärtjänst

Den första armérollen som Hadrian tog på sig var i den andra legionen, Adiutrix, för vilken han fungerade som tribun. Några år senare flyttades han till den första legionen, känd som Minervia, i Tyskland. År 98 dog kejsaren Nerva, och Hadrian gick personligen för att berätta för Trajanus nyheterna. Även om han senare tillbringade en kort tid i Grekland och valdes som medborgare i Aten, var hans karriär mestadels kring Upper Pannonia. Här var han legat från en annan legion, den femte Macedonica, varefter han fungerade som provinsens guvernör.

Medan han tjänstgjorde i den femte legionen, stred Hadrian i en rad krig mot dacierna. Det sägs, även om det finns lite överlevande bevis, att han belönades av Trajan – som nu var kejsare – för sin militära förmåga. Hadrians nästa roll var som en av Trajans legater på en expeditionsresa till Parthia, även om hans tid där var utan betydande prestation. Ändå utsågs han snart till guvernör i Syrien när den sittande hade gått för att ta itu med ytterligare problem med dacierna. Detta var Hadrians första solokommando.

Vid det här laget var Trajan dödligt sjuk och försökte åka hem till Rom och lämnade Hadrian som ansvarig för den romerska bakvakten i Syrien. Kejsaren var döende innan han kunde slutföra sin resa, så han antog Hadrian som sin arvinge. Väl tillbaka i Rom säkerställde Hadrian effektivt lojalitet från sina legioner och avfärdade dem som tycktes vara potentiella problemstillverkare. Trots viss kontrovers om huruvida hans adoptionspapper hade skrivits ordentligt och de var undertecknade av Trajans fru Plotina godkände senaten Hadrian som den nya kejsaren.

Hadrian som romersk kejsare

Trots hans bekräftelse som kejsarrikets högste härskare, försenade Hadrian innan han återvände till Rom, eftersom den judiska revolten måste läggas ner och gränsen längs floden Donau gjorde sig säker. Hadrianus beordrade att hans tidigare vårdnadshavare, Attianus, skulle utföra de dagliga uppgifterna i Rom, och den senare såg till den nya kejsarens maktbas genom att skapa en konspiration mellan flera fientliga senatorer. Dessa män dödades utan rättegång, och Hadrian kunde hävda att eftersom han inte var i staden vid den tiden, hade tanken varit Attianus ’ snarare än hans egen.

Hadrian utvecklade ett rykte om sig att vara utmärkt i sin militära administration, men en del av anledningen till detta var att hans regeringstid var relativt fredligt, med andra romersk-judiska kriget som den enda riktigt stora konflikten under hans år vid makten. Han visade sig vara en pragmatisk kejsare, föredrog att sluta fred med partherna 121 i stället för att gå i krig. Hadrian insåg också att de mesopotamiska länderna erövrade av hans föregångare, Trajanus, var nästan omöjliga att försvara på lång sikt och bestämde sig därför för att överge dem.

Istället ansåg Hadrian att imperiet som det stod borde stärkas, snarare än att försöka ytterligare utökningar, hans regeringstid markerade slutet på någon betydande romersk expansion. För detta ändamål bestämde han sig för att bygga befästa försvar på imperiets gränser. Den mest kända av dessa var i Storbritannien, där Hadrians vägg som markerade den norra gränsen för romersk kontroll – skulle förbli av stor relevans i nästan tre århundraden. Men det fanns också betydande befästningar längs floden Rhen och Donau.

Senare år och död

Den allvarligaste militära utmaningen mot Rom under Hadrians tid var den judiska revolten som rasade under 130 -talet. Till en början hade Hadrian visat en viss medkänsla, så att Jerusalem – som hade legat i ruiner sedan det första romersk-judiska kriget sextio år tidigare – kunde byggas om, men han antog senare hårdare åtgärder och byggde ett tempel för Jupiter på toppen av templet. Detta resulterade i ett storskaligt uppror, vilket kan ha resulterat i förstörelsen av en hel romersk legion. Upproret krossades slutligen efter nästan fyra år, då låg mer än en halv miljon judar döda. Hadrian fortsatte att förfölja judarna under resten av hans regeringstid.

Lite efter hans sista seger över det judiska upproret började Hadrians hälsa att svikta. Den 10 juli 138 dog han 62 år gammal i sin villa på Baiae. Från de beskrivningar som ges av samtida källor tror man generellt att han dog av hjärtsvikt. Hadrian begravdes nära sin villa, men lite senare fördes hans kvarlevor till Rom för att begravas i Domitian Gardens. Ett år efter hans död förklarade hans efterträdare som kejsare, Antoninus Pius, Hadrianus som en gud och invigde ett tempel till hans ära.


Vad är Hadrians mur?

Byggd på order av den romerska kejsaren Hadrian och belägen i Storbritannien, var Hadrianus muren en defensiv befästning som markerade det nordvästra gränsen för det romerska riket i tre århundraden. Väggen var 73 mil lång och sträckte sig från kust till kust över dagens norra England, mellan Wallsend i öster till Bowness-on-Solway i väster. Byggandet påbörjades sannolikt omkring 122 e.Kr., efter att Hadrian besökt den romerska provinsen som då kallades Britannia, och det trodde att det skulle ha tagit en armé på 15 000 man minst sex år att slutföra det. Majoriteten av väggen var gjord av sten, även om vissa delar var tillverkade av gräs.

Små fort som kallas milestallar upprättades vid varje romerska mil (motsvarande 0,91 moderna mil) längs väggen, och två observationstorn placerades mellan varje milkastel. Dessutom fanns det mer än ett dussin större fort längs väggens längd där soldater var stationerade. Ett enormt jordarbete bestående av ett dike flankerat av parallella högar, och nu kallat Vallum, skapades strax söder om muren. Hadrian tjänstgjorde som kejsare från 117 till sin död 138. Därefter reste den nye kejsaren, Antoninus Pius, en gräsvägg norr om Hadrians vägg, i dagens Skottland. Den så kallade Antonine-muren, som också hade ett antal fort längs sin längd, var dock öde på 160-talet och romarna återupptog Hadrians ’s mur. Forten längs muren var troligen ockuperade fram till slutet av det romerska styret i Storbritannien, i början av 500 -talet.


Hadrian

Hadrianus (l. 78-138 e.Kr.) var kejsare i Rom (r. 117-138 e.Kr.) och erkänns som den tredje av de fem goda kejsarna (Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius och Marcus Aurelius) som regerade rättvist. Hans regeringstid markerade höjden av det romerska riket, vanligtvis angivet som c. 117 CE, och utgjorde en fast grund för hans efterträdare.

Född Publius Aelius Hadrianus, i Italica (moderna Spanien), är Hadrian mest känd för sina litterära sysslor, sina omfattande byggprojekt i hela Romarriket, och särskilt Hadrians mur i norra Storbritannien. Han kommer också ihåg för sin kärleksaffär med den bithynska ungdomen Antinous (omkring 110-130 e.Kr.) som han förgudade efter den unge mannens död, vilket resulterade i den populära kulten av Antinous som tidigt konkurrerade med kristendomen.

Annons

Hadrian var djupt intresserad av litteratur - särskilt grekisk litteratur - och egyptisk mystik och magi. Han var bland de högst odlade av de romerska kejsarna - även bland de berömda fem bästa - skrev sin egen poesi och andra verk och insisterade på att personligen övervaka så många av de byggprojekt han hade beställt som han kunde. Under hans regeringstid utbröt Bar Kokhba-upproret (132-136 e.Kr.) i Judaea, som Hadrian personligen lade ner och sedan raderade regionens namn, bytte namn till Syrien Palaestina och förvisade den judiska befolkningen från området.

Upproret tog enormt hårt på kejsaren, som hade lidit hälsoproblem sedan 127 e.Kr., och hans hälsa sjönk stadigt efter c. 136 CE. Hans fru, Vibia Sabina (l. 83 - c. 137 CE), dog i c. 136/137 CE, och han lät henne avgudas, men deras hade varit ett olyckligt äktenskap eftersom Hadrian var homosexuell och ofta hade dallances med yngre män. Han adopterade Antoninus Pius (r. 138-161 CE) som hans efterträdare och dog, troligtvis av hjärtinfarkt, år 138 CE.

Annons

Tidigt liv

Hadrian var välutbildad i sin hemstad Italica Hispania (dagens Sevilla, Spanien) antingen av en privatlärare eller en skola för överklassens romers söner, som hans föräldrar var. Hans far var en senator som dog när Hadrian var 10, och vid den här tiden skickades han till skolan i Rom och togs om hand av Trajan c. 86 CE, innan den senare steg. Trajans fru, Plotina, var förtjust i den unge Hadrian och uppmuntrade hans litterära sysslor, särskilt hans intresse för grekisk poesi och kultur. Forskaren Anthony Everitt kommenterar:

Plötsligt blev han förälskad i allt grekiskt. Strax efter sin fars död fördjupade han sig i grekiska studier så entusiastiskt att han fick smeknamnet Graeculus, "Liten grekisk pojke". (15)

Hadrians livslånga beundran för Grekland började vid denna tid och skulle förknippa honom med landet och kulturen under hela hans regeringstid. Även i vår tid identifieras Hadrian ofta av misstag som en grekisk eller grekisk härkomst.

Registrera dig för vårt gratis veckovisa nyhetsbrev!

Hans första militärtjänst var som tribun under kejsaren Nerva (r. 96-98 e.Kr.), och han valdes ut för att ge Trajan beskedet att han var Nervas efterträdare. När Nerva dog steg Trajan upp till tronen. Kejsaren Trajanus (r. 98-117 e.Kr.) var den första romerska härskaren med provinsiellt ursprung. Senare skulle biografer försöka placera både Trajanus och Hadrianus födelse i staden Rom, men båda var av spansk etnicitet, och denna gemensamhet har av vissa antagits vara orsaken till Trajans antagande av Hadrian som hans efterträdare. De flesta forskare bestrider detta emellertid, eftersom det är möjligt att Trajan inte alls namngav Hadrian.

Trajanus dog under kampanjen i Kilikien år 117 e.Kr., med Hadrian som ledare för sin bakvakt och tros inte ha utsett en efterträdare. Trajans hustru, Plotina undertecknade arvsskrifterna och hävdade att Trajanus hade valt Hadrian, och man tror att hon, inte kejsaren, var ansvarig för Hadrians adoption som arvinge. Hur det än är så är det känt att Trajan respekterade Hadrian och hade betraktat honom som hans efterträdare även om han inte officiellt namngav honom som sådan. Hadrians tjänst för Trajanus är väldokumenterad genom de olika viktiga positioner han innehade innan han blev romersk kejsare.

Annons

Samtidigt tycks emellertid en viss tvist mellan de två männen ha hamnat i strid någon gång år 100 e.Kr. Det finns ingen dokumentation om detta, men efteråt vägrade Trajan att höja Hadrian i rang, och i själva verket tog positionerna Hadrian bort honom från Trajans närmaste krets. Eftersom båda männen var homosexuella och Trajan omgav sig med ett antal favorit unga män, har det föreslagits att Hadrian kan ha förfört, eller försökt förföra, en av dessa vid tiden för hans äktenskap med Sabina, vilket orsakat en bristning mellan sig själv och Trajanus, men detta är spekulation.

Plotina, inte Trajanus, var helt klart den främsta kraften bakom Hadrians framsteg från det att han gick in i hennes inflytande. Plotina och Salonia Matidia (Trajans brorsdotter, som också var förtjust i Hadrian) drev sitt äktenskap med Matidias dotter, Vibia Sabina, och Matidia kan också ha haft en hand att göra honom till kejsare. Han skulle vara en mycket bättre härskare än maken. Sabina verkar aldrig ha omfamnat äktenskapet från början, och Hadrian föredrog sällskap av män. Även om hans äktenskap inte kunde betraktas som en framgång på någon nivå, var hans regeringstid spektakulär.

Hadrian som kejsare

Hadrians nära relation till trupperna innebar att han omedelbart fick arméns stöd, och även om den romerska senaten hade velat ifrågasätta hans arv, var det ingenting de kunde ha gjort. Hadrianus omfamnades av majoriteten av folket i Rom och blev mycket beundrad under den tid han hade sitt ämbete. Hans popularitet som kejsare bekräftas av det faktum att, trots att han var frånvarande från Rom under större delen av hans regeringstid, visas inga tecken på tillrättavisning eller kritik för detta i hans tidiga biografier. Tidigare romerska härskare, som Nero (r. 54-68 e.Kr.), kritiserades hårt för att de tillbringade mycket mindre tid borta från staden. Professor D. Brendan Nagle skriver:

Annons

[Hadrian] tillbringade större delen av sin regeringstid (tolv av tjugoen år) som reste över hela kejsardömet och besökte provinserna, övervakade administrationen och kontrollerade arméns disciplin. Han var en lysande administratör som ägnade sig åt alla aspekter av regeringen och rättskipningen. (278)

Hans hängivenhet för den romerska armén var sådan att han skulle sova och äta bland de vanliga soldaterna, och han avbildas vanligtvis i militärdräkt trots att hans regeringstid präglades av relativ fred. Imperiets stabilitet och ökande välstånd tillät Hadrian lyxen att resa till provinserna där han inspekterade projekten han hade beställt från Rom på egen hand.

Hadrians byggprojekt är kanske hans mest bestående arv. Han besökte Britannia år 122 e.Kr. strax efter att ett uppror hade nedlagts och beordrade en lång, defensiv mur byggd för att förhindra enkel invasion av de norra pikarna. Denna struktur är den berömda Hadrians mur i dagens England. Han etablerade städer, höjde monument, förbättrade vägar och förstärkte infrastrukturen i provinser på hela Balkanhalvön, Egypten, Mindre Asien, Nordafrika och Grekland. Han besökte Grekland minst två gånger och blev en invigning i Eleusinian Mysteries. Hadrians båge, konstruerad av medborgarna i Aten 131/132 CE, hedrar Hadrian som grundaren av staden. Inskriptioner på bågnamnet Theseus (den traditionella grundaren) men lägger till Hadrian på grund av dennes betydande bidrag till Aten som Zeus stora tempel.

I Rom byggde han om Pantheon (som hade förstörts av eld) och Trajans forum samt finansierade byggandet av andra byggnader, romerska bad och villor. Många av dessa strukturer överlevde intakta i århundraden, några så sent som på 1800 -talet e.Kr., och Pantheon, som fortfarande är perfekt bevarat, kan besökas i dag. Hadrianus hade ett stort intresse för arkitektur och verkar ha bidragit med idéer eller till och med planer till arkitekterna, även om forskare inte längre tror att han var ledande arkitekten på något enskilt projekt.

Annons

Hadrianus mur

Av alla hans betydande monument och byggnader är Hadrians mur i norra Storbritannien den mest kända. Konstruktionen av muren, känd i antiken Vallum Hadriani, påbörjades omkring 122 e.Kr. och motsvarade Hadrians besök i provinsen. Det markerade det romerska rikets norra gräns i Storbritannien, men projektets längd och bredd (som sträckte sig från kust till kust) tyder på att murens viktigare syfte var en uppvisning av Roms makt. Muren var ursprungligen 3 m bred och 16-20 fot hög öster om floden Irthing, alla byggda av sten och 6 fot breda och 3,5 meter höga väster om floden, bestående av sten och gräs, som sträcker sig 120 mil över ojämn terräng.

Det byggdes på sex år av legionerna stationerade i romerska Storbritannien. Det fanns mellan 14-17 befästningar längs väggens längd och en vallum (ett dike avsiktligt konstruerat av markarbeten) som löpte parallellt med väggen. Vallongen var 6 fot bred och 3 meter djup, flankerad av stora högar av tätt packad jord. Eftersom Hadrians utrikespolitik var 'fred genom styrka', tror man att muren, som ursprungligen var putsad och vitkalkad, tydligt skulle ha representerat det romerska imperiets makt.

Antinous

Efter sitt besök i Britannia åkte Hadrian till Mindre Asien och reste till regionen Bithynia för att inspektera restaureringen av Nicomedia som han hade finansierat efter att staden skadades i en jordbävning. Det var antingen i Nicomedia eller i närheten av Claudiopolis som han träffade den unge Antinous år 123 CE som blev hans nästan ständiga följeslagare under de kommande sju åren. Antinous var möjligen 13-15 år gammal vid denna tid, men samkönade kontakter mellan äldre män och unga pojkar var acceptabla i romersk kultur så länge båda parter samtyckte. Några av dessa kärleksaffärer var korta ”flings” men andra, som Hadrian och Antinous, var seriösa, engagerade relationer.

Hadrian arrangerade att Antinous skulle skickas till en prestigefylld internatskola i Rom som utbildade unga män för livet vid domstolen och sedan, från 125-130 e.Kr., var den unge mannen Hadrians älskade, bodde hos honom i sin villa utanför Rom och reste med honom till provinserna. Deras förhållande var mönstrat på grekernas, där en äldre man skulle hjälpa en yngre i moralisk och intellektuell utveckling och sociala framsteg. Everitt kommenterar:

[Hadrian] kunde mycket väl ha betraktat sin bithyniska pojke som en leksak - Med Hadrians rykte som upphandlare av varje lyx och slarvighet var Antinous helt enkelt en annan i en lång rad erövringar ... [Men] denna mest grekiska kejsare kastade sig som en raderar (älskare) med Antinous som sin eromenos (älskad). Om han följde reglerna skulle han ha behandlat pojken med respekt, ångrat honom och gett honom valet om han skulle acceptera hans framsteg eller inte. Alla "förmåner" som Hadrian beviljades skulle ha matchats av ett seriöst engagemang för Antinous moraliska utveckling när han växte till en vuxen. (243)

Detta verkar ha varit exakt den kurs Hadrian följde. Paret reste tillsammans från 127-130 CE, anlände i Egypten i tid för att fira Osiris-festivalen i oktober 130 CE. Någon gång mot slutet av månaden, strax före festivalen, drunknade Antinous i Nilen. Hadrian rapporterade det som en olycka, men historiker som Cassius Dio (lc 155 - c. 235 CE) och Aurelius Victor (lc 320 - c. 390 CE) hävdar att Antinous offrade sig själv i en ritual för att bota Hadrian av en sjukdom (just vad som är okänt) han hade lidit av de senaste åren. Detta påstående förstärks av observationen att Antinous, som Hadrians älskade favorit, utan tvekan skulle ha deltagit av tjänare som skulle ha räddat honom från floden och vidare av en resa som paret tog till Heliopolis strax före Antinous död där de konfererade med en präst om mystiska ritualer. Hadrians hälsa verkar ha förbättrats efteråt, men hans sorg över förlusten av sin älskare och bästa vän var överväldigande.

Hadrian lät genast avgudas Antinous. Detta var utan motstycke eftersom en kejsare vanligtvis skulle lämna förslaget till senaten som skulle godkänna det. Han beordrade staden Antinopolis byggd till Antinous ära på Nilens strand där han hade drunknat och ganska snabbt växte en kult upp kring ungdomen som spred sig snabbt genom provinserna. Antinous blev en döende och återupplivande gudfigur som, eftersom han en gång var människa, trodde att han reagerade snabbare på böner än andra gudar. Han förstods som en helande och medlidande gud och hans anhängare lyfte statyer av honom i tempel och helgedomar i hela imperiet. Det uppskattas att det en gång fanns över 2000 statyer av Antinous varav 115 har återfunnits. Kulten av Antinous blev så populär att den över 200 år senare konkurrerade med den nya kristendomen och den väletablerade kulten Isis.

Jerusalem och uppror

Hadrian hanterade sin sorg så gott han kunde och fortsatte med sin verksamhet att turnera i provinserna. Även om han var en lärd och kultiverad man, följde man inte alltid hans politik för fredliga relationer med andra, vare sig det var personligt eller professionellt. Han var känd för att tappa humöret ofta med forskare vid domstolen som han inte höll med om och en gång av misstag förblindade en tjänare i ena ögat när han kastade en penna mot honom i ilska. I Jerusalem skulle Hadrian ge sitt humör i massiv och tragisk skala fullt ut när judarna gjorde uppror mot att han byggde ett tempel.

År 132 CE besökte Hadrianus Jerusalem, som fortfarande var i ruiner från det första romersk-judiska kriget 66-73 CE. Han byggde om staden enligt sina egna mönster och döpte om den till Aelia Capitolina Jupiter Capitolinus efter sig själv och kungen av de romerska gudarna. När han byggde ett tempel till Jupiter på ruinerna av Salomos tempel (det andra templet, betraktat som heligt av judarna), steg folket upp under ledning av Simon bar Kochba (även angivet som Shimon Bar-Cochba, Bar Kokhbah, Ben-Cozba, Cosiba eller Coziba) i det som har kommit att kallas Bar-Kochba-revolten.

Romerska förluster i denna kampanj var enorma men judiska förluster var inte mindre betydande. När upproret avbröts hade 580 000 judar dödats och över 1000 städer och byar förstörts. Hadrian förvisade sedan de återstående judarna från regionen och döpte om det till Syrien Palaestina efter de traditionella fienderna till det judiska folket, filistéerna. Han beordrade en offentlig förbränning av Torah, avrättade de judiska forskarna och förbjöd utövande och efterlevnad av judendom.

Död & efterträdare

Hadrians hantering av Bar-Kochba-revolten är den enda mörka fläcken på hans annars beundransvärda regeringstid, men han gjorde sina val baserade på traditionell romersk politik för att hantera revolter: ett hårt svar följt av restaurering. Han kan ha tagit sitt svar så långt som han gjorde från personlig upprördhet att någon skulle ha haft problem med hans tempel eller något av hans andra beslut.

Hans hälsa sviktar nu, Hadrian återvände till Rom och ägnade sig åt att skriva poesi och sköta administrativa frågor. Han utsåg Antoninus Pius till hans efterträdare under förutsättning att Antoninus skulle adoptera den unge Marcus Aurelius (r. 161-180 CE) som sin egen. Aurelius skulle regera tillsammans med Lucius Verus (r. 161-169 CE) vars far var Hadrians adoptivson. Hadrian dog 138 e.Kr., förmodligen av en hjärtinfarkt, 62 år gammal.

Han begravdes först i Puteoli, på grund av den tidigare gården till retorikern Cicero (som en hyllning till Hadrians kärlek till lärande), men när Antoninus Pius fullbordade Hadrians stora grav i Rom året efter kremerades hans kropp och aska begravde där med hans hustrus och hans adopterade son Lucius Aelius Caesar, far till Lucius Verus. Antoninus Pius lät döda Hadrian och bygga tempel till hans ära. När det gäller arvet från hans regeringstid noterar historikern Edward Gibbon:

[Hadrians styre var] den period i världens historia under vilken mänsklighetens tillstånd var mest lyckligt och välmående ... när det romerska rikets stora omfattning styrdes av absolut makt under ledning av dygd och visdom. (61)

Hadrians regering anses generellt i enlighet med Gibbons uppskattning. Även bland de fem goda kejsarna i det antika Rom sticker han ut som en exceptionell statsman. Aurelius, den sista av de fem goda kejsarna, skulle regera under mycket mer oroliga tider än Hadrianus visste, och hans son, Commodus (r. 176-192 e.Kr.), blev en inofficiell diktator vars ojämna regeringstid och mord ledde till politiska och sociala störningar som aldrig ens skulle ha kunnat föreställas under Hadrian.


Intressanta fakta om Hadrian

► Hadrian föddes den 24 januari 76 e.Kr., troligen i Italica eller Rom. Han var från en väletablerad familj av italiensk härkomst, men hade bott i Spanien. Biografin Augustan History nämner att han föddes i Rom, men experter tror att det kan vara en komplott att få honom att framstå som infödd i Rom. Han var romersk kejsare från 117 CE till 138 CE.

► Hans mamma Domitia Paulina var från Cadiz, som var en av de rikaste städerna då. Hans far Publius Aelius Hadrianus Afer var en senator av praetoriansk rang. Hans enda syskon, äldre syster Aelia Domitia Paulina, var gift med trippelkonsulen Lucius Julius Ursus Servianus.

► När hans far gick bort 86 e.Kr. sattes han under förmynderskap av kejsaren Trajanus, som var Hadrians far ’s kusin, och Caelius Attianus som senare blev en praetoriansk prefekt. Trajanus och hans fru Pompeia Plotina födde inga barn, därför var hon mycket nära Hadrian. Man tror att Plotina rådde Hadrianus när han blev kejsare.

► Han hade studerat på olika skolor och hade en stark förkärlek till grekisk litteratur, så mycket att han fick ett smeknamn Graeculus, vilket betyder ‘Greekling ’. Vid 14 års ålder åkte han tillbaka till Italica, eller några påstår, han var i Italica tills han var 14 år gammal. Efter att han lämnat Italica gick han aldrig tillbaka, men platsen fick senare titeln Colonia till hans ära.

► Trajan försökte dra Hadrian till militären, men Hadrian straffade starkt den militära karriären, eftersom han föredrog ett enkelt liv och tyckte om att jaga. Ursprungligen tjänstgjorde han som en tribun i Legio II Adiutrix, senare i Tyskland. År 98 e.Kr., när Nerva gick bort, gick Hadrian tillbaka för att informera Trajan om hans död. Han tillkännagavs senare som legat till en legion i Upper Pannonia, och senare som guvernör i samma provins.

► År 100 e.Kr., på Polinas förekomst, gifte sig Hadrian med Trajans grandniece Vibia Sabina, som var tio år yngre. Facket var inte lyckligt, även om det varade till hennes död.

► På grund av hans äktenskap och Plotinas vägledning, även hans egen förmåga, utnämndes han till olika positioner, till exempel kvestor 101 e.Kr., Folkets tribun 105 e.Kr., och praetor 106 e.Kr. Han hade deltagit i kriget mot dacierna och utnämndes senare till Legatus i den parthiska kampanjen 113-17 CE. Hadrian innehade till och med positionen som guvernör i Syrien.

Villa Adriana

► År 117, när Trajanus återvände från kampanjen i Parth, blev han allvarligt sjuk. På Selinus, medan han tog sitt sista andetag den 8 augusti, antog han Hadrian som hans efterträdare. Men källor uppger att när dokumenten undertecknades var Trajan redan död och Plotina signerade dokumenten för att bekräfta antagandet.

► Den 11 augusti 117 CE steg han upp på tronen som Hadrianus Augustus, han blev den 14: e kejsaren i Rom. 118-121 CE markerade byggtiden för hans villa i Tivoli. Han trodde inte på expansion av sitt rike, snarare att ta hand om det redan enorma landet. Han vände Trajan ’s plan och drog sig tillbaka från Armenien, Mesopotamien och Assyria. Han gjorde upp med Parthia och nedre Donau. År 118 e.Kr. åkte han tillbaka till Rom för att ta hand om situationen, som uppstod på grund av avrättning av fyra konsuler.

► Han ägde sin framgång huvudsakligen till Polita och andra människor. På grund av Politas vägledning kunde han vinna människors hjärta och träna militären ordentligt. Faktum är att han var känd för att ha vanliga kläder som sin armé, äta samma mat, dricka samma billiga vin som dem. Detta gjorde honom desto mer populär bland allmänheten.

► Hadrian tog aldrig heller någon kredit för sin arkitektur, även om det var hans idé, steg han tillbaka och lät andra människor ta åt sig äran. Han var förtjust i att skriva poesi och läsa. Han hjälpte till och med att avsluta Zeustemplet i Aten, som andra härskare tog fem århundraden, kunde fortfarande inte avsluta det.

► Till skillnad från andra kejsare reste Hadrian över sitt imperium och besökte till och med små byar för att beordra förändringar och utvecklingar i staden. Han hade introducerat ämnen som ekonomi, administration och ändrat många lagar.

Pantheon, Rom

► Tillbaka i Rom byggde han om Pantheon som byggdes av Agrippa, men utplånades på grund av en brand 80 e.Kr. Det står kvar idag och anses vara en av de bäst bevarade antika byggnaderna i Rom.

► Hadrians första resa började 121 e.Kr. och varade till 125 e.Kr., under denna tid besökte han olika platser som: Dacia, Grekland, Asien, Tarraconis, Kappadokien, Gallatien, Bithynien, Pannonia, Mesia, Gallien, Tyskland, Noricum, Storbritannien.

► Byggandet av Hadrians mur#8217 började i 122 CE, i dagens norra England. Det fungerade som en skyddande barriär mot barbarerna. Det fungerade också som en territoriell gräns. Det fanns 23 stora fort som täckte varje mil, muren trodde att var 20 meter hög och 8 till 10 fot tjock. Det byggdes helt 128 år.

► På sin andra resa, som började 128 CE och varade till 134 CE, besökte han Egypten, Arabien, Syrien, Grekland, Anatolien och Judea. Han avslutade byggandet av de byggnader som han hade påbörjat under sitt första besök.

Hadrians båge

► År 129 och 130 CE konstruerade medborgare i Jerash (kallades då Gerasa) Hadrians båge för att hedra honom vid hans besök i staden. När han var i Grekland träffade han en mycket stilig ungdom som hette Antinous och blev djupt kär i honom. Faktum är att Hadrian var så kär i huvudet på honom att han antog honom som hans följeslagare. De två reste överallt tillsammans, men ödet hade några andra planer för dem.

► Källor uppger att deras relation mestadels var sexuell. År 130 e.Kr., på deras resa till Egypten, drunknade Antinous mystiskt i floden Nilen. Det finns teorier om denna incident, vissa historiker säger att han offrade sig för Hadrian. Oavsett tolkningar var Hadrian djupt deprimerad efter denna olycka. Hadrian grundade den egyptiska staden Antinopolis till hans minne, han lät till och med låta Antinous dyrkas som en gud.

► År 130 CE besökte Hadrianus Jerusalem och såg det i ruiner, han bestämde sig för att rekonstruera hela staden och gav den namnet Aelia Capitolina Jupiter Capitolinus. Han lät bygga ett tempel för att hedra Jupiter på ruinerna av Salomos tempel (heligt för judar). På grund av denna konstruktion var många judar rasande, och de gjorde uppror mot Hadrianus, som är känt som Bar Kokhbah ’s Revolt.

► Denna revolt började 132 CE, på väg tillbaka till Europa, och han kallades att ta hand om kriget. När kriget tog slut dödades cirka 5 80 000 judar. Upprörd över kriget förbjöd Hadrian resten av judarna att komma in i staden och bytte namn till Syrien Palestina. Han beordrade till och med att den heliga Torahn skulle brännas offentligt och förbjöd judendomen.

► Hadrian återvände till Rom 136 CE med dålig hälsa, han hade fyllt 60. Hans hälsa sviktade snabbt och adopterade Lucius Aelius Caesar, som utsågs till hans efterträdare, men han gick bort den 1 januari 138 CE.

► Efter hans död adopterade Hadrianus Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus, även känd som Antoninus Pius, under förutsättning att han måste adoptera sena Lucius Aelius Caesar ’s son Lucius Ceionius Commodus och Marcus Annius Verus (sonson till en mäktig senator).

Hadrians tempel, Efesos Turkiet

► Under sina sista dagar hade han fördjupat sig i poesi och skrivande. Hadrian var lysande när det gällde litteratur. 62-årige Hadrian dog den 10 juli 138 CE. Historiker tror att han dog på grund av en hjärtinfarkt. Ett tempel tillägnat honom byggdes i Efesos, dagens Turkiet.

Castel Sant ’Angelo, Rom, Italien

► Först begravdes han i Puteoli, som ligger nära Baiae, senare överfördes hans kvarlevor till Gardens of Domitia. När Hadrians grav (Rom) stod klar, som nu är känd som Castel Sant ’Angelo, kremerades han och hans aska integrerades med hans fru och adoptivson.

► Enligt Historia Augusta komponerade Hadrianus en dikt kort innan han dog:

Animula, vagula, blandula
Hospes comesque corporis
Quae nunc abibis in loca
Pallidula, rigida, nudula,
Nec, ut soles, dabis iocos..

Translation:
Roving amiable little soul,
Body’s companion and guest,
Now descending for parts
Colorless, unbending, and bare
Your usual distractions no more shall be there…

Many books have been written about the humanist Roman Emperor Hadrian. Anthony Birley, who wrote Hadrian: The Restless Emperor, and Mary Taliaferro Boatwright who wrote the book Hadrian and the Cities of the Roman Empire give us a detailed account of the emperor’s life. He played a very important role in developing the foreign policies of his reign. He abolished many laws pertaining to debts, and that’s how he won people’s heart in his empire.


Hadrian

Publius Aelius Hadrianus was born on 24 January AD 76, probably at Rome, though his family lived in Italica in Baetica. Having originally come from Picenum in north-eastern when this part of Spain was opened up to Roman settlement, Hadrian’s family had lived in Italica for some three centuries. With Trajan also coming from Italica, and Hadrian’s father, Publius Aelius Hadrianus Afer, being his cousin, Hadrian’s obscure provincial family now found itself possessing impressive connections.

In AD 86 Hadrian’s father died in AD 86 and he, at the age of 10, became joint ward of Acilius Attianus, a Roman equestrian, and of Trajan. Trajan’s initial attempt to create a military career for the 15 year old Hadrian was frustrated by Hadrian’s liking the easy life. He preferred going hunting and enjoying other civilian luxuries.

And so Hadrian’s service as a military tribune stationed in Upper Germany ended with little distinction as Trajan angrily called him to Rome in order to keep a close eye on him.

Next the so far disappointing young Hadrian was set on a new career path. This time – though still very young – as a judge in an inheritance court in Rome.

And alas he shortly afterwards succeeded as a military officer in the Second Legion ‘Adiutrix’ and then in the Fifth Legion ‘Macedonia’ on the Danube.

In Ad 97 when Trajan, based in Upper Germany was adopted by Nerva, it was Hadrian who was sent form his base to carry the congratulations of his legion to the new imperial heir.

But in AD 98 Hadrian seized the great opportunity of Nerva’s to carry the news to Trajan. Uttely determined to be the first to carry this news to the new emperor he raced to Germany. With others also seeking to be the bearers of the good news to a no doubt grateful emperor it was quite a race, with many an obstacle being purposely placed in Hadrian’s way. But he succeeded, even traveling the last stages of his journey on foot. Trajan’s gratitude was assured and Hadrian indeed became a very close friend of the new emperor.

In AD 100 Hadrian married Vibia Sabina, the daughter of Trajan’s niece Matidia Augusta, after having accompanied the new emperor to Rome.
Soon after followed the first Dacian war, during which time Hadrian served as quaestor and staff officer.

With the second Dacian war following soon after the first, Hadrian was given command of the First Legion ‘Minervia’, and once he returned to Rome he made praetor in AD 106. A year thereafter he was governor of Lower Pannonia and then consul in AD 108.

When Trajan embarked on his Parthian campaign in AD 114, Hadrian once more held a key position, this time as governor of the important military province of Syria.

There is no doubt that Hadrian was of high status during Trajan’s reign, and yet there were no immediate signs that he was intended as the imperial heir.

The details of Hadrian’s succession are indeed mysterious. Trajan might well have decided on his deathbed to make Hadrian his heir.

But the sequence of events does indeed seem suspicious. Trajan died the 8 August AD 117, on the 9th it was announced at Antioch that he had adopted Hadrian. But only by the 11th was it made public that Trajan was dead.

According to the historian Dio Cassius, Hadrian’s accession was solely due to the actions of empress Plotina, kept Trajan’s death a secret for several days. In this time she sent letters to the senate declaring Hadrian’s the new heir. These letter however carried her own signature, not that of emperor Trajan, probably using the excuse that the emperor’s illness made him to feeble to write.

Yet another rumor asserted that someone had been sneaked into Trajan’s chamber by the empress, in order to impersonate his voice. Once Hadrian’s accession was secure, and only then, did empress Plotina announce Trajan’s death.

Hadrian, already in the east as governor of Syria at the time, was present at Trajan’s cremation at Seleucia (the ashes were thereafter shipped back to Rome). Though now he was there as emperor.

Right from the start Hadrian made it clear that he was his own man. One of his very first decisions was the abandonment of the eastern territories which Trajan had just conquered during his last campaign. Had Augustus a century before spelled out that his successors should keep the empire within the natural boundaries of the rivers Rhine, Danube and Euphrates, then Trajan had broken that rule and had crossed the Euphrates.

On Hadrian’s order once pulled back to behind the Euphrates again.
Such withdrawal, the surrender territory for which the Roman army had just paid in blood, will hardly have been popular.

Hadrian did not travel directly back to Rome, but first set out for the Lower Danube to deal with trouble with the Sarmatians at the border. While he was there he also confirmed Trajan’s annexation of Dacia. The memory of Trajan, the Dacian gold mines and the army’s misgivings about withdrawing from conquered lands clearly convinced Hadrian that it might not be wise always to withdraw behind the natural boundaries advised by Augustus.

If Hadrian set out to rule as honorably as his beloved predecessor, then he got off to a bad start. He had not arrived in Rome yet and four respected senators, all ex-consuls, were dead. Men of the highest standing in Roman society, all had been killed for plotting against Hadrian. Many however saw these executions as a way by which Hadrian was removing any possible pretenders to his throne. All four had been friends of Trajan. Lusius Quietus had been a military commander and Gaius Nigrinus had been a very wealthy and influential politician in fact so influential he had been thought a possible successor to Trajan.

But what makes the ‘affair of the four consulars’ especially unsavory is that Hadrian refused to take any responsibility for this matter. Might other emperors have gritted their teeth and announced that a ruler needed to act ruthlessly in order to grant the empire a stable, unshakable government, then Hadrian denied everything.

He even went as far as swearing a public oath that he was not responsible. More so he said that it had been the senate who had ordered the executions (which is technically true), before placing the blame firmly on Attianus, the praetorian prefect (and his former join-guardian with Trajan).
However, if Attianus had done anything wrong in the eyes of Hadrian, it is hard to understand why the emperor would have made him consul thereafter.

Despite such an odious start to his reign, Hadrian quickly proved to be a highly capable ruler. Army discipline was tightened and the border defenses were strengthened. Trajan’s welfare programme for the poor, the alimenta, was further expanded. Most of all though, Hadrian should become known for his efforts to visit the imperial territories personally, where he could inspect provincial government himself.

These far-ranging journeys would begin with a visit to Gaul in AD 121 and would end ten years later on his return to Rome in AD 133-134. No other emperor would ever see this much of his empire. From as far west as Spain to as far east as the province of Pontus in modern day Turkey, from as far north as Britain to as far south as the Sahara desert in Libya, Hadrian saw it all. Though this was not mere sight-seeing.

Far more Hadrian sought to gather first-hand information about the various problem the provinces faced. His secretaries compiled entire books of such information. Perhaps the most famous result of Hadrian’s conclusions when seeing for himself the problems faced by the territories, was his order to construct the great barrier which still today runs across northern England, Hadrian’s Wall, which once shielded the British Roman province from the wild northern barbarians of the isle.

Since a very young age Hadrian had held a fascination for Greek learning and sophistication. So much so, he was dubbed the ‘Greekling’ by his contemporaries. Once he became emperor his tastes for all things Greek should became a trademark of his. He visited Athens, still the great centre of learning, no fewer than three times during his reign. And his grand building programmes did not limit itself to Rome with a few grand buildings in other cities, but also Athens benefited extensively from its great imperial patron.

Yet even this great love of art should become sullied by Hadrian’s darker side. Had he invited Trajan’s architect Apollodorus of Damascus (the designer of Trajan’s Forum) to comment on his own design for a temple, he then turned on him, once the architect showed himself little impressed. Apollodorus was first banished and later executed. Had great emperors shown themselves able to handle criticism and listen to advice, then Hadrian who at times patently was unable, or unwilling, to do so.

Hadrian appears to have been a man of mixed sexual interests. The Historia Augusta criticizes both his liking of good looking young men as well as his adulteries with married women.

If his relations with his wife was anything but close, then the rumour that he tried to poson her might suggest that it was even much worse than that.

When it comes to Hadrian’s apparent homosexuality, then the accounts remain vague and unclear. Most of the attention centres on the young Antinous, whom Hadrian grew very fond of. Statues of Antinous have survived, showing that imperial patronage of this youth extended to having sculptures made of him. In AD 130 Antinous accompanied Hadrian to Egypt. It was on a trip on the Nile when Antinous met with an early and somewhat mysterious death. Officially, he fell from the boat and drowned. But a perisistent rumour spoke of Antinous having been a sacrifice in some bizarre eastern ritual.

The reasons for the young man’s death might not be clear, but was is known is that Hadrian grieved deeply for Antinous. He even founded a city along the banks of the Nile where Antinous had drowned, Antinoopolis. Touching as this might have seemed to some, it was an act deemed unbefitting an emperor and drew much ridicule.

If the founding of Antinoopolis had caused some eyebrows to be raised then Hadrian’s attempts to re-found Jerusalem were little more than disastrous.

Had Jerusalem been destroyed by Titus in AD 71 then it had never been rebuilt since. At least not officially. And so, Hadrian, seeking to make a great historical gesture, sought to build a new city there, to be called Aelia Capitolina. Hadrian planning a grand imperial Roman city, it was to boast a grand temple to Juliter Capitolinus on the temple mount.

The Jews, however, were hardly to stand by and watch in silence while the emperor desecrated their holiest place, the ancient site of the Temple of Solomon. And so, with Simeon Bar-Kochba as its leader, an embittered Jewish revolt arose in AD 132. Only by the end of AD 135 was the situation back under control, with over half a million Jews having lost their lives in the the fighting.

This might have been Hadrian’s only war, and yet it was a war for which only really one man could be blamed – emperor Hadrian. Though it must be added that the troubles surrounding the Jewish insurrection and its brutal crushing were unusual in Hadrian’s reign. His government was, but for this occasion, moderate and careful.

Hadrian showed a great interest in law and appointed a famous African jurist, Lucius Salvius Julianus, to create a definitive revision of the edicts which had been pronounced every year by the Roman praetors for centuries.

This collection of laws was a milestone in Roman law and provided the poor with at least a chance of gaining some limited knowledge of the legal safeguards to which they were entitled.

In AD 136 Hadrian, whose health began to fail, sought an heir before he would die, leaving the empire without a leader. He was 60 years old now. Perhaps he feared that, being without an heir might make him vulnerable to a challenge to the throne as he grew more frail. Or he simply sought to secure a peaceful transition for the empire. Whichever version is true, Hadrian adopted Lucius Ceionius Commodus as his successor.

Once more the more menacing side of Hadrian showed as he order the suicide of those he suspected opposed to Commodus’ accession, most notably the distinguished senator and Hadrian’s brother-in-law Lucius Julius Ursus Servianus.

Though the chosen heir, though only in his thirties, suffered from bad health and so Commodus was already dead by 1 January AD 138.

A month after Commodus’ death, Hadrian adopted Antoninus Pius, a highly respected senator, on the condition that the childless Antoninus in turn would adopt Hadrian’s promising young nephew Marcus Aurelius and Lucius Verus (the son of Commodus) as heirs.

Hadrian’s final days were a grim affair. He became even more ill and spent extended periods in severe distress. As he sought to end his life with either a blade or poison, his servants grew ever more vigilant to keep such items from his grasp. At one point he even convinced a barbarian servant by name of Mastor to kill him. But at the last moment Mastor failed to obey.
Despairing, Hadrian left government in the hands of Antoninus Pius, and retired, dying soon afterwards at the pleasure resort of Baiae on 10 July AD 138.

Had Hadrian been a brilliant administrator and had he provided the empire with a period of stability and relative peace for 20 years, he died a very unpopular man.

He had been a cultured man, devoted to religion, law, the arts – devoted to civilization. And yet, he also bore that dark side in him which could reveal him similar to a Nero or a Domitian at times. And so he was feared. And feared men are hardly ever popular.

His body was buried twice in different places before finally his ashes were laid to rest in the mausoleum he had built for himself at Rome.
It was only with reluctance that the senate accepted Antoninus Pius’ request to deify Hadrian.


Hadrian's Travels

Hadrian arrived in Rome in the summer of AD 118, nearly a year after his actual succession to Trajan. His predecessor's eastern conquests had facilitated a massive Jewish revolt which required an in-kind legionary response. While these revolts were largely quelled while Trajan was still alive, Hadrian was forced to finish the work. As one part of his ultimate resolution of the matter, Hadrian understood the difficulty in controlling the east beyond the Euphrates River and gave up Trajan's recent conquests.

While unpopular, especially to the legions that had brought these territories under Roman control with their blood, the desire to mark natural defensible borders necessitated the policy. In Dacia, however, whether he felt a need to deflect a growing sense of legionary resentment at his eastern withdrawal policy, desired continued economic control of Dacia's important mineral wealth (gold mines) or a combination of both, Hadrian confirmed and upheld Trajan's annexation of the territory.

Hadrian's eventual arrival in Rome was greeted with Senatorial hostility, thanks largely to the executions of four proconsular magistrates. As such, Hadrian focused on measures to increase his popularity with the masses. Numerous honors were voted upon Trajan (though more from the Senate than directly from Hadrian), massive debt was cancelled in an enormously popular public burning of the records, the port at Ostia was expanded to secure additional grain supplies and the alimenta (essentially providing government support to local communities) begun by Nerva and expanded by Trajan was continued. Building and restoration of public works throughout the empire was conducted on an unprecedented scale and Hadrian was an enormous patron of the arts and literature. Perhaps the most important achievement of Hadrian's reign was the reformation of the legal system. Conducted by Salvius Julianus (grandfather to future emperor Didius Julianus), these reforms included regular review of magisterial decrees and edicts ensuring that such measures provided desired and positive effects.

Despite his efforts, some reforms and projects (such as tearing down a theatre built by Trajan on the Campus Martius) were terribly unpopular. His poor relationship and lack of popularity with the senate, coupled with a strong desire to review the Empire's defenses, inspired him to leave the hostile city and explore the provinces first hand. In AD 121, Hadrian left Rome on an extended tour beginning to the north in Gaul. Form there he continued to Germania where the legions were drilled and trained in such a manner as to increase discipline that had grown lax. For centuries Roman armies had been raised only for temporary purposes involving conquest or defense from invaders. It was only during the imperial period that the legions became permanent standing forces that maintained static garrisons. As such, complacency from inactivity was a genuine concern. In addition to personally drilling the men (and performing such training right along with them), defense works were inspected, men of quality promoted and arrangements for military supply and logistics were settled.

From Germania, Hadrian continued north to Britannia where the matter of a defined controllable border was an ultimate concern. Unlike other frontier provinces such as Germania, which used the Danube and Rhine Rivers as natural borders, Britain had no such clearly marked and defensible position. Despite previous efforts to bring the far north under Roman control (under Agricola during the reign of Domitian) the logistical problems of asserting dominance over the scattered highland tribes made such efforts impractical. As northern Britain lacked a naturally defensible position, Hadrian ordered the situation remedied by the building of a massive wall to separate Rome from barbarian. Hadrian's Wall was built by legionaries (contrary to popular opinion, Roman armies rather than slaves had always been responsible for building not only defense works, but roads and sometimes aqueducts) in a massive effort that spanned eight years (AD 122 - 130).

The wall, stretching for 80 miles between modern Carlisle in the west and Newcastle in the east, was between 8 and 10 ft. thick and as high as 15 feet tall. Mile castles were built at 1 mile intervals (hence the name) and were garrisoned by auxilia (numbering approximately 9,000 men at any given time). Though the wall itself was a formidable defensive structure, its ultimate purpose was not truly to serve as a barrier, but as a deterrent to tribal aggression and perhaps more importantly, to act as a funnel forcing trade and civilian traffic through well regulated defensible positions.

From Britain, Hadrian continued south to Hispania and then to Mauretania in Northern Africa, where a revolt of the Moors was suppressed. From the African coastal city of Cyrene, Hadrian continued east (which he preferred due its Hellenistic nature) visiting Crete, Syria, Pontus, Bithynia, Asia Minor and circling back through Thracia, Moesia, Dacia, Pannonia, Greece, Athens and Sicily before finally returning to Rome in AD 125. Spending just a few years in Italy, Hadrian was once again consumed by the 'wanderlust' and returned to Athens by AD 129. Hadrian held a fascination for Greek philosophy and culture and as such would visit Athens at least three times during his reign. The city, too, would benefit greatly from the emperor's patronage in the form of numerous building projects and improvements. The 'Greekling' as Hadrian came to be known, next journeyed from Athens back to Asia, then to Pamphylia, Phrygia, Cilicia, Syria, Cappadocia, Pontus, Antioch and Judaea by AD 130.

Hadrian's journey would continue to Aegyptus, again to Syria, Asia and Athens and eventually back to Rome in AD 132, but it was in Judaea that Hadrian's ambitious plans took a turn for the worse. In most of his provincial visits he was greeted enthusiastically thanks in part to gifts he offered to the populace, coupled with various public works projects. In the home of the Jews, however, there was a natural enmity carried over from the revolts during Trajan's reign and Hadrian paid little heed to the volatility of the region. First, he planned to rebuild Jerusalem (largely razed by Titus in AD 70) in the manner of a Roman city, complete with a temple to Jupiter where the Great Temple of Jerusalem once stood. While this affront to the religious sensibilities of the Jews passed without major incident, it planted the seeds of discontent. Two years later Hadrian, whose Hellenistic sensibilities found several strange Jewish customs to be repulsive, passed a law forbidding the Jewish practice of circumcision. As unrest began to stir, the collapse of the tomb of Solomon in Jerusalem due to Roman construction activity, was the final catalyst to set off wide spread revolt.

The revolt, led by Simon ben Kosiba (or Bar Kochba for 'son of star' indicating that ben Kosiba was considered a messiah), proved to be yet another difficult challenge for the Romans in Judaea. Lasting for three years (forcing Hadrian to return and remain in the east from AD 134 - 136), thanks in large part to the Jew's wise policy of avoiding direct large scale engagements with Roman legions, the destruction of the province and loss of life was devastating. According to Cassius Dio, nearly 1,000 Jewish villages and just fewer than 600,000 people were killed in various engagements. The Roman losses too were considerable. Having used at least three full legions, numerous auxilia and detachments from several other nearby legions it is assumed - because it disappears from historical records after this point - that at least one legion, XXII Deiotariana, was completely destroyed in the uprising and never reconstituted.

When the Romans were eventually victorious in AD 136, Hadrian's punishment was severe. Dead Jews were left unburied and to rot in the streets for years and many others were sold as slaves. Jewish temples were replaced by Pagan equivalents, Rabbis were imprisoned and executed, it was forbidden to teach Mosaic Law or to own religious scrolls and the people were forbidden even from entering Jerusalem. To drive the point home, the city was even renamed to Aelia Capitolina and Judaea itself to Palestinae. Following the brutal suppressions of both Trajan and Hadrian, the Jews had finally settled under Roman control and would never again rise up against them.


HADRIAN:

Roman emperor (117-138). At the very beginning of his reign he was called upon to suppress the final outbreaks of Jewish rebellion at Cyrene and Alexandria. According to a late but trustworthy source, he is said to have enticed the Jews of Alexandria into the open country, where about 50,000 of them were killed by his soldiers (Eliyahu R. xxx. 3). Afterward he seems to have avoided conflict with the Jews and to have granted them certain privileges. The Jewish sibyl, in fact, praises him (Sibyllines, v. 248) and Jewish legend says that R. Joshua b. Hananiah was on friendly terms with him, and that Hadrian intended to rebuild the Temple at Jerusalem (Gen. R. lxiv.). This agrees with the statement of Epiphanius ("De Mensuris et Ponderibus," § 14) that the emperor commissioned the proselyte Akylas (Aquila)—who, according to the rabbinical legend, was related to him—to supervise the building at Jerusalem, this of course referring to the city and not to the Temple. Other Christian sources, as Chrysostom, Cedrenus, and Nicephorus Callistus, say that the Jews had intended to build the Temple themselves but a passagein the Epistle of Barnabas (xvi. 4)—though its interpretation is disputed among scholars—seems to indicate that the Jews expected the pagans to rebuild the Temple.

Scholars also differ as to the cause of the rebellion. According to Gregorovius (comp. Schlatter, "Die Tage Trajans und Hadrians," p. 2), "Palestinians instituted the kingdom of Jerusalem as a protection against the oppressions of Hadrian." Other scholars, however, say that the institution of the Messianic kingdom followed upon the rebuilding of the Temple. Even the ancient sources differ on this point. Thus, Spartianus ("Hadrianus," § 14) reports that the Jews rebelled because circumcision was interdicted while the more reliable Dion Cassius says (lxix. 12) that Hadrian attempted to turn Jerusalem into a pagan city, which the Jews regarded as an abomination, and they therefore rebelled. It is possible that both of these measures were responsible for the rebellion on the other hand, it is also possible that they were merely the consequences of it. Hadrian, who had a gentle disposition, was lauded throughout the great empire as a benefactor he indeed so proved himself on his many journeys. Palestinian cities like Cæsarea, Tiberias, Gaza, and Petra owed much to him and his presence in Judea in 130 is commemorated on coins with the inscription "Adventui Aug[usti] Judææ." He therefore could have had no intention of offending the Jews but as a true Roman he believed only in the Roman "sacra" (Spartianus, l.c. § 22). It may have happened that in his zeal to rebuild destroyed cities he had disregarded the peculiarities of the Jews. The law against circumcision was founded on earlier Roman laws, and did not affect the Jews only. So long as the emperor was in Syria and Egypt the Jews remained quiet but after his departure in 132 the rebellion under Bar Kokba broke out.

It seems that Hadrian himself remained in Judea until the rebellion had been put down (Darmesteter, in "R. E. J." i. 49 et seq.), and he may have mentioned the Jews in his autobiography, a point that Dion Cassius dwells upon but he did not use the customary formula in his report to the Senate, that he and the army were well (Dion Cassius, l.c.), for the Roman army also was suffering. After the dearly bought victory in 135, Hadrian received for the second time the title of "imperator," as inscriptions show. Now only could he resume the building, on the ruins of Jerusalem, of the city Ælia Capitolina, called after him and dedicated to Jupiter Capitolinus. A series of magnificent edifices that Hadrian erected in Jerusalem are enumerated in a source that gathered its information probably from Julianus Africanus ("Chron. Paschale," ed. Dindorf, i. 474 "J. Q. R." xiv. 748). The temple of Jupiter towered on the site of the ancient Temple, with a statue of Hadrian in the interior (Jerome, Comm. on Isaiah ii. 9). The Jews now passed through a period of bitter persecution Sabbaths, festivals, the study of the Torah, and circumcision were interdicted, and it seemed as if Hadrian desired to annihilate the Jewish people. His anger fell upon all the Jews of his empire, for he imposed upon them an oppressive poll-tax (Appian, "Syrian War," § 50). The persecution, however, did not last long, for Antoninus Pius revoked the cruel edicts.

After this the Jews did not hold Hadrian's memory in high honor the Talmud and Midrash follow his name with the curse "Crush his bones." His reign is called the time of persecution and danger, and the blood of many martyrs is charged to his account. He is considered the type of a pagan king (Gen. R. lxiii. 7).


Bronze head from a statue of the Emperor Hadrian

Hadrian (reigned 117-138 C.E.), once a tribune (staff officer) in three different legions of the Roman army and commander of a legion in one of Trajan’s wars, was often shown in military uniform. He was clearly keen to project the image of an ever-ready soldier, but other conclusions have been drawn from his surviving statues.

Fixing the Empire’s borders

When Hadrian inherited the Roman Empire, his predecessor, Trajan’s military campaigns had over-stretched it. Rebellions against Roman rule raged in several provinces and the empire was in serious danger. He ruthlessly put down rebellions and strengthened his borders. He built defensive barriers in Germany and Northern Africa.

Rome’s first emperor, Augustus (reigned 27 B.C.E.– 14 C.E.), had also suffered severe military setbacks, and took the decision to stop expanding the empire. In Hadrian’s early reign Augustus was an important role model. He had a portrait of him on his signet ring and kept a small bronze bust of him among the images of the household gods in his bedroom.

Like Augustus before him, Hadrian began to fix the limits of the territory that Rome could control. He withdrew his army from Mesopotamia, modern-day Iraq, where a serious insurgency had broken out, and abandoned the newly conquered provinces of Armenia and Assyria, as well as other parts of the empire.

Hadrian’s travels

Hadrian is also famous as the emperor who built the eighty-mile-long wall across Britain, from the Solway Firth to the River Tyne at Wallsend: “to separate the barbarians from the Romans” in the words of his biographer. This head comes from a statue of Hadrian that probably stood in Roman London in a public space such as a forum. It would have been one and a quarter times life-size.

This statue may have been put up to commemorate Hadrian’s visit to Britain in 122 C.E. Hadrian travelled very extensively throughout the Empire, and imperial visits generally gave rise to program of rebuilding and beautification of cities. There are many known marble statues of him, but this example made in bronze is a rare survival.

Born in Rome but of Spanish descent, Hadrian was adopted by the emperor Trajan as his successor. Having served with distinction on the Danube and as governor of Syria, Hadrian never lost his fascination with the empire and its frontiers.

At Tivoli, to the east of Rome, he built an enormous palace, a microcosm of all the different places he had visited. He was an enthusiastic public builder, and perhaps his most celebrated building is the Pantheon, the best preserved Roman building in the world. Hadrian’s Wall is a good example of his devotion to Rome’s frontiers and the boundaries he established were retained for nearly three hundred years.

A lover of culture

Hadrian was the first Roman emperor to wear a full beard. This has usually been seen as a mark of his devotion to Greece and Greek culture.

Hadrian openly displayed his love of Greek culture. Some of the senate scornfully referred to him as Graeculus (“the Greekling”). Beards had been a marker of Greek identity since classical times, whereas a clean-shaven look was considered more Roman. However, in the decades before Hadrian became emperor, beards had come to be worn by wealthy young Romans and seem to have been particularly prevalent in the military. Furthermore, one literary source, the Historia Augusta, claims that Hadrian wore a beard to hide blemishes on his face.

Hadrian fell seriously ill, perhaps with a form of dropsy (swelling caused by excess fluid), and retired to the seaside resort of Baiae on the bay of Naples, where he died in 138 C.E.

The image of the Roman Emperor

Torso of a statue of the emperor Hadrian wearing a cuirass, c. 130-141 C.E., 137 cm high, from Cyrene, northern Africa © Trustees of the British Museum. In this statue we see Hadrian presented as the commander-in-chief. We know from ancient literary sources that Hadrian was particularly keen to project a strong military image.

The cult of the Emperor combined religious and political elements and was a vital factor in Roman military and civil administration. Deceased rulers were often deified, and though the living Emperor, who was the state’s chief priest, was not himself worshipped as a god, his “numen,” the spirit of his power and authority, was.

The image of the ruler and information about his achievements was spread primarily through coinage. In addition, statues and busts, in stone and bronze and occasionally even precious metal, were placed in a variety of official and public settings. They varied in size: colossal, life-size and smaller. Such images symbolized the power of the state and the essential unity of the Empire.

As well as the political importance of representations of the Emperor, his physical appearance and that of his consort and family were familiar to people throughout the Empire. This influenced fashion and such representations can assist the modern archaeologist and art-historian. For example, beards became fashionable after the accession of Hadrian, and the hairstyles of Empresses and other Imperial women may be seen in private portraiture and decorative art, even in remote provinces such as Britain.


Tivoli - Hadrian's Villa - Pecile

Tivoli - Hadrian's Villa - Venus Temple

Tivoli - Hadrian's Villa - Maritime Theatre

Tivoli - Hadrian's Villa - Maritime Theatre

Tivoli - Hadrian's Villa - Detail of a mosaic floor

Tivoli - Hadrian's Villa - Building with three exedras

Tivoli - Hadrian's Villa - Building with fishpond

Tivoli - Hadrian's Villa - Serapeum

Tivoli - Hadrian's Villa - Canopus

Tivoli - Hadrian's Villa - Canopus

Tivoli - Villa Adriana - Complesso del Canopo

Tivoli - Villa Adriana - Canopo, Statua - copyright De Agostini

Hadrian’s Villa at Tivoli is one of the Italian UNESCO World Heritage Sites. Built by the request of the Emperor Hadrian, the Villa is a monumental living complex that even today continues to display the lavishness and enormous power of Ancient Rome.

In Tivoli, Hadrian’s Villa (Villa Adriana) was designed to be a home for the Roman Emperor Hadrian in 117 A.D. Construction began on top of the foundation of a pre-existing villa that belonged to his wife Vibia Sabina. The Villa, located 28 km (17.4 mi) from the Capital on the Monti Tiburtini, could be reached via the ancient Roman roads Tiburtina and Prenestina, or else by the River Aniene.
The area was chosen for its abundant waters and availability of four aqueducts that passed through to Rome: Anio Vetus, Anio Nobus, Aqua Marcia and Aqua Claudia.
One can still find here the sulphur water springs (the Acque Albule) that the Emperor enjoyed – today’s Tivoli Baths!

Given archaeological evidence and certain written sources, we know that the Roman villa and the domus were partitioned into different settings with precise functions and according to a scheme that is often repeated for example, the floor-plan of Hadrian’s Villa is comparable to those of the Villa of Mysteries in Pompeii and the Villa of Poppaea in Oplontis (near Torre Annunziata). Despite the fact that the Villa utilizes traditional architectonic language and iconography, it was in any case projected in a rather different, original style.

The Villa's Structure
It is shaped by a series of interdependent and inter-locking structures, each one with its own individual purpose: the structure with three exedrae, Nymph Stadium, a fishing structure, four-sided portico, the small thermal water baths, and the Praetors’ (Roman bodyguards’) vestibule.

The symmetries and the interdependence of the structures – connected one to another via guarded access points created for both the privacy and security of the Emperor – make it clear that together they composed a monumental compound that mirrored Hadrian's image as a great and sophisticated man.

In fact, to show off his tastes and inclinations, he reproduced inside this residence the places and monuments that had fascinated him during his innumerable travels.

Inside the Villa complex, one can see the Poecile, a huge garden surrounded by an arcade with a swimming pool. This area was built so that one could take walks whether it was winter or summer. Then there is the Canopus, a long water basin embellished with columns and statues that culminate in a temple topped by an umbrella dome, and the remains of two bath areas: the Grandi Terme och den Piccole Terme (the large and small baths or thermae). The former contained a frigidarium or large pool of cold water (open-air) and a round room with a coffered dome these coffers were rather particular in that they opened into five large windows. Covered in valuable and decorative stucco, these structures were purposed for the Imperial Family and their guests.

De Grandi Terme, reserved for the personnel of the Villa, consisted of a heating system located under the floor, and a circular room outfitted as a sudatio or sauna. Noteworthy is the large vaulted-arch ceiling in the central room, still in perfect condition (structurally) today, despite the collapse of one of the four supporting piers. Some of the – relatively – best preserved areas of the villa are the accademia, the stadio or arena, the Imperial Palace, the Philosophers’ Room, Grekisk teater, och den Piazza d'oro, a majestic square the purpose of which was to be a “representation” it was large enough to allow a vast peristyle decorated in refined stucco. Finally, the splendid Teatro Marittimo (Maritime Theatre) is an island of sorts elaborated with an iconic colonnade and circumscribed by a canal. This is where the Emperor isolated himself when he wanted to think amidst silence and tranquility.

To learn more, explore the history of Hadrian's Villa.

Useful Information

Geolocation
State: Italy
Område: Lazio
Provins: Rome

Useful Link
Address: Largo Marguerite Yourcenar, 1 - Villa Adriana - Tivoli (RM)
Tel: +39 0774 530203
Website: Official website

Timmar
Opening hours of the Archaeological Area
January 2-31: 9 am - 5 pm
February 1-29: 9 am - 6 pm
March 1 – last Saturday of March: 9 am - 6:30 pm
Last Sunday of March – April 30: 9 am - 7 pm
1 May - 31 August: Ore 9 am - 7.30 pm
September 1-30: 9 am - 7 pm
October 1 – last Saturday of October: 9 am – 6:30 pm
Last Sunday of October - December 31: 9 am – 5 pm
Closings: January 1, December 25

Services
- Guided tours and audio guides for individuals, groups and schools (Italian, English, French, German and Spanish).
- Parking and bookshop.


Titta på videon: Povijest četvrtkom - Car Dioklecijan (Maj 2022).


Kommentarer:

 1. Ferdiad

  Sorry to interfere, but could you please describe in a little more detail.

 2. JoJolar

  I congratulate, it is simply excellent thinking

 3. Lambrett

  Och det finns inget att hitta fel med, men jag älskar så att kritisera ...

 4. Kian

  Jag ber om ursäkt, men enligt min mening har du inte rätt. Jag är säker. Jag föreslår det att diskutera. Skriv till mig i PM, vi kommer att prata.

 5. Gardajinn

  Jag bekräftar. Det händer. Vi kan kommunicera om detta tema.

 6. Bidziil

  Enligt min mening har han fel. Jag är säker.Skriv ett meddelande